Techniky, ktoré nás robia lepšími

Neurolingvistické programovanie je technika, ktorá vám ponúka lepšiu kontrolu spôsobu rozmýšľania a následného konania.
Neurolingvistické programovanie je technika, ktorá vám ponúka lepšiu kontrolu spôsobu rozmýšľania a následného konania. / Foto: Shutterstock

Rozvoj vlastnej osobnosti nám umožňuje napredovať, skvalitniť život a podávať lepšie výkony v práci. Nič nie je zadarmo a tak investujeme svoj čas a peniaze, aby sme sa mohli rozvíjať. Niekto investuje do lekcií koučovania, niekomu stačia knihy o motivácii a sebarozvoji.


Ak ste fanúšikom takejto literatúry, asi vám neunikol pojem neurolingvistické programovanie. Táto technika ponúka lepšiu kontrolu spôsobu rozmýšľania a následného konania. Má skratku NLP a patrí medzi alternatívne psychoterapeutické metódy. Technika vznikla tak, že je autori Richard Bandler a lingvista John Grinder zisťovali, ako premýšľajú a správajú sa úspešní odborníci z rôznych odvetví. Z toho vznikli určité vzorce správania sa a myslenia, ktoré sa môžu používať pri riešení problémov. Technika sa stala veľmi populárnou a zasiahla tak aj komerčnú oblasť, takže sa využíva aj pri školeniach obchodníkov a manažérov, ktorí sa chcú zdokonaliť v komunikácii s ľuďmi. Neuro preto, lebo zasahuje neurologické procesy a lingvistická preto, pretože ľudia komunikujú jazykom.

 

NLP naozaj pre každého

Jednou z publikácií o NLP je kniha od spoluautorov Richarda Bandlera, Alessio Roberti a Owena Fitzpatricka NLP pre každého. Naprogramujte svoju hlavu na úspech. Vyšla v AlbatrosMedia, 2013.

Knihou čitateľa sprevádza Joe, ktorý je jedným z nás. Prichádza na workshop NLP, ktorý organizuje Richard Bandler a jeho asistent Alan. Na workshope sa stretávajú rôznorodí ľudia, každý z nich má svoje problémy, strasti, ale všetkých spája túžba niečo s tým urobiť, stať sa lepšími. Techniky NPL sú nástrojmi, pomocou ktorých môžeme zmierniť alebo sa zbaviť svojich fóbií, zvykov, depresií alebo psychosomatických porúch.

 

Techniky, ktoré odporúčajú autori:

  1. Zbavte sa zlých spomienok, čo znamená sústrediť sa na to, ako nechať vyblednúť negatívne spomienky a navždy sa ich zbaviť.
  2. Zachyťte kladné pocity pomocou kotvy – nechať v sebe rezonovať príjemné pocity, ktoré sprevádzali dobrý zážitok.
  3. Umocnite svoje kladné pocity – nechať si vizualizovať svoj najlepší pocit. Nechať tento pocit, aby navodil telu príjemný zážitok.
  4. Vyradiť negatívne pocity – vychádza z techniky Umocnite svoje kladné pocity. Je potrebné myslieť na oblasť svojho života, ktorá nás obmedzuje a cítime sa kvôli nej zle. Nechávame v mysli túto situáciu vyblednúť, až kým úplne nezmizne. Potom ju nahradíme pozitívnym pocitom. Túto techniku je potrebné opakovať dovtedy, kým nezačne automaticky fungovať.
  5. Vytvorenie lepšej budúcnosti – pri tejto technike je dôležité navodiť si stav pohody. Poskytuje možnosť nahliadnuť na svoju minulosť ako na prípravu budúcnosti. Necháva nás uvedomiť si, čo je pozitívne v našej minulosti a navodiť si príjemný pocit, ktorý prekrýva všetko negatívne, čo sme v minulosti zažili. Tento pocit má poslúžiť na to, aby sme začali nazerať na našu budúcnosť s očakávaniami na skvelé príležitosti, nové možnosti a príjemných ľudí.

 

Tieto techniky, ale aj mnohé iné nám majú pomôcť dosiahnuť svoje ciele a zmeniť negatívne vzorce správania. Učia ľudí komunikovať so sebou samými a s okolím cez nazeranie ich verbálneho a neverbálneho prejavu a pochopiť ako ľudia myslia a konajú.

Zdieľať na facebooku