Aj psík dokáže podporiť čitateľské zručnosti dieťaťa. Ako je to možné?

Aj psíky môžu napomáhať čítaniu detí
Aj psíky môžu napomáhať čítaniu detí / Foto: Better Tennessee

Nie všetky deti majú to šťastie, že len čo spoznajú všetky písmená abecedy, dokážu čítať plynule, s radosťou a prečítanému textu navyše aj porozumieť. Rodičia aj učitelia sa preto snažia hľadať spôsoby, ako u detí vybudovať a udržať radosť z čítania.

 

Radi by sme vám predstavili jednu z metód, ktorá je vo svete známa ako terapia R.E.A.D. Hlavným poslaním terapeutov je zlepšiť čitateľskú gramotnosť detí špeciálnym spôsobom, a to čítaním psíkovi. Terapeuti aj psíky sú veľmi dobre školení a s deťmi sa stretávajú v školách a v knižniciach, kde im deti čítajú.

Táto špeciálna metóda čítania pochádza z USA a dnes nájdeme registrovaných R.E.A.D. terapeutov aj v Kanade, Mexiku a v ďalších 24 krajinách Európy, Ázie, Strednej a Južnej Ameriky.

 

Čítanie deťmi psíkom sa nazýva terapia R.E.A.D. / Foto: Jan S. Gephardt

Hlavné prínosy čítania so psíkom

Okrem čitateľských pokrokov detí sa zreteľne preukazuje aj zlepšenie ich komunikačných zručností. V neposlednom rade je splnený aj ďalší veľký cieľ, a to je motivácia čítať knihy. Po psychickej stránke si deti posilňujú vlastné sebavedomie a sebaúctu, zlepšujú svoje sociálne zručnosti. Preto sa v zahraničí spomínaná terapia často využíva na podporu nielen čitateľských, ale najmä sociálnych a komunikačných kompetencií u detí s poruchami pozornosti, ako aj u detí s poruchami autistického spektra, s Aspergerovým syndrómom a podobne.

Vďaka spoločnosti psíka je detský strach z čítania a z vlastného neúspechu potlačený radosťou z učenia sa čítať. Dospelá osoba - psovod je dôležitou súčasťou, poskytuje dieťaťu potrebnú podporu, aby dieťa textu porozumelo a nenápadne dohliada nad plynulosťou čítania.

 

Prečo práve prítomnosť psíka?

Psíky sú ideálnym spoločníkom na čítanie, pretože:

  • neposudzujú, nekritizujú a nesmejú sa
  • pozorne počúvajú
  • umožňujú deťom postupovať svojím vlastným tempom
  • nenaháňajú deťom strach a obavy z čítania
  • pomáhajú zvyšovať pocit relaxácie a znižovať krvný tlak, pôsobia terapeuticky

 

Čo hovoria na terapiu so psom dospelí?

„Keď moje dieťa číta psíkovi, je to jednoducho magické“.

„Keď začal môj syn čítať Buddymu, všimol som si, ako začal byť z čítania vzrušený, stále o psíkovi rozprával a jeho záujem o čítanie narástol aj vtedy, keď čítal sám.“

„Žiaci, ktorí sa zúčastnili terapie, zaznamenali obrovský pokrok v čítaní. Konečne si začali čítanie kníh užívať a celkovo prejavili zvedavosť o knihy a rozličné témy, ktoré im čítanie prinieslo.“

 

Čítanie so psíkom na Slovensku

Aj na Slovensku sa objavujú prvé projekty s čítaním psíkom, najmä v školách. Skúsenosť s takýmto čítaním priniesla žiakom špeciálnej základnej školy vo Vrbovom pani učiteľka PaedDr. Monika Šulovská, špeciálna pedagogička, ktorá sa stretla s touto formou terapie práve v knižnici v USA.

 

 

Počas celého školského roka sa žiaci zo šiestich tried prvého stupňa pravidelne stretávali so psíkom Aresom, ktorému mohli čítať nahlas. Ako hovorí pani Šulovská, deti boli z čítania nadšené a nevedeli sa dočkať, kedy zase príde do triedy psík Ares. To bol hlavný cieľ projektu Čítanie so psíkom, motivovať deti k čítaniu a inšpirovať ich, aby sa stali celoživotnými čitateľmi. Pani učiteľke sa dokonca podarilo postaviť psíka do úlohy skúšajúceho, keď štekaním upozorňoval na chyby malých čitateľov, inokedy bol len pasívnym poslucháčom.

 

Najlepšie hodiny sú hodiny čítania s Areskom. Páči sa mi, keď sem chodí a myslím, že jemu sa páči zase v škole.“ Peťo D. (8)

„Čítanie som nemal rád, ale teraz sa mi celkom páči. So psom je to zábava.“ Lukas K. (8)

 

U nás zatiaľ neexistuje organizácia, ktorá by sa cielene venovala školeniu psovodov a ich psov, zameraných na navštevovanie knižníc či škôl. Na Slovensku sú však psovodi – canisterapeuti - so špeciálne cvičenými psíkmi, ktorí pomáhajú deťom i dospelým s rozličným zdravotným znevýhodnením. Canisterapeuti majú svojou činnosťou k čítaniu s deťmi psíkovi teda asi najbližšie.

 

Čítajme psíkom doma

V domácom prostredí môžete vyzvať dieťa, aby spolu s vami čítalo vášmu domácemu miláčikovi. Skúste sa postaviť do úlohy pasívneho poslucháča, ktorý skôr „tlmočí“ názory zvieraťa, napríklad: „Skús prečítať toto slovo ešte raz, myslím, že Beny ti nerozumel.“

 

Ako inšpirácia môže pre vaše deti poslúžiť kniha Magdaléna a psík z knižnice (vydalo vydavateľstvo Vnímavé deti, r. 2017), ktorá opisuje príbeh dievčatka s problémami v čítaní. Svoj strach prekonala práve pri čítaní psíkovi Vločke. Tento motivačný príbeh v knihe plnej krásnych ilustrácií určite povzbudí aj vaše dieťa skúsiť túto formu čítania.    

 

 

Ak sa chcete dozvedieť o metóde čítania psíkovi, ako aj o tom, ako môžu byť canisterapeutické psy nápomocné možno aj vášmu dieťatku, príďte dňa 19. júna o 17,00 hod. na knižnú besedu Čítajme s deťmi zvieratkám. Budete mať možnosť porozprávať sa s pedagogičkou PaedDr. Monikou Šulovskou o jej skúsenosti s čítaním psíkovi, ako aj stretnúť skutočného terapeutického psíka. Tiež bude predstavená nová detská kniha Magdaléna a zvieratká z útulku (vydalo vydavateľstvo Vnímavé deti, r. 2019), ktorá je voľným pokračovaním knihy Magdaléna a psík z knižnice. Beseda sa bude konať v Monsters Cafe and Bar v Bratislave. Viac informácií o besede sledujte tu.  

 

 


Autor: Juliana Murcínová, vydavateľstvo Vnímavé deti

Čítajte viac o téme: Knihy pre deti
Zdieľať na facebooku