Logopedické hry pre najmenších: Reč detí môžete rozvíjať aj logopedickými hrami

Detská reč sa vyvíja postupne a až deti vo veku od 4 do 7 rokov si „upracú“ všetky hlásky. Ak sa však reč nevyvíja ideálne, pomôcť môžeme deťom aj logopedickými hrami.
Detská reč sa vyvíja postupne a až deti vo veku od 4 do 7 rokov si „upracú“ všetky hlásky. Ak sa však reč nevyvíja ideálne, pomôcť môžeme deťom aj logopedickými hrami. / Zdroj: Vnímave Deti

„Mami, poď sa so mnou hlať!“ Takto volajú deti svojich rodičov, keď sa chcú ísť s nimi hrať. U najmenších detí, u ktorých sa reč ešte vyvíja, je to úplne v poriadku. Nesprávna výslovnosť je do určitého veku dieťaťa úplne prirodzená, je podmienená fyziologickými faktormi. Detská reč sa vyvíja postupne a až deti vo veku od 4 do 7 rokov si „upracú“ všetky hlásky. Ak sa to nepodarí do tohto obdobia, hovoríme o poruche výslovnosti, čiže dyslálii. Čo robiť vtedy, keď sa naše dieťa už pomaly pripravuje na nástup do školy a správna výslovnosť hlások nie je ešte stopercentná?

 

Pomôcť deťom možno aj hrou

Ako motivovať deti, aby počas rozprávania viac otvárali ústa, ohýbali svoj jazyk či špúlili pery? Do 4 rokov dieťaťa nie je až tak potrebné, aby sme ho vyzývali opakovať po nás správnu výslovnosť, buďme skôr akýmsi pasívnym vzorom. Vo veku od 4 rokov je vhodné ponúkať deťom rôzne cvičenia rečových orgánov, tzv. oromotorické cvičenia. „Reč je prejavom precízne koordinovanej motoriky artikulačných orgánov. Z mnohých dôvodov sa môže stať, že vďaka oneskoreniu vo vývine, alebo patologickým mechanizmom v rámci oromotoriky, reč detí je menej zrozumiteľná pre okolie dieťaťa. Následne tak trénovanie oromotorických pohybov, ako aj trénovanie správneho satia, prehĺtania, pohyblivosti orgánov jazyka a pier, predstavujú jednu z mnohých aktivít logopedickej práce na ceste k správnej výslovnosti,“ hovorí Mgr. Svetlana Kapalková, PhD., zo súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Bratislave. Orálno-motorické cvičenia sú veľmi užitočné pri práci s deťmi, u ktorých bola diagnostikovaná orofaciálna myofunkčná porucha.

Deti v predškolskom období sa chcú najmä hrať. Ako zaradiť oromotorické cvičenia do ich pravidelného režimu tak, aby z nich neboli príliš unavené, či skôr otrávené? Ako precvičovať rečové orgány – jazyk, pery, líca tak, aby to bola zábava? Vhodnou pomôckou môže byť aj súbor hrových aktivít MYOTOPIA, ktorú do slovenských rodín i poradní prinášajú Vnímavé Deti. Pri aktivitách MYOTOPIA deti hravou formou objavujú, ako využívať artikulačné orgány a svaly svojej tváre.

 

Zdroj: Vnímavé deti

Hry na orálno-motorický tréning a fúkanie

Žabky skákalky, pretekárske autíčka, udice s rybičkami či usilovné včielky pohltia deti do hier, počas ktorých si posilňujú svaly pier, jazyka a líc. Deti sa pri tom učia vykonávať špecifické pohyby, prípadne koordinovať celú sériu pohybov. Počas mnohých aktivít deti používajú slamky, ktoré slúžia na fúkanie vzduchu smerom von, či na tréning satia. Orálno-motorické cvičenia je potrebné opakovať rovnakým spôsobom, deti však vďaka pestrej škále hier doplnených o atraktívne obrázky udržia svoju pozornosť i motiváciu.

 

Zdroj: Vnímavé deti

Logopedickú hru MYOTOPIA na rozvoj detskej reči si môžete zakúpiť aj TU!

Hry na tréning satia

Deti poznajú slamku veľmi dobre, rady s jej pomocou pijú svoje nápoje. V hrách na tréning satia zohráva slamka dôležitú úlohu. Deti sa učia pri týchto hrách zdvíhať špičku a bočné plochy jazyka. Hry na tréning satia sú vhodné aj pre deti, ktoré majú problém dýchať nosom a neustále dýchajú ústami, alebo pre tie, ktoré pri prehĺtaní posúvajú jazyk dopredu k rezákom. Súbor aktivít na tréning satia ponúka deťom opäť pestré námety na zábavné hry, pri ktorých sa navyše učia rozlišovať farby, tvary, množstvo a koordináciu oko – ruka. Pomáhajú napríklad rybke nájsť všetky jej stratené šupiny, žirafe zase stratené farebné škvrny, súťažia, kto prvý nasadne do vláčika, alebo maľujú slimáčikov domček farebnými žetónmi.

 

Zdroj: Vnimavé Deti

 

MYOTOPIU navrhli špeciálni pedagógovia a logopédi tak, aby bola užitočná pre deti doma, v škôlke či v poradniach. Vyskúšajte ju doma s deťmi aj vy a uvidíte, že to bola veľká zábava.

 

Viac zaujímavých rozvojových hier pre deti nájdete na www.vnimavedeti.sk.

Čítajte viac o téme: Reč detí, Logopéd
Zdieľať na facebooku