6 dôvodov, prečo sa najčastejšie niektorým ľuďom vyhýbame

Existuje niekoľko spôsobov správania, ktoré spôsobujú napäté vzťahy na pracovisku a aj v súkromnom živote.
Existuje niekoľko spôsobov správania, ktoré spôsobujú napäté vzťahy na pracovisku a aj v súkromnom živote. / Foto: Bigstock

Nie všetky formy správania sú ideálne a množstvo ľudí kvôli svojmu správaniu stráca priateľov, partnerov a má problémy na pracovisku. Ktoré vlastnosti sú v spoločnosti ľudí vnímané negatívne?

 

Mnoho ľudí si ani neuvedomuje, že svojím správaním spôsobuje problémy iným, vytvára zlú atmosféru v rodine alebo na pracovisku. Niekedy aj niekoľko rokov sa nenájde nikto, kto by týmto ľuďom povedal, že ich prejavy správania sú neadekvátne a že ničia všetko okolo seba. Ideálne je, keď si človek sám uvedomí, že vytvára okolo seba dusnú atmosféru alebo negatívnu náladu. Na ktoré prejavy správania je dobré si dávať pozor? Ktoré ľudské vlastnosti patria medzi tie, ktoré v sociálnych skupinách nie sú vítané? 

 

1. Sú sebeckí

Sebectvo môže mať rôzne formy a prejavy. Môže sa prejavovať v mnohých oblastiach. V oblastí obchodu a podnikania, v oblasti osobných a pracovných vzťahov, v spoločenských a administratívnych vzťahoch, ale i v bežnom každodennom živote. Egoizmus má rôzne formy. Od rafinovaných a sofistikovaných foriem až po jednoduché, hrubé a triviálne prejavy. Egoista koná cielene a bez zábran. Prípadne zábrany šikovne a rafinovane zakrýva. Napriek tomu jeho cieľ a motív sa nemenia. Stále je to bezohľadnosť a osobný prospech. Sebectvo je protikladom empatie. Empatia je schopnosť vcítiť sa do myslenia iných ľudí. Sebectvo to neguje. Sebectvo je myslenie zamerané na svoju osobu. Sebecký človek je bezohľadný a cieľavedomý. Ide mu o svoj vlastný prospech. Sebectvo je v zásade premyslená a racionálna činnosť. Na to, aby ste mohli žiť šťastný život, je potrebné naučiť sa ho žiť a rozvíjať sa s ostatnými, a to vyžaduje rozdávanie časti seba samého bez toho, aby ste chceli niečo naspäť. Keď pomáhame iným, hovoríme tiež o prosociálnom správaní. Toto správanie má za cieľ pomôcť inému človeku. Vyznačuje  sa skutkami a činmi vykonanými v prospech druhého bez očakávania odmeny alebo sociálneho súhlasu. Prosociálne správanie prináša hlboké uspokojenie tomu, kto daruje alebo pomáha. Navyše tu pôsobí osobitný zákon, že dobro, ktoré sme niekomu urobili, skôr alebo neskôr sa nejakým neraz prekvapujúcim spôsobom vráti. Prosociálne správanie málokedy ostane bez odozvy. Úsmev býva opätovaný úsmevom, nezištná pomoc vyvoláva tendenciu k reciprocite. Od toho je len krok ku vzniku priateľstva. Najvyššou formou prosociálneho správania je altruizmus. Altruista pomáha aj vtedy, keď sú s pomocou spojené určité náklady  a keď vie, že sa mu nikdy nič nevráti. Robí to s čistým úmyslom len pre toho druhého a nemyslí pritom vôbec na seba. Urobí to pre dobro veci a netúži vôbec po tom, aby niekto o tom vedel, rozprával alebo sa prezentoval v médiách.

 

2. Sú pyšní

Pýcha je najvlastnejším postojom ľudskej duše. Je to stav, keď ostatných rozdeľujeme na dobrých, horších a zlých, podľa toho, ako naše „ja“ posilňujú alebo zraňujú. Pýcha sa prejavuje aj vtedy, keď sa človek vyvyšuje, začína odsudzovať, opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa, mať nároky.  Žiaľ, platí tu, že čím menej lásky človek dostane a čím je nižšie jeho sebahodnotenie, tým je jeho pýcha väčšia. Ľudia, ktorí prežili viac poníženia, odmietnutia, zneužitia, pohŕdania a nelásky, majú väčšiu tendenciu sami seba presadiť, pričom šliapu po iných a považujú to za spravodlivé a primerané. Pýcha nedovolí uznať prínos niekoho iného do života, zabraňuje uznať kvality niekoho iného. Ak je niekto pyšný, veľa priateľov postupne od neho odíde a aj mnohí kolegovia sa mu budú vyhýbať a radšej budú tráviť čas s niekým iným.

 

3. Ponižujú iných

Niekedy majú ľudia tendenciu vidieť len seba ako toho najdokonalejšieho človeka na svete. V niektorých prípadoch sú egá až také vysoké, že zámerne chcú iných degradovať a ponižovať. Ale to je falošný spôsob, ako chcú získať rešpekt. Títo ľudia vôbec nie sú obľúbení a ak priateľov majú, tak je to len väčšinou preto, že chcú mať z tejto osoby nejaký osoh alebo výhody. Nejde o skutočný úprimný vzťah. Ako sa môže takýto človek zbaviť tejto vlastnosti?  Ak to chce zmeniť, musí pochopiť, že každý človek je jedinečný, špecifický a má svoju vlastnú predstavu o tom, ako chce žiť svoj život. A takto je to správne. Nikto podľa seba nemôže súdiť iných a znevažovať ich život. Všetci máme jedinečnú hodnotu a nikto nie je lepší ako ktokoľvek iný. Túto skutočnosť je potrebné rešpektovať, a to uznávať ostatných tak, ako uznávame samých seba.

 

4. Od každého neustále žiadajú perfektný výkon

Ľudia nie sú dokonalí. Sú nútení občas robiť aj chyby, a to je presne to, čo ľudí robí ľuďmi. K najväčšiemu učeniu a posunu dochádza niekedy hlavne vďaka pádom a chybám. Mnohí dokážu využiť neúspech k tomu, aby sa z neho poučili. Očakávanie dokonalosti od ostatných je nespravodlivé, keď ani my často nedokážeme zabezpečiť, že všetko, čo robíme, je perfektné. A ak aj sme v mnohých veciach oveľa lepší ako iní, prijmime skutočnosť, že niektorí ľudia, ak sa aj snažia, nedokážu všetko urobiť perfektne. Ak sú vo vedúcej funkcii a neustále svojich zamestnancov tlačia k maximálnej dokonalosti, stratia ich.

 

5. Neustále sa sťažujú

Šťastní a úspešní ľudia sa veľmi nesťažujú. Na druhej strane sa zdá, že chronickí sťažovatelia majú vždy priestor povedať niečo negatívne, a to hlavne vtedy, keď ľudia okolo nich sú šťastní. Niekedy to robia zámerne preto, aby im pokazili náladu. Namiesto sťažovania sa, ktoré nikam nevedie, mali by hľadať riešenia na svoje problémy a ľudia sa budú v ich blízkosti zdržiavať radšej.

 

6. Sú cynickí

Jednou z najviac ubližujúcich foriem správania  je cynizmus. Je to bezohľadné, hrubé, bezcitné správanie, často sprevádzané až bezcitným výsmechom či vyzývavým opovrhovaním iných. Manifestácie cynizmu môžu byť rôzne, a to od bezohľadných statusov na Facebooku až po šírenie pesimistických nálad v spoločnosti či verejný výsmech kolegov na pracovisku.

 


Zdroje:
E. Aronson, T.Wilson, R. Akert, S. Sommers: Sociálna psychológia
Brené Brown: Dary nedokonalosti
Behaviors push people away 

Čítajte viac o téme: Problémové správanie
Zdieľať na facebooku