Výskum ukazuje, že umenie má pozitívny vplyv na vzdelávanie detí

Umenie pomáha aj pri učení.
Umenie pomáha aj pri učení. / Foto: Bigstock

Výskum naznačuje, že viac umenia môže do škôl priniesť viacero benefitov.

 

Súčasné školstvo je bombardované myšlienkami a snahami o jeho modernizáciu. Kvalitní pedagógovia, inovatívne vyučovacie metódy, zmena prístupu k žiakom, zlepšenie spolupráce rodiny a školy, technickými „trhákmi“ vybavené učebne, prepojenie vyučovania s reálnym životom, zmena učebných osnov či predmetov, prehodnotenie formy hodnotenia žiakov, vytvorenie pozitívnej klímy školy a mnohé ďalšie faktory, ktoré majú zefektívniť výučbu a pozdvihnúť kvalitu našich škôl.

Jednou z top myšlienok je tiež odklon od pasívneho memorovania a následného odriekania „nabiflených“ vedomostí žiakov k učeniu sa s radosťou. Žiak, ktorý sa na vyučovanie teší a túži po poznaní, memorovaním viac stráca ako získava, nehovoriac o vzťahu k predmetu a vzdelávaniu vôbec.

V Amerike sa však zamerali ešte na jednu vec, ktorá môže priniesť pozitívne výsledky do škôl – umenie. Podľa ich výskumu prináša umenie v rôznych podobách merateľné benefity.

 

Viac umenia - viac radosti z učenia

Jednou z možností je implementácia umenia priamo do výučby alebo mimo nej, avšak na pôde školy. Výskumy amerických vedcov ukázali, že umenie má vysoko pozitívny účinok na študijné výsledky žiakov. A nie len to. Rovnako sa ukázalo, že divadelné, hudobné či výtvarné umenie priaznivo pôsobí na charakterovú stránku žiakov, u ktorých sa zvyšuje miera empatie voči iným a objavuje snaha pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Ako žiačka základnej školy si na hodiny výtvarnej či hudobnej výchovy pamätám ako na tie, ktoré boli istým „doplnkom“ či spestrením týždenného rozvrhu. Hudobné a kultúrne programy sa organizovali len sporadicky, a to zväčša ako „vianočné akadémie či besiedky“, výnimočne pri príležitosti Dňa učiteľov. Nuž, smutná bilancia. Možno i to bol jeden z dôvodov, prečo sa učitelia denne pasovali s disciplinárnymi priestupkami žiakov, neraz hraničiacimi so šikanovaním.

 

Hoci odvtedy ubehli dve desaťročia, veľa sa toho nezmenilo. Učitelia, medzi ktorých sa radím už aj ja, denne čelia negatívnym prejavom správania svojich žiakov. V lepšom prípade sa nám podarí ich eliminovať, v tom horšom eskalujú. Dôvodov je vždy kvantum.

 

Ako môže umenie pomôcť pri vzdelávaní?      

Nová štúdia zistila, že vzdelávanie v oblasti umenia má výrazne pozitívny vplyv na život detí. Deti, ktoré sa zapájajú do umenia - či už sú to tanečné, divadelné alebo vizuálne médiá – skôr prejavujú súcit s ostatnými a majú lepšie výsledky v testoch. Menej pravdepodobné je, že budú mať problémy s disciplínou.

 

Autori štúdie dávajú v tomto za príklad muzikálový televízny seriál od produkcie americkej filmovej spoločnosti 20th Century Fox pre televíznu stanicu Fox, s názvom Glee. Prečo? Pretože hlavnou témou seriálu je stredoškolský spevácky zbor, ktorý sa zúčastňuje na súťažiach školských zborov, tzv. glee klubov. Zároveň seriál ukazuje, ako sa členovia zboru vyrovnávajú s problémami okolo vzťahov, sexuality a so sociálnymi otázkami.

 

Ako sa vedcom podarilo dospieť k takýmto záverom?

Výskumníci vybrali pre túto štúdiu 10 548 študentov, ktorí boli zapísaní do 42 škôl v oblasti Houston. Voľba tejto konkrétnej oblasti bola významná - takmer tretina žiakov základných a stredných škôl v okrese totiž nemá učiteľa umenia na plný úväzok.

Štúdia porovnávala osem škôl, ktoré sa zapojili do „umeleckej iniciatívy na školách“ s tromi, ktoré sa nezúčastnili. Študenti vybraní do mimoriadnych umeleckých programov dostali všetko od výletov mimo školy až po interakcie s umelcami priamo v školách a programy organizované mimo vyučovacích hodín. Jedna skupina prvákov z Codwellskej základnej školy si napríklad pozrela bábkové predstavenie, ktorého ústrednou myšlienkou bolo odovzdať divákom správu, aby sa postavili šikane a nepodporovali ju. "Na konci príbehu boli žiaci schopní odpovedať, prečo ubližovanie iným nie je dobré a prečo by sa tak nemali správať,“ povedala vedúca skupiny Shelea Bennett pre portál KQED.  Bábkové predstavenie bolo súčasťou snahy rozšíriť vzdelávanie prostredníctvom umeleckých zážitkov v základných a stredných školách v Houstone.

 

Štúdia potom porovnávala skupinu študentov, ktorým bolo poskytnuté ďalšie umelecké vzdelávanie so skupinou študentov, ktorým toto vzdelávanie poskytnuté nebolo.

Výskumníci sa zamerali na detské školské predstavenia, ich disciplínu, ako aj ich odpovede v prieskume, ktorý obsahoval otázky ako "Chcem pomôcť ľuďom, s ktorými sa zle zaobchádza" a "Mám v pláne ísť na vysokú školu".

Štúdia zistila, že skupina študentov, ktorým bolo poskytnuté dodatočné umelecké vzdelanie, sa správala lepšie, pričom disciplinárne priestupky klesli o 3,6 percentuálneho bodu. Tiež mali vyššie skóre v testoch a preukázali viac súcitu vo svojich odpovediach. Hoci v skóre študentov z matematiky nebol žiadny rozdiel, Brian Kisida, jeden z výskumníkov, je presvedčený, že to neuberá na dôležitosti a dôveryhodnosti celej štúdie.


Umenie môže mať významný vplyv aj na deti, ktoré vo svojich triedach vedú „boje“. "Niektorí študenti, ktorí nedosahujú excelentné študijné výsledky, sú viac zaangažovaní, pretože umenie im ponúka iný spôsob, ako sa učiť," povedala pre KQED Tiffany Thompsonová, učiteľka prvého stupňa v Codwellskej základnej škole.

 

Aj exkurzie sú vynikajúcou príležitosťou, ako deťom sprostredkovať viac umenia. / Foto: Bigstock

Ponúkate dostatok umeleckých zážitkov?

Možno práve táto štúdia pomôže aj vo vašej škole posilňovať význam umeleckých programov vo vzdelávaní. Mňa osobne pozitívne výsledky výskumu zaujali natoľko, že som sa rozhodla vyskúšať vniesť viac umenia do každodenného vyučovania priamo v mojej škole. Som učiteľkou na strednej pedagogickej škole, kde vyučujem pedagogiku a špeciálnu pedagogiku. Keďže ide o profilové predmety, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou maturitnej skúšky, učivo je častokrát presýtené množstvom informácií, ktoré sa preto snažím žiakom ponúknuť zážitkovou formou. A aby bol zážitok skutočným zážitkom, rozhodla som sa, že každú hodinu začneme dvomi krátkymi hudobnými skladbami sprevádzanými hrou na gitarách. Spočiatku som mala obavy, či to študentov príliš „nerozhodí“ a nebudú mať problém s koncentráciou na preberané učivo, ale opak bol pravdou. Študenti sa hneď v úvode na hodinu príjemne naladili, uvoľnili a atmosféra bola priam úžasná. Dokonca, keďže preferujem vyučovanie „v kruhu“, študenti spontánne prejavili záujem o diskusiu k danej téme. Nuž, vyzerá, že vedci sa ani v mojom prípade nemýlili.  

 

Dovolím si tvrdiť, že je akési také naše „ľudské“ hľadať skôr dôvody, prečo sa niečo nedá, ako spôsoby, ako sa to dá. Nebojte sa hľadať riešenia, experimentovať, skúšať nové, nepoznané, a možno sa budete diviť, ako sa veci okolo vás začnú pozitívne meniť.  

Čítajte viac o téme: Umenie
Zdieľať na facebooku