Nový výskum odhaľuje, prečo každý vidí svet inak

  Foto: Pexels

Každý má svoje vlastné názory, pohľady a predstavy o živote a svete okolo seba. Prečo je však často ťažké pochopiť a akceptovať názory iných na tie isté veci? 

 

Odpoveď podľa nového výskumu profesora psychológie Matthewa Liebermana leží v oblasti mozgu, ktorú nazýva „gestalt kortex“, ktorá pomáha ľuďom pochopiť informácie, ktoré sú nejednoznačné alebo neúplné – a odmietajú alternatívne interpretácie. Gestalt kortex sa nachádza za uchom a nachádza sa medzi časťami mozgu zodpovednými za spracovanie zraku, zvuku a dotyku; tieto časti sú spojené štruktúrou nazývanou temporoparietálne spojenie. V novej štúdii Lieberman naznačuje, že temporoparietálne spojenie je ústredným prvkom vedomého zážitku a že pomáha organizovať a integrovať psychologické črty situácií, ktoré ľudia vidia, aby ich mohli bez námahy pochopiť.

Výskum založený na analýze viac ako 400 predchádzajúcich štúdií je publikovaný v časopise Psychological Review. Ľudia si často zamieňajú svoje chápanie ľudí a udalostí s objektívnou pravdu, namiesto priznania si svojej vlastnej interpretácie. Tento fenomén, nazývaný „naivný realizmus“, vedie ľudí k presvedčeniu, že by mali mať posledné slovo o svete okolo seba. „Máme tendenciu mať iracionálnu dôveru v naše vlastné skúsenosti so svetom a vnímať ostatných ako dezinformovaných, lenivých, nerozumných alebo zaujatých, keď nedokážu vidieť svet tak, ako my. Keď ostatní vidia svet inak ako my, môže to pôsobiť ako existenčná hrozba pre náš vlastný kontakt s realitou a často to vedie k hnevu a podozrievavosti voči ostatným,“ hovorí Lieberman.

 

Ako sa stať otvorenejším voči názorom iných

Pochopenie oblastí mozgu, ktoré prispievajú k tomu, ako vidíme svet, je fascinujúce, no nájdenie spôsobov, ako lepšie akceptovať názory iných, vám môže pomôcť orientovať sa v sociálnych interakciách každý deň. Odborníci ponúkajú nasledujúce tipy.

 

Uvedomte si, že je v poriadku zmeniť názor

Ak ste zastávali názor na nejakú tému a verejne ste ho zdieľali, môže byť ťažké vyjadriť alternatívny alebo opačný názor bez toho, aby ste sa báli, že vás budú považovať za „prelietavého“ alebo nevzdelaného. Avšak byť otvorený a ochotný zmeniť názor sa považuje za znak emocionálnej inteligencie a múdrosti.

 

Uznajte, že iní môžu mať pravdu

Aj keď je ťažké si myslieť, že sa mýlite, Julian Lagoy, psychiater z Mindpath Health, navrhuje byť otvorený skutočnosti, že v niektorých prípadoch môžu byť názory iných lepšie alebo bližšie k pravde ako tie vaše. „Musíme byť vždy ochotní počúvať a porozumieť názorom iných ľudí, aj keď si myslíme, že sú nesprávne,“ hovorí.

 

Naučte sa obe strany argumentu

Zistiť viac o oboch stranách argumentu, najmä o tej, s ktorou nesúhlasíte, je jedným zo spôsobov, ako získať perspektívu. Slávny filozof svätý Tomáš Akvinský, sa vždy naučil a pochopil opačný názor tak dobre, že by ho vedel vysvetliť ešte lepšie ako tí, ktorí tomu názoru verili, hoci s ním nesúhlasil. Niekedy sa ľudia môžu obávať, že skúmaním opačného názoru, budú vtiahnutí do tohto uhla pohľadu a vzdajú sa svojho vlastného pohľadu, ale pravdou je, že učenie sa o opačných argumentoch nám môže pomôcť utvrdiť sa v našom vlastnom názore.

 

Zlepšite svoju schopnosť počúvať

Počúvanie v časoch, keď sa diskutuje o zložitých témach, si vyžaduje regulovať svoje emócie, byť nedefenzívny a súcitný. Snažte sa počúvať, aby ste pochopili, nie opravovali. Väčšina z nás počúva len napoly, alebo vopred premýšľame o tom, ako odpovedať alebo akú radu dať. Toto však nie je skutočné počúvanie. Skutočné počúvanie je aktívny proces kladenia otázok na objasnenie alebo vyjadrenie záujmu, zvedavosť, snaha naučiť sa niečo nové alebo snaha pochopiť pohľad alebo uvažovanie niekoho iného. To pomáha budovať emocionálnu aj kognitívnu empatiu. Pokúste sa položiť osobe niekoľko otázok, aby ste prejavili zvedavosť a ochotu počúvať. Potom zopakujte vlastnými slovami, čo ste počuli, aby dotyčná osoba videla, že sa jej skutočne snažíte porozumieť.

 

Sústreďte sa len na fakty

Len fakty“ je technika, ktorú terapeuti používajú pri terapii, aby pomohli klientom minimalizovať „pretáčanie“ situácií, najmä zoči-voči neúplným alebo nejednoznačným informáciám. Skúste si zapísať podrobnosti a to, čo si myslíte, že je príčinou vášho utrpenia. Potom prečiarknite každý detail, ktorý obsahuje názor, či už negatívny alebo pozitívny. Môže to zahŕňať aj výroky, ktoré pripisujú vinu inej osobe alebo vám, alebo „prehnané“ výrazy ako „vždy“, „nikdy“, „všetko“ alebo „všetci. Ďalej zopakujte vysvetlenia iba pomocou faktov. Opýtajte sa sami seba, keby tu bolo 100 ľudí, na čom by sme sa mohli všetci zhodnúť? Rýchlo si uvedomíte, ako ľahko vkladáme svoje názory, predsudky a úsudky do každodenných situácií a rozhovorov.

 

Myslite na veci, ktoré máte spoločné

Ak sa pristihnete, že sa hneváte na niečí uhol pohľadu alebo sa príliš sústreďujete na vaše rozdiely, zhlboka sa nadýchnite a premýšľajte o niekoľkých veciach, ktoré sa vám na danej osobe naozaj páčia, a o akýchkoľvek spájajúcich črtách, ktoré zdieľate. Môže to vyzerať takto: „Určite sa líšime v názore na politiku, ale radi sa rozprávame o seriáloch, ktoré práve pozeráme.“

Zdieľať na facebooku