Charakter človeka zaujíma aj firmy. Rozvíjať by ho mali u detí rodičia i školy

Charakter nie je niečo abstraktné.
Charakter nie je niečo abstraktné. / Foto: Bigstock

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

V roku 2017 zverejnil časopis Fortune, ktorý pravidelne zverejňuje 500 najúspešnejších firiem v USA najoceňovanejšie kvality zamestnancov. Patrili medzi ne schopnosť učiť sa nové veci, na sebe pracovať, vedieť hľadať nové riešenia, nevzdať sa pri prekážkach a ísť ďalej, schopnosť riešiť problémy, plniť si svoje povinnosti, vedieť komunikovať, vedieť povedať svoj názor a zastať sa správnej veci, ako aj niektoré ďalšie.

 

Ak by sme uvedené kvality „premenili“ na charakterové vlastnosti vyzeralo by to asi takto:

 1. Sociálna inteligencia (schopnosť riešiť problémy, komunikovať, aktivne počúvať)
 2. Sebaovládanie (schopnosť koncentrovať sa)
 3. Zodpovednosť (prísť do práce na čas, plniť si svoje povinnosti)
 4. Odvaha (vedeiť povedať svoj názor, zastať sa správnej veci)
 5. Láska k učeniu, zvedavosť (vždy na sebe pracovať, učiť sa nové veci..)
 6. Kritické myslenie (poznáte, keď niečo nefunguje a snažáte sa to zmeniť)
 7. Kreatívne myslenie (hľadať nové riešenia)
 8. Vytrvalosť, nezdolnosť (schopnosť prekonávať prekážky, nevzdať sa ísť ďalej)
 9. Ochota, nadšenie (nehovoriť – „to nemám v náplni práci, to robiť nebudem.“)
 10. Spolupráca, tímovosť (spolupracovať v tíme)

 

Keď hovoríme o charaktere človeka, zvyčajne sa dotýkame tém ako morálka, etika. Ľudia vnímajú túto tému abstraktne až filozoficky a je vytlačená z praktického sveta. Charakter človeka vnímame ako niečo, čomu by sa mali venovať iba rodičia ako súčasť ich výchovy. To, že táto oblasť by mala mať zásadné miesto aj v škole, nepriznávame. Stále veríme, že v školách sa má len učiť čítať, počítať a čistým vedomostiam.

 

Tento model pretrváva už desiatky rokov. Veríme, že základným poslaním školy je pripraviť deti do pracovného prostredia tak, že ich naučíme základným zručnostiam (čítať, počítať) a faktom (vedomostiam). Zvyšok je na rodičoch a niekde vo vzduchoprázdne. Keď deti skončia školu, nájdu si automaticky prácu a  vedomosti, ktoré sa v škole naučili, využijú.

 

Podstata tejto myšlienky nie je zlá.....No ignoruje realitu dnešného sveta. Ignoruje fakt, že v dnešnom svete je omnoho viac výziev, prekážok ako kedysi. Ignoruje fakt, že zručnosti nevyhnutné na uplatnenie v práci sa zmenili. Ignoruje fakt, že svet je komplexnejší, nestály a náročnejší. Neodzrkadľuje realitu sveta, v ktorom žijeme. Zabúda, že najcharakteristickejšimi prvkami dnešného sveta sú jeho nepredvítateľnosť a dynamika.

 

Pripomeňme si pár faktov o svete, v ktorom žijeme:

 1. 65% detí, ktoré sú dnes na základných školách budú robiť profesie, ktoré nepoznáme.
 2. 10 najžiadanejších profesií z roku 2010, v roku 2004 ešte neexistovalo.
 3. Štatistiky v mnohých krajinách ukazujú, že mladí ľudia do veku 38 rokov, vyskúšajú niekoľko povolaní.
 4. Každý štvrtý zamestnanec vydrží u súčasného zamestnávateľa menej ako rok.
 5. Každý rok máme dvakrát viac nových technologických informácií ako predchádzajúci rok. Pre študenta, ktorý nastupuje na 4-ročnú školu s technickým zameraním to znamená, že polovica z toho, čo sa naučí, bude do konca jeho štúdia už staré.
 6. Ak by bol Facebook krajinou, tak by bol 3 najväčšou krajinou v počte obyvateľov na svete. Hneď po Číne a Indii.
 7. V roku 2006 bolo 2.7 biliónov vyhľadávaní v Google každý mesiac. V roku 2018 - 31biliónov.
 8. Prvá komerčná SMS bola zaslaná v decembri 1992. V roku 2018, počet odoslaných SMS za jeden deň prekročil počet obyvateľov na celej planéte.
 9. Počet užívateľov internetu bol v roku 1984 - 1000, v roku 1992 - 1 milión, v roku 2008 - 1 miliarda.

 

Tieto a iné fakty nás môžu vystrašiť, nahnevať, ale v konečnom dôsledku by mali slúžiť ako podklady k tomu, aby sme si uvedomili, že deti a mládež musíme do sveta pripravovať úplne inak ako kedysi.

 

Vrátim sa späť ku charakteru človeka. Pozrime sa opäť fakty, ktoré hovoria o najoceňovanejších kvalitách zamestnancov. Časopis Fortune na základe prieskumu medzi 500 najúspešnejšími firmami USA zverejnil tie kvality ľudí, ktoré boli v roku 1970 najoceňovanejšie:

 1. písanie,
 2. výpočtové schopnosti,
 3. čítanie,
 4. ústna komunikácia,
 5. počúvanie,
 6. osobný kariérny rozvoj,
 7. kreatívne myslenie,
 8. schopnosť viesť,
 9. určovanie cieľov, motívácie,
 10. tímová práca,
 11. organizačné schopnosti,
 12. schopnosť riešiť problémy,
 13. medziľudské vzťahy.

 

Taktiež zverejnil zoznam týchto kvalít z roku 1999.

 1. tímová práca,
 2. schopnosť riešiť problémy,
 3. medziľudské vzťahy,
 4. ústna komunikácia,
 5. počúvanie,
 6. osobný kariérny rozvoj,
 7. kreatívne myslenie,
 8. schopnosť viesť,
 9. určovanie cieľov, motivácia,
 10. písanie,
 11. organizačné schopnosti,
 12. výpočtové schopnosti,
 13. čítanie.

 

V roku 2017 zverejnil tiež zoznam, ktorý je uvedený v úvode článku. Všetky tieto fakty, informácie ukazujú, že charakter človeka nemá len abstratrakný, filozofický rozmer s cieľom budovať dobro a well-being človeka, firmy, školy či spoločnosti. No má veľmi praktické uchopenie v podobe rozvoja tých vlastností, ktoré pomáhaju podnikateľskej sfére ako aj samotnému človeku v jeho uplatnení na pracovnom trhu.

Zdieľať na facebooku