Juliana Murcínová: Ako rozoznať edukačnú hru od bežnej hračky?

Juliana Murcínová
Juliana Murcínová / Foto: archív JM

Téma rozvoja mentálnych a motorických zručností dieťaťa dnes rezonuje v spoločnosti viac ako kedykoľvek predtým. Niet divu, dnes majú rodičia k dispozícii nespočítateľné možnosti hier a pomôcok na vzdelávanie a rozvoj detí a nie vždy je pre bežného rodiča ľahké orientovať sa v nich.

JULIANA MURCÍNOVÁ sa už viac ako desať rokov venuje práve témam zameraným na vzdelávanie detí. Sama absolvovala množstvo školiacich programov a tréningov v oblasti vzdelávania a vývoja detí predškolského veku, bola riaditeľkou súkromnej škôlky, šéfredaktorkou webového portálu pre učiteľky materských škôl, je autorkou edukačných úloh systému LOGICO známeho väčšine slovenských materských škôl i verejnosti. Doteraz vedie menšie vzdelávacie formáty pre učiteľov a kurzy na rozvoj detí do 6 rokov. Momentálne sa venuje predovšetkým organizovaniu seminárov, akreditovaných vzdelávacích formátov a veľkých odborných konferencií pre učiteľov materských škôl. Juliana svoje skúsenosti úročí pri výbere edukačných hier a didaktických pomôcok, ktoré nájdete v portfóliu obchodu Vnímavé deti.

 

Medzi prvými prostriedkami na stimuláciu a podporu dieťaťa bývajú hračky. Ako si hračky pre deti vyberať a od akého veku ich deťom ponúkať?

V dnešnej dobe sa informácie šíria ľahko a rodičia majú príležitosť veľa si naštudovať. Mamičky si navzájom pomáhajú a rady odporúčajú rôzne hračky. Na rozličných webových fórach je tiež stále viac mamičiek, ktoré často vyhľadávajú pomôcky v súlade s niektorou z pedagogických škôl. Nezabúdajme však, že v prvých týždňoch je pre rozvoj dieťaťa dôležitá predovšetkým pozornosť rodičov, nie hračky. Ak mu kúpime hrkálku či hryzadlo, nič tým nepokazíme. No ak nebudeme k dieťaťu dostatočne vnímaví, žiadna edukačná hračka to nevyváži. Neraz sa na týchto fórach stáva, že ak niektorá z mamičiek odporučí pomôcku či hračku, ktorá nie je priamo navrhnutá alebo inšpirovaná konkrétnou pedagogikou,  je jej rada vystavená kritike. Pritom sa zabúda na to, že mnohé hračky a hry sú pre rozvoj dieťatka veľmi prospešné aj bez toho, aby patrili do určitého pedagogického smeru.

 

Ako vnímate aktuálny trend, v ktorom veľa mamičiek vyhľadáva najmä montessori hry a hračky?

Maria Montessori priniesla vo svojej dobe dôležitú sústavu pravidiel s prioritnou orientáciou na dieťa, jeho potreby a slobodu. Jej metóda je v mnohých krajinách veľmi uznávaná a má svoje opodstatnenie. Aj Vnímavé deti ponúkajú hry a hračky určené na montessori aktivity, iné v ponuke sú zas inšpirované napríklad Waldorfskou pedagogikou. Nezabúdajme však na to, že správny rozvoj dieťaťa nemá v rukách len alternatívna pedagogika, ale najmä rodič a učiteľ. Oni sú tí, ktorí venujú deťom svoju pozornosť a sú zodpovední za ich aktivity a využitie spoločne stráveného času. 

 

Rodičia majú čoraz častejšie tendenciu kupovať deťom v predškolskom veku hračky, ktoré ich aj niečo naučia. Nie sú takéto hračky a hry pre deti menej zaujímavé?

Dôležité je, ako podnetné hry dieťaťu predkladáme. Hra umožňuje deťom porozumieť svetu, učí ich súvislostiam medzi príčinou a následkom, sociálnej interakcii. Voľná hra sa riadi pravidlami, ktoré si deti určili  samy a ktoré si môžu kedykoľvek zmeniť, to je aj jeden z princípov Marie Montessori. Pri výbere hračiek je tiež potrebné prihliadať nielen na filozofiu, ale najmä na bezpečnosť, kvalitu, záujmy a vek dieťaťa. Môže sa to zdať ako hotová veda, ale aj jednoduchá hra má svoj pre dieťa podstatný cieľ, ktorým je uvoľnenie adrenalínu a radosť. Veľa hier a hračiek patrí do kategórie didaktických pomôcok, dieťa pri hre si to však vôbec neuvedomuje a hra ho často veľmi zaujme. Opäť sú to práve rodič a učiteľ, ktorí dávajú deťom do rúk možnosti na rozvoj a určujú smer, ktorým  uberať ich pozornosť. Nemyslím si, že edukačné hračky sú pre deti menej zaujímavé, niektoré deti ich dokonca uprednostňujú. Takéto hry a hračky si občas vyžadujú väčšiu interakciu medzi dospelým a dieťaťom, čo je len pozitívne. 

 

Pri akých hrách a hračkách sa deti najviac učia?

Ak je dieťa pri hre nadšené, prirodzene pri nej napreduje. Ideálne sú podľa mňa hračky, ktoré na prvý pohľad neodkrývajú svoju vzdelávaciu hodnotu. To je práve v rukách rodičov a učiteľov, aby vedeli o vzdelávacom rozmere hry a ten nenápadne „skrývali“ pred dieťaťom. Každá hračka je v zásade pomôckou v určitej oblasti rozvoja, ale o tom už nemá mať dieťa ani potuchy.

 

Ako môže rodič jednoduchšie rozoznať edukačnú hru od bežnej hračky, ak mu nemá kto poradiť? Majú na to výrobcovia pravidlá?

V súčasnosti stále viac rodičia vyhľadávajú vzdelávacie hračky a hry, ktoré sú často využívané ako podpora domáceho učenia sa. Pramení to čiastočne z nedôvery vo výučbové metódy dnešných škôl, a tiež z toho, že výrobcovia hračiek čoraz viac zdôrazňujú ich vzdelávaciu hodnotu. A tak je to podľa mňa správne. Vzdelávacie hračky majú vo svete svoje špeciálne označenie – STEM (z ang. veda, technológia, inžinierstvo a matematika), doplnením písmen R – robotika a A – umenie vznikla skratka STREAM. Mnoho hračiek označených ako STEM alebo STREAM sú viac učebné pomôcky ako hračky, a tak nájdu svoje miesto nielen v domácnostiach, ale aj v školách.

 

 

Akým spôsobom vyberáte hry a hračky do portfólia obchodu Vnímavé deti? Ako viete, že práve tie od vás pomáhajú rozvíjať dieťa, resp. že dokážete správne identifikovať vzdelávací rozmer hry?

Naše aktivity sú širšieho charakteru, predaj hier a hračiek je len jedna časť z nich. Pre učiteľov najmä materských škôl organizujeme rôzne školiace programy, sme s nimi v pravidelnej komunikácii. V práci denne stretávam učiteľov, ktorí sa chcú vzdelávať a hľadajú stále nové cesty, ako zaujať a „posunúť“ svoje deti v triede, učia ich byť vnímavé. Práve učitelia sú tí, ktorí nás pri výbere hier a edukačných pomôcok inšpirujú najviac. Veľa sme sa od nich naučili a stále učíme. Tieto poznatky úročíme pri komunikácii s rodičmi, ktorí navštevujú našu predajňu, alebo ktorí kupujú naše hry cez internet. Rodičia čoraz častejšie  hľadajú za hračkou stále viac, a tak je to podľa mňa správne. Snažíme sa preto o  zmysluplný „kruh“, kde našimi vzdelávacími aktivitami inšpirujeme učiteľky a ony zase nás v tom, aké vzdelávacie hry a pomôcky ponúkať aj rodičom a prečo. Často naše pomôcky používajú aj špeciálni pedagógovia, logopédi a psychológovia, preto vieme poradiť pri výbere i rodičom, ktorí majú doma detičky so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Spomenuli ste, že pravidelne pripravujete pre učiteľov rôzne podujatia. Čo v najbližšej dobe chystáte?

Čoskoro sa bude konať konferencia pre učiteľov materských škôl, ktorú organizujú Vnímavé deti, (resp. naše vydavateľstvo Pro Solutions), už ôsmykrát. Konferencia Človek a príroda, človek a zdravie v prostredí materskej školy je prioritne určená pre pedagógov materských škôl, avšak témy oslovujú aj špeciálnych pedagógov, logopédov, asistentov či riaditeľov súkromných detských centier. Medzi pozvanými rečníkmi sa tento rok objavia napríklad uznávané psychologičky Petra Arslan – Šinková a Mária Tóthová Šimčáková, logopedička Zuzana Jandová, držiteľka ceny Živel Soňa Chlebničanová, docentka PaedDr. Dana Kollárová, PhD. z Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre, muzikoterapeut Miroslav Randuška či fyzioterapeutka Anna Kašpriková. Prínosom je aj prítomnosť odborníčky z prostredia ministerstva školstva PhDr. Viery Hajdúkovej, PhD., ktorá povedie diskusiu na aktuálne otázky učiteľov. Záštitu nad organizovaním konferencie v Tatrách prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Ako sa k takýmto informáciám môže dostať rodič, ktorého zaujímajú témy rozvoja detí?

Rodičia majú príležitosť zúčastniť sa niektorých našich menších seminárov, prípadne aj s deťmi navštíviť podujatie Eduhry, na ktorých je vždy veľká ponuka vzdelávacích hier a pomôcok. Naše vydavateľské novinky tiež každoročne nájdu na výstave Bibliotéka. Okrem toho sa celoročne zúčastňujeme rozličných detských festivalov po celom Slovensku. V znamení blížiacich sa Vianoc želáme rodičom, aby našli pre svoje deti hry a hračky, ktoré im prinesú predovšetkým radosť. A ak budú mať aj vzdelávaciu hodnotu, o to lepšie.

Čítajte viac o téme: Rozhovory
Zdieľať na facebooku