Umenie

Umenie ovplyvňuje učenie i pamäť žiakov

Nový výskum naznačuje, že učenie pomocou umeleckých aktivít zlepšuje akademické výsledky študentov, pamäť a kognitívne funkcie.

Výskum ukazuje, že umenie má pozitívny vplyv na vzdelávanie detí

Výskum naznačuje, že viac umenia môže do škôl priniesť viacero benefitov.

Umeniu by sme pri malých deťoch nemali dávať nižšiu prioritu

Umelecké predmety patria medzi tie najobľúbenejšie u detí, avšak na školách majú nízku prioritu.

Na výstave v UKB predstavujú deti Slovensko ako krajinu bohatú na vodu

Výstava "Voda, prírodné dedičstvo Slovenska" predstavuje Slovensko ako krajinu s bohatými zdrojmi vody očami detí.

Ako pomôcť žiakom rozvíjať kreativitu?

Tvorivosť sa často spája iba s umeleckými smermi, ale kdekoľvek v súčasnosti vkročíme, všade sa stretneme s určitou formou umenia a kreativity.