Ako rozpoznať falošné a prirodzené správanie ľudí?

  Foto: Shutterstock

Keď je čas plesov a karnevalov, niekto preferuje honosné bály a  plesy s pompéznou atmosférou, iní majú radšej obyčajné dedinské zábavy alebo karnevaly. Vďaka karnevalovým  maskám môžeme byť aspoň na chvíľu niekým iným, ako v skutočnosti sme. Môžeme si takto splniť svoj sen a vstúpiť do vysnívaného sveta.

Súčasný život  má  však ku karnevalovým maskám veľmi blízko aj mimo fašiangového obdobia. Tlak doby vedie ľudí  k tomu, že prestávajú byť sami sebou. Človek často nechtiac pod vplyvom okolia, tlakom zamestnávateľa, v snahe prežiť a zarobiť  na živobytie je tlačený k takým skutkom, slovám a konaniu, ktoré nevyvierajú priamo z jeho presvedčenia, hodnôt a výchovy. V snahe neprísť o zamestnanie  stávame sa inými, ako v skutočnosti sme.

 

Foto: Unsplash

 

Napriek všetkému je však nebezpečné dávať si na tvár neviditeľné masky, lebo tie   nevplývajú len na výraz našej tváre, ale časom môžu zasiahnuť aj naše správanie. Našu masku, ktorú si roky v mene prežitia nasadzujeme na tvár, sa nám po takto prežitých rokoch nemusí podariť dať dolu. V najhoršom prípade si prestaneme uvedomovať, že ju vlastne máme. Neúprimný človek sa neodvažuje ukázať svoju pravú tvár, to, aký je. Zastiera pravdu, využíva úskoky, jeho postoj je teda opakom priamosti a pravdivosti. Bez ohľadu na to, či ide o vzťahy na pracovisku alebo  budovanie priateľstiev, vždy hľadáme ľudí, ktorí sú autentickí, teda nefalšovaní, skutočne prirodzení a čestní. Správanie týchto ľudí je viac menej rovnaké navonok ako aj vo vnútri. Ako však rozoznať túto vlastnosť v dnešnej dobe, ktorá sa tak často javí ako doba masiek? Autentickosť je však zriedkavá vlastnosť. Vo svete ľudí, ktorí  často žijú vo virtuálnom svete a zakladajú si na značkách, ktoré charakterizujú ich vysnívaný raj, vo svete,  kde mnohí  chcú  to, na čo nemajú,  vo svete, v ktorom  málokto je  spokojný s tým, kto vlastne  je, je čoraz ťažšie  identifikovať ľudí, ktorí sú naozaj sami sebou a na nikoho iného sa nehrajú. Podľa akých znakov teda okolo seba môžeme nájsť prirodzených, autentických ľudí?

 

1. Nevyhľadávajú pozornosť

Autentickí ľudia nepotrebujú neustále posilňovať svoje ego. Majú dostatok sebadôvery a sebauvedomenia. Nie sú to tí, ktorí za každú cenu musia mať nejakú funkciu, najvyšší plat, najnovší model auta či najexotickejšiu dovolenku. Spokojnosť u nich prevláda nad nespokojnosťou. Svoje JA  a vlastný status si nemusia dokazovať prostredníctvom vonkajších symbolov súčasnej doby.

 

2. Nezaoberajú sa tým, či ich majú druhí radi

Potreba byť obľúbený spočíva v neistote a narcizme. Sebaistí a autentickí ľudia sú jednoducho sami sebou. A buď ich  okolie má  rado alebo nie. Určite netrpia preto, že ich v škole alebo v práci  niektorí ľudia nemajú radi a že svet sa netočí práve okolo nich. Väčšinou majú veľa vlastných záľub, sú tvoriví a často si aj sami vystačia vo svojom svete.

 

 

3. Ťažko sa dajú zmanipulovať

Autentickí ľudia často nestrácajú čas sledovaním zbytočných relácií, radšej si sami niečo vyhľadajú a naštudujú. Sú pevne zakotvení v realite, sú to neutíchajúci hľadači pravdy, čo im dáva dobrý základ na to, aby vedeli, kedy sa veci nevyvíjajú správne. Kým sa stotožnia s cudzím názorom, preveria si ho z viacerých zdrojov. Veľmi ťažko sa dajú zmanipulovať.

 

4. Sú so sebou spokojní

Autentickí ľudia sa snažia spoznávať svoje možnosti a hranice. Denne premýšľajú nad svojím smerovaním a poslaním. Okrem vonkajšieho sveta radi spoznávajú aj svoj vnútorný svet. Vedia, čo môžu a čo nemôžu, a preto sú so sebou spokojní, čo ich odlišuje od ľudí, ktorí často nevedia, čo so sebou a svojím životom urobiť.

 

5. Robia, čo hovoria a hovoria, čo si myslia

Nemajú tendenciu preháňať, plnia si svoje záväzky, neanalyzujú zbytočne svoje slová a neprikrášľujú pravdu. Ak potrebujete niečo počuť, oni vám to povedia. Aj keď to bude ťažké povedať aj počuť.

 

6. Nepotrebujú veľa vecí

Ak ste spokojní s tým, akí ste, nepotrebujete veľa vonkajších vecí, aby ste boli šťastní. Viete, kde nájdete svoje šťastie – vo svojom vnútri, u vašich blízkych ľudí, v rodine, v práci, v konaní dobrých vecí pre svet. Práve autentickí ľudia sa vedia tešiť z jednoduchých vecí, vážia si dary prírody a sveta. Uvedomujú si skutočné dary Zeme a skutočné veci, ktoré potrebujú pre život. Dokážu šťastne žiť aj v jednoduchých podmienkach. Nepotrebujú sa porovnávať s inými, a tak ani nekupujú zbytočnosti. Vedia, že niekedy ľudia míňajú peniaze len kvôli tomu, aby mali to, čo ostatní aj napriek tomu, že to nepotrebujú. Oni už túto hru na prestíž nehrajú. Vyrástli z nej.

 

7. Neurážajú sa zbytočne

Neberú sa príliš vážne, takže sa neurazia, keď im druhí niečo povedia. Oni veľmi dobre vedia, že každý človek duchovne rastie svojím vlastným tempom. Ak má niekto iný názor ako oni, vedia to pochopiť a ak ich niekto uráža, nerobí im problém odpúšťať, lebo vedia, že odpustením pomáhajú hlavne sami sebe. Tí, čo nevedia odpustiť, robia vlastne zle hlavne sebe, lebo sa zbytočne zaťažujú negatívnymi pocitmi, ktoré im bránia v prežívaní dobra a krásy.

 

8. Netrpia komplexmi menejcennosti a nie sú pyšní

Sú si vedomí svojich silných stránok, pretože najviac zo všetkého skúmajú sami seba. Svoju energiu nevenujú ohováraniu a kritizovaniu okolia, ale vlastnému sebarozvoju. Uvedomujú si, že kráčajú po ceste rastu, ktorá nikdy nekončí, a preto sa  nepotrebujú niečím chváliť. Vedia, že to nemá zmysel. Rovnako nie sú falošne skromní. Skromnosť je pozitívna vlastnosť, ale  ešte lepšie  je byť  priamočiary a úprimný.

 

9. Žijú podľa toho, čo hovoria

Neradia ľuďom robiť to, čo by sami neurobili. Vedia, že nie sú lepší ako ktokoľvek iný, takže pre nich nie je prirodzené byť pokrytecký. Pre nich je prirodzené žiť podľa toho, čo hovoria a prezentujú na verejnosti. Veľmi pozitívne na autentických ľuďoch je aj to, že zbytočne neanalyzujú, nemanipulujú a  nekontrolujú. Sústreďujú sa na vlastný sebarozvoj a sebauvedomovanie. Je im cudzia závisť, neprajníctvo, klebetenie a  nenávisť.

 


Zdroj: Brendon Burchard: Životný náboj
Zdieľať na facebooku