Česi rozbiehajú projekt Učitel naživo

Aj v Česku chcú mať kvalitných učiteľov. Projekt Učitel naživo by tomu mal napomôcť.
Aj v Česku chcú mať kvalitných učiteľov. Projekt Učitel naživo by tomu mal napomôcť. / Foto: Shutterstock

Mnohí absolventi pedagogických fakúlt prídu do praxe a zistia, že nevedia učiť. Ich motivácia sa rozplynie, zosype ako domček z kariet a zaradia sa do masy demotivovaných učiteľov. Tento problém má riešenie, ale samotné pedagogické fakulty ho dlhodobo ignorujú, a tak iniciatívu prezval tretí sektor.

 

V apríli tohto roku Nadace Depositum Bonum spustila prvý ročník projektu www.ucitelnazivo.cz. Účastníci projektu strávia približne dva dni v týždni priamo v škole. Jeden deň odučia a nasledujúci deň majú konzultácie a teóriu s odborníkmi v skupine. Do projektu sa môže zapojiť hocijaký absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelania.

Podľa slov vedúceho projektu Jána Straku z Nadácie Depositum Bonum sa do projektu zapájajú predovšetkým študenti pedagogických fakúlt, pracujúci ľudia z úplne iných odborov, ale aj ženy na rodičovskej dovolenke.

 

Učenie si treba zažiť

Najčastejšou výčitkou smerom k pedagogickým fakultám je nízka miera hodín praxe. Projekt Učiteľ naživo je výlučne praktický a umožňuje študentom zažiť si prácu učiteľa.  Realizátori projektu požiadali ministerstvo školstva o akreditáciu kurzu v rámci pedagogického minima. V prípade, že akreditáciu im udelia, tak záujemcovia s magisterským titulom z iného odboru, ktorí projekt absolvujú, budú môcť učiť. Jan Straka má s projektom smelé plány, chcel by totiž projekt uplatniť ako dvojročný magisterský odbor učiteľstva.

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch, platí to aj na Slovensku, musia mať všetci učitelia vyštudovaný pedagogický odbor so zameraním na predmet, ktorý učia. Alebo pedagogické minimum, kde si osvoja základy pedagogiky.  Účastníci projektu zbierajú poznatky, ako zistiť, aby preberanú látku pochopili všetci študenti, a nielen tí talentovaní. Dôležité je prebudiť v nich motiváciu zapájať sa a učiť sa.

Možnosť zdieľať skúsenosti s ostatnými začínajúcimi učiteľmi všetci chvália. Podporujú ho dokonca aj pedagogické fakulty, pre ktoré je vlastne konkurenciou. Podľa slov Vladimíry Spilkovej z Pedagogickej fakulty UK svojou kvalitou môže byť inšpiráciou k premene v širšom pomere.

Minuloročný ročník projektu bol pilotný. V novom si účastníci zaplatia od 12 do 23 tisíc korún českých, podľa intenzity prípravy. Skutočná cena progamu je však omnoho vyššia.

Tento projekt je odpoveďou na otázku, ako motivovať ľudí, aby išli učiť. Ľudia z praxe, ktorí majú čo odovzdávať deťom, ale nemajú pedagogickú prax, si môžu priamo v teréne vyskúšať prácu učiteľa. Medzi účastníkmi sú hlavne začínajúci učitelia. Dôležitým faktorom sú tie faktory, že na svoj pedagogický výstup dostanú spätnú väzbu, podporu skúsených učiteľov.

 

Hodiny nenahraditeľnej praxe a spätnej väzby navyše

Manažérmi projektu sú Jan Straka a Martin Kozel. Program tvorí 750 hodín výuky, z ktorých je polovica praktická a druhá polovica spočíva v rozbore vyučovania a tréningu v komunite. Tréning pozostáva z rozvoja osobnosti pedagóga, schopnosti vytvárať a udržiavať vzťahy založené na dôvere a rešpekte, pedagogiku orientovanú na dieťa a schopnosti reflektovať. Do projektu sú zapojení aj odborníci, inovátori a ľudia z praxe.

Projekt nadväzuje na už realizovaný projekt Tandemy. Projekt testoval princíp párového vyučovania, v ktorom hodiny viedol tandem učiteľ – asistent.

Študenti sa môžu zapojiť do intenzívneho programu – 2,5 dňa do týždňa. Dvojročný študentský variant je pre ľudí, ktorí majú menej času a môžu si tak výcvik rozdeliť na dva roky, ale nechcú či nemôžu sa venovať projektu aj počas víkendov. Projektu sa venujú 1 až 2 dni do týždňa. Dvojročný variant pri práci je výhodný pre ľudí, ktorí pracujú, ale vedia pre štúdium využiť aj víkend. Umiestnenie frekventanta závisí od predmetu, ktorý bude učiť. Každý polrok alebo rok dostane iného učiteľa, ak má študent dvojkombináciu, tak sa zmení aj predmet. Do projektu sú zapojené tréningové školy.

 

A čo študenti ešte získajú? Porozumenie, ako byť užitočný pre deti a konfrontáciu vlastných skúseností so skúsenosťami iných. Veriť v potenciál detí, naučia sa deti viesť, poskytovať im spätnú väzbu, budú partnermi na ich ceste za vzdelávaním. Stretnú sa s motivovanými a zapálenými učiteľmi, ktorí hľadajú cestu, ako to ide. Môžu sa podieľať na zmene vzdelávania a školstva.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku