Čo robiť aby sme v ľuďoch vzbudili dobré pocity?

  Bigstock

Máme tu ďalší nový deň. Niektorí možno pijete svoju kávu a tešíte sa na niečo, na čo ste už dlho čakali. Ďalšiemu z vás sa možno práve dnes splní jeho životný sen, no a ďalší možno ani nevie, na čo sa má alebo nemá tešiť.

Nech je to už tak či onak, každý nový deň sa môže pre nás stať nezabudnuteľným. Záleží len od nás, ako sa naň pripravíme a na čo sa zameriame. Vo svete nikdy nie je nedostatok krásnych a zázračných vecí, nedostatočná je len naša schopnosť ich vidieť. Už svätý Ján Bosco hovoril: „Každá dobre využitá chvíľa sa stáva pokladom.“

Často si počas jedenia niečo čítate? Ak áno, tak ste si možno všimli, že  niekedy dokážete zjesť celé jedlo bez toho, že by ste vôbec ochutnali jeho chuť. To platí aj pre veľa iných vecí v našom živote. Môžeme stráviť hodinu s našimi vnúčatami bez toho, aby sme sa s nimi hrali a rozprávali, môžeme ísť na prechádzku do lesa bez toho, aby sme si všimli, že prúd potoka je silnejší ako inokedy a že práve dnes rozkvitla breza, ktorá ešte minulý týždeň bola bez kvetov.

Všade okolo nás je veľa krásnych vecí a javov, ktoré máme šancu každý deň vždy nanovo objavovať a tešiť sa z nich. Stačí len chvíľočku  postáť, zahľadieť sa správnym smerom a vychutnávať si tajomstvá, ktoré nám svet ponúka. Ak si dokážeme aj malé veci vychutnávať, naše dni budú krajšie a náš život bude bohatší a nebude plynúť tak rýchlo a jednotvárne.

Dnes sa veľa ľudí zamýšľa  aj nad tým, aké je ich poslanie, čo je ich životným cieľom, čo najpodstatnejšie majú v živote urobiť. Niekedy premýšľanie nad týmito vecami je také náročné, že často nevládzeme urobiť takmer nič. A možno by stačilo málo. Napríklad si dať záväzok, že aspoň jednému človeku spríjemníme deň.  Jednoducho, vyvoláme v ňom pekný pocit. Viete si predstaviť, ako by sa zmenila nálada v spoločnosti, keby to každý deň každý človek urobil? Myslím, si, že to nie je nič zložité. Poďme sa v ďalšej časti článku pozrieť na to, ako v ľuďoch vzbudiť príjemné pocity, ako im odovzdávať pozitívnu energiu.

 

Láska v sebe zahŕňa vyžarovanie pozitívnej energie. Toto vyžarovanie sa dá nacvičiť. Je potrebné sa na túto skutočnosť sústrediť a človek si na to po čase zvykne. Vyjadrenie vďačnosti a ocenenia, spolu s úprimným záujmom o druhých ľudí, sú typickými príkladmi vyžarovania pozitívnej energie. Čím viac jej vyžarujete a posielate druhým ľuďom, tým viac sa vám jej vráti.

Pozitívni ľudia sa vyhýbajú kritizovaniu alebo hádkam, negovaniu toho, čo hovoria druhí. To sú zlozvyky negatívnych ľudí. Interakcia s ľuďmi, ktorí sú často negatívni, v nás vyvoláva pocit neistoty, napätia a niekedy až depresie. Naopak pozitívni jedinci prejavujú záujem o vaše dobro, spolu s ocením toho, čo robíte a hovoríte.

Každý jeden deň nám dáva šancu rozhodnúť sa, či budeme negatívni alebo pozitívni.

 

Slová, ktoré vzbudzujú pozitívne pocity

1. Áno…

2. Súhlasím…

3. Cením si…

4. Ďakujem ti za…

5. Mám rád (milujem, zbožňujem)…

6. To mi dáva zmysel…

7. Som potešený…

8. Dobre! (Výborne! Super!)

 

Pozitívne slová majú ešte väčší vplyv, keď ich poviete entuziastickým tónom hlasu s pozitívnym výrazom tváre. Úsmevy, smiech, hravosť a očný kontakt, spolu s fyzickým prejavmi pozitívnych emócií, vyvolajú pozitívne pocity v každom človeku.

Okrem spomínaných slov je vhodné osvojiť si také prístupy k ľuďom, ktoré v nich vyvolajú pocit dôležitosti, prijatia a akceptovania. Keď im toto dokážete dať, budú sa s vami cítiť nielen príjemne, ale sami vás budú vyhľadávať a často aj žiadať o váš názor.

 

Pozitívne prístupy

1. Akceptuje ľudí takých, akí sú

Jednou z najväčších ľudských túžob je byť akceptovaný ostatnými ľuďmi bez toho, aby ich súdili, hodnotili alebo kritizovali. Psychológovia nazývajú takéto správanie nepodmienený pozitívny prístup. Dochádza k nemu, keď niekoho úplne akceptujete, bez výhrad, presne takého, aký je. Keďže väčšina ľudí hodnotí a kritizuje, tak keď niekoho bezpodmienečne akceptujete, nielenže tým zvyšujete jeho sebaúctu a posilňujete jeho sebaobraz, ale aj dotyčný je so sebou spokojnejší. Keď prestanete myslieť na seba a na dojem, ktorý robíte na ostatných, a namiesto toho začnete myslieť na ostatných a na dojem, ktorý robia oni na vás, môžete sa uvoľniť. Môžete sa zhlboka nadýchnuť a jednoducho sa usmievať na ľudí, ktorých stretnete, či už doma alebo v práci. Je to jeden z najsilnejších spôsobov správania, pokiaľ ide o budovanie sebaúcty a vzťahov. Ak sa na ľudí usmievate, vzbudzujte v nich pocit dôležitosti a hodnotnosti.

 

2. Ukážte druhým, ako si ich ceníte

Vždy, keď ľudí oceníte za to, čo urobili alebo povedali, zvyšujete ich sebaúctu a vzbudíte v nich pocit väčšej dôležitosti. Najľahší spôsob, ako niekoho oceniť, je jednoducho povedať „ďakujem“. Slovíčko „ďakujem“ je vysoko cenené v každej krajine, kdekoľvek vo svete.

 

3. Vyjadrenie súhlasu

Najobľúbenejší ľudia v každej situácii sú tí, ktorí vo všeobecnosti s ostatnými súhlasia a sú voči nim pozitívne naladení. Na druhej strane, hašteriví ľudia, ktorí zvyknú spochybňovať, sťažovať sa a nesúhlasiť, sú málokedy niekde vítaní.Ak prikyvujete, usmievate sa a súhlasíte s inými, keď rozprávajú alebo vyjadrujú svoje názory, vzbudíte v nich pocit, že sú inteligentní, vážení, hodnotní a dôležití. Ak s inými súhlasíte, dokonca aj vtedy, ak hovoria niečo s čím sa nemusíte úplne stotožňovať, budú šťastní, že sú vo vašej prítomnosti.

 

4. Prejavte svoj obdiv

Ľudia obyčajne investujú veľa osobných emócii do svojho majetku, charakteristických vlastností a úspechov. Ak obdivujete niečo, čo patrí niekomu inému, dotyčný bude so sebou spokojnejší. Môžete pochváliť zovňajšok, vlastnosti, skutky, úspechy, ich výkony.

 

5. Venujte ľuďom svoju pozornosť

Azda najúčinnejší spôsob, ako zdvihnúť sebaúctu druhému človeku, je pozorne ho počúvať, keď vám niečo hovorí. Kľúčom k pozornému počúvaniu je klásť otázky a potom hltať každé slovo odpovede. Ak hovoriaci spomalí alebo príde na koniec svojej výpovede , položte ďalšiu otázku. Počúvajte, akoby to, čo vám dotyčný hovorí, bolo to najmúdrejšie a najzaujímavejšie, čo ste kedy počuli. Keď  ľudí niekto pozorne počúva, ich mozog uvoľňuje endorfíny. Ich sebaúcta stúpa. Tento pocit šťastia si navyše spoja s vašou prítomnosťou. Od tohto momentu vás budú mať viac radi a budú vás považovať za zaujímavejšieho a inteligentnejšieho.

 

6. Nekritizujte a neodsudzujte

Nikdy nerobte ani nehovorte nič, čo by mohlo znížiť sebaúctu druhého človeka alebo čo by mohlo spôsobiť, že by sa niekto cítil menej dôležito či hodnotne. Odmietnite klebety a nerozprávajte o nikom v zlom. Nikdy o druhom nerozprávajte nič, čo by ste mu nepovedali do oči. Najničivejšia sila vo všetkých medziľudských vzťahoch je deštruktívna kritika. Znižuje sebaúctu, rozčuľuje ľudí, núti ich zaujať obranný postoj a znenávidieť zdroj takejto kritiky.

 

7. Zajímajte sa o ostatných a zohľadňujte potreby kohokoľvek, koho stretnete

Človek, ku ktorému sa budete správať zdvorilo a s úctou, sa bude cítiť cennejší a dôležitejší. Keď niekomu dáte pocítiť, že je pre vás cenný a že si ho vážite, na oplátku si aj on vás bude viac vážiť a ceniť.

 


Zdroj: Brian Tracy – Žiadne výhovorky!

Zdieľať na facebooku