Zábavné hudobné aktivity pre deti

Hudba prináša deťom nielen umelecký zážitok, ale pozitívne vplýva aj na ich zdravie a kvalitu života.
Hudba prináša deťom nielen umelecký zážitok, ale pozitívne vplýva aj na ich zdravie a kvalitu života. / Foto: Pexels

Hudba prináša deťom nielen umelecký zážitok, ale pozitívne vplýva aj na ich zdravie a kvalitu života. Lieči a uzdravuje, aktivizuje, podporuje pamäť, fantáziu, intuíciu a kreativitu. Vo voľných chvíľach sa môžete s deťmi venovať aj hudbe a rôznym pohybovým aktivitám. Možno vás inšpirujú niektoré z nasledujúcich  hudobných hier a  aktivít.

 

Podľa Platóna sa hudba spája s ľudskou prirodzenosťou a vedie ju k poznaniu krásy. Aristoteles tvrdil, že človek má vrodený zmysel pre rytmus a melódiu. Preto na neho hudba silno pôsobí a môže mu poskytnúť očistu od nepríjemných psychických stavov. Pre tieto účinky oceňoval význam hudby aj v mravnej výchove. Aj súčasní vedci už niekoľko rokov skúmajú vplyv hudby na ľudí a ich výskumy jednoznačne hovoria v prospech spievania a počúvania hudby. Hudba a spev vplývajú nielen na dospelých, ale aj na deti vo viacerých oblastiach. Deti sú schopné vnímať hudbu ešte pred narodením. Existuje na túto tému množstvo výskumov. Najlepšie na dieťatko vplýva matkin spev, ale pozitívne na ne pôsobí napríklad aj Mozartova hudba. Keď malé dieťa počúva hudbu, hrá na hudobný nástroj alebo tancuje, mozog začne vytvárať spojenia, ktoré pripravia cestu na vzdelávacie príležitosti. Napríklad bolo zistené, že deti, ktoré sa aktívne venujú hudbe, ľahšie sa učia jazyky a tiež matematiku. Štúdia z roku 2011 zistila, že existuje silné prepojenie medzi vnímaním hudby a pripravenosťou na čítanie a písanie. Vedci zistili, že fonologické povedomie je možné posilniť prostredníctvom hudobnej interakcie. Hudobné aktivity pre deti majú však nielen veľký prínos v oblasti vzdelávania, ale ponúkajú aj množstvo zábavy, ktorú môžete spoločne v rodine zažiť. Existuje viac možností, ktoré môžete vyskúšať. Možno vás niektorá z nasledujúcich inšpiruje. 

 

Tancujte pri rôznych typoch hudby

Čím viac hudobných žánrov si užijete, tým lepšie. Ukážte deťom, že existujú  rôzne piesne a zistite, ktorý žáner má vaše dieťa najradšej. Je to pop, rock, country, folk, jazz alebo klasika? Podeľte sa aj vy o svoje obľúbené melódie. Ukážte im, čo ste počúvali, keď ste boli deťmi vy. Vytvorte si zoznam skladieb z obľúbených piesní celej vašej  rodiny a pesničky počúvajte napríklad pri jazde autom.

 

Stop

Tancujte, spievajte spolu s deťmi, ale po určitej dobe povedzte STOP a zastavte hudbu. Každý musí zostať stáť „zmrznutý“ v tej polohe, v akej bol v okamihu zastavenia hudby. Všetci členovia rodiny takto stoja dovtedy, kým opäť hudba nezačne hrať.

 

Pocit z hudby

V izbe  rozložte rôzne rytmické nástroje. Úlohou detí je vybrať si podľa svojej vôle rytmický nástroj. Ak deti nemajú záujem o rytmický nástroj, môžu využiť vlastné telo a môžu sa voľne pohybovať v izbe. Rodič pustí vybranú skladbu. Úlohou detí je pomocou nástrojov alebo pomocou svojho tela vyjadriť svoj vlastný pocit z hudby.

 

Vyjadri náladu pomocou hudobného nástroja

Každé dieťa si vyberie hudobný nástroj. Deti si medzi sebou vytvoria dvojice. Úlohou každej dvojice je viesť medzi sebou rozhovor bez slov, pomocou zvuku nástrojov. Využívajú pri tom všetky dynamické a zvukové možnosti nástroja. Deti najskôr hrajú dialógy bez zadania,  v ktorých spontánne premietajú svoje emócie. Potom nasleduje aktivita so zadaním presných úloh. Môžete využiť tieto možnosti:

  • A je veľký a povýšenecký, B je malý, rozpačitý a nervózny,
  • A je smutný, B sa ho snaží potešiť a povzbudiť,
  • A sa bojí, B sa ho pokúša upokojiť,
  • A sa nudí, B sa ho snaží zabaviť.

 

Tanec a hudba

Jedno dieťa sa postaví v strede kruhu. Ostatní členovia rodiny, ktorí stoja v kruhu okolo dieťaťa, držia hudobné nástroje. Využívajte napríklad Orffove nástroje.  Zvolíme také nástroje, aby sa ich zvuk vzájomne nerušil. Dieťa, ktoré stojí v strede, tancuje a robí rôzne pohyby, ktorými ukazuje ostatným spôsob hrania. Inak povedané, rodina hrá podľa pohybov dieťaťa, ktoré stojí v strede. Toto dieťa v strede kruhu môže ukazovať svojimi pohybmi napríklad dynamiku hry (silno – slabo), tempo a rytmus hry, spôsob hry (napríklad pohybom ruky ukáže vlnovku – legáto, atď.) Členovia rodiny sa postupne v strede kruhu striedajú.

 

Tvoríme hudbu 

Zhromaždite všetky nástroje na tvorbu hudby, ktoré doma nájdete. Nemáte pripravené piano alebo bubon? Nevadí, v domácnosti sa vždy niečo nájde, pomocou čoho sa dá zabaviť. Vytiahnite hrnce, panvice, misky, prázdne kartóny od mlieka, prázdne fľaše od minerálky, teda čokoľvek, čo práve  máte k dispozícii. Dovoľte deťom  využívať tieto nástroje na tvorbu zvukov. Môžete aj naplniť  uzavreté nádoby gombíkmi alebo kamienkami a zatraste s nimi. Deti objavia nové možnosti, pomocou ktorých si môžu tiež vytvárať hudbu.

 

Nakreslite, čo počujete

Ďalšia nekomplikovaná hudobná hra kombinuje počúvanie a výtvarné umenie. Dajte deťom výkres, temperové farby alebo vodové farby. Prehrávajte hudbu rôznych rytmov, hlasitosti a štýlov. Nechajte deti maľovať tak, ako  hudbu práve cítia. Túto aktivitu  môžete robiť aj vonku s kriedou na chodníku.

 

Na zvieratká

Pravidlá hry pozostávajú na zmene hlasitosti hudby. Ak hrá hudba potichu, deti napodobňujú zvieratká, ktoré sa potichu pohybujú – myšky, mačky, hady, ježkovia... Ak hudba hrá nahlas, deti predstavia svojím pohybom veľké zvieratá – slony, medvede, kone, hrochy...

 

Tlieskame

Táto jednoduchá aktivita spočíva v tom, že si spoločne spievate s dieťaťom známu pesničku  a zároveň tlieskate do rytmu. Postupne meníte tempo. Rýchle tempo striedate s pomalým. Neskôr necháte dieťa bez vašej pomoci, aby tlieskalo do rytmu. Dieťa môže pri tom aj tancovať. Zmenou rytmu mení aj rýchlosť pri tancovaní.

 

Vyrobte si vlastné hudobné nástroje

Nájdite v domácnosti rôzne poháre, hrnce, nádoby, škatule a uložte ich vedľa seba. Dajte svojmu dieťaťu drevenú paličku (dobre funguje drevená lyžička alebo drevená varecha) a nechajte ho experimentovať s rôznymi zvukmi jemným ťukaním na okraje jednotlivých predmetov.

 

Spev vo vani

V čase kúpania povzbudzujte svoje dieťa, aby experimentovalo s akustikou v kúpeľni. Čo sa stane, keď otvoríte alebo zatvoríte sprchovací záves alebo dvere? Dokáže dieťa spievať hlasnejšie ako tečúca voda? Vymýšľajte rôzne možnosti, pri ktorých môže dieťa experimentovať so svojím hlasom a zvukom.

 

Na motýle

V priestore poukladajte kruhy (hula-hopy), ktoré budú predstavovať kvietky. Deti si vyberú, na ktorom kvietku bude ktorý motýlik oddychovať. Ideálne je, keď na jednom kvete sedia 2 – 3 motýle. Počas hudby deti, ale môžu aj ďalší členovia rodiny, napodobňovať let motýľa. Keď hudba prestane hrať, motýle musia čo najrýchlejšie priletieť na svoj kvet.

 


ZDROJE:
Šimanovský, Z.: Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi
Kurková, L.: Hudebně pohybové hry v mateřské škole
Pausewangová, E.: 100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku

Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Hudba
Zdieľať na facebooku