Veda nemusí byť nudná. Science Slam je jedinečný formát, ktorý spája na javisku vedu a divadlo

Science Slam sa snaží priniesť vedu medzi ľudí tak, aby jej porozumeli a zároveň sa pobavili. Veda nemusí byť pre verejnosť nudná.
Science Slam sa snaží priniesť vedu medzi ľudí tak, aby jej porozumeli a zároveň sa pobavili. Veda nemusí byť pre verejnosť nudná. / Zdroj: paperpaper.ru

Poznáte Slam Poetry? Je to špecifický štýl básnického prednesu. Nemá presne stanovené pravidlá, ale aby vzbudil záujem,musí byť veľmi zaujímavý a sugestívny. Zaujať básňou náročné publikum je určite ťažké. Ako náročné je však nadchnúť divákov vlastným vedeckým pokusom? Vedecká šou Science slam sa snaží práve o to a popularizuje vedu.


Vedecká šou Science slam vznikla v roku 2006 v Nemecku www.scienceslam.de. Dnes sa koná prakticky v každom nemeckom univerzitnom meste. Vychádza z princípu Slam Poetry, no poéziu vystriedala veda. Vedci musia odprezentovať vlastný vedecký výskum za určitý čas pred laickým publikom. Dôležitá je zrozumiteľná a zábavná forma podania vedy. Vedci pred publikom súťažia a diváci odhlasujú, ktorý vedecký výstup bol najlepší. Forma vystúpenia veľmi nelíši od populárnej stand-up comedy, herci sú však vedci alebo študenti, ktorí prezentujú svoju prácu.

Svoje zastúpenie majú prevažne prírodné vedy, ale aj humanitné, ktoré boli spočiatku naozaj v menšine.

 

Nadšenci vedy hľadajú spôsoby, ako ju popularizovať viac

Ak vás zaujíma veda a nie ste vedec, Science slam je jedinečná príležitosť, ako sa dozvedieť niečo zaujímavé z vedy a nezaspať od nudy. Z vedcov sa stanú na pár minút herci a vo vlastnej divadelnej prezentácii musia pútavo vysvetliť, o čom bádajú. Musia nájsť v sebe schopnosť  vysvetliť vedu jednoducho a s nadhľadom.

Science slam vychádza zo Slam Poetry. Vedecký variant založil účastník Poetry Slamu, od roku 2006 popularita Science slam rastie a od roku 2010 si nachádza svoje miesto aj vo svete. Na Slovensku sa táto myšlienka ešte neujala na žiadnej z univerzít. V Českej republike už organizuje Science slam Masarykova univerzita v Brne. Prvý medzinárodný európsky Science slam sa konal v Kodani v roku 2014.

Počas šiestich minút má účastník k dispozícii iba svoje pomôcky - rekvizity, ktoré si prinesie, ak súčasťou vystúpenia bude pokus alebo názorné prevedenie toho, čím sa zaoberá. Nesmie používať žiadnu techniku. Publikum potom hodnotí dojem z vystúpenia, porozumenie výkladu a vtipné podanie.

 

Zdroj: science.at

 

Postupne sa Science slam koná aj mimo akademických priestorov, v divadlách, kluboch, predovšetkým vo večerných hodinách. Vo svete je už súčasťou popularizácie kultúry. Úspech spočíva najmä v strete vedcov s verejnosťou, čo nabáda vedeckú komunitu porozprávať o svojej práci zrozumiteľným a atraktívnym spôsobom. Do Science slamu sa prihlasujú najmä mladí vedci, ktorí nemajú veľké možnosti prezentovať svoju prácu a nadšenie z nej. Majú tak aj príležitosť naučiť sa hovoriť o vede osobnejším a uvoľnenejším štýlom. Tému musia zjednodušiť, ale odborné jadro by malo byť zachované.

Jednou z účastníčok Science slam bola študentka Masarykovej univerzity Alžběta Jelínková. Vo svojom vystúpení prezentovala výskum ochrany žiab pred ranavírusmi. Podľa jej vlastných slov nie je primárne podať svoje vystúpenie vtipným spôsobom, ale ukázať, prečo sa danému výskumu vedec venuje a dať svojmu vystúpeniu posolstvo. Mala možnosť porovnať vystúpenie na slame a na konferencii. Na konferencii sa výskumníci môžu spoľahnúť na prezentáciu, ale na slame je atmosféra uvoľnenejšia. Pred vystúpením pomáhajú účastníkom s prípravou vystúpenia skúsení lektori a nacvičia si s nimi komunikačné techniky.

U účastníka môže nastať vnútorná konfrontácia s tým, že nie každý môže pochopiť, čomu sa vlastne venuje. Jedným z cieľov je prekonať bariéru medzi vedcom a laikom. S tým majú problém aj ostrieľaní výskumníci, ktorí už odprednášali výsledky svojej práce na desiatkach konferencií.

Jedným z populárnych záznamov zo Science slamu je vystúpenie Isabelly Kratzer z Rostocku. Vystúpenie založila na rape, v ktorom sa inšpirovala nemeckou piesňou Leider Geil. V texte prezentovala svoj výskum o nežiadúcich účinkoch v priemyselnom rybolove.

 

Tento formát by si iste našiel svoje miesto aj na Slovensku. Obzvlášť, keď popularita stand-up komedy naberá na obrátkach a o popularizácii vedy sa veľa hovorí. Máme mnoho univerzít, robíme veľa zaujímavých výskumov, ktoré by si zaslúžili väčšiu popularitu. Práve toto môže byť  zaujímavá príležitosť, ako sa o nich dozvedieť viac.

Čítajte viac o téme: Veda a technika
Zdieľať na facebooku