Tri rozhodnutia, ktoré môžu zmeniť život

  Foto: Unsplash

Aj napriek tomu, že v dnešnej dobe existuje veľké množstvo motivačnej a psychologickej literatúry, ľudia tiež môžu navštevovať  semináre a kurzy najrozličnejšieho druhu, viacerí ešte stále zápasia s pocitom vyhorenia, nešťastia a akejsi nenaplnenosti. Mnohí psychológovia pri svojej každodennej práci s ľuďmi prišli okrem iného tiež  na to, že táto večná nespokojnosť pramení predovšetkým z toho, že ľudia sa nevedia radovať. Jednoducho  sú neochotní tešiť sa z toho, čo majú, čo dosiahli a čo urobili. Nechcú prijať skutočnosť, že bez vďačnosti za to, čo už majú, nebudú v živote nikdy spokojní. Odmietajú uviesť svoj život do rovnováhy. A kto si nechce budovať životnú rovnováhu, nikdy nemôže pochopiť, čo je to skutočné uspokojenie.

Pre niekoho slová vďačnosť a spokojnosť môžu pôsobiť ako veľmi abstraktné slová. Nevedia si možno predstaviť nič konkrétne, o čo by sa mohli oprieť pri nacvičovaní týchto pocitov. No aj pri tomto nácviku sa dá pracovať cielene a vedome. Americký kouč Antohony Robins zistil, že je potrebné si vedome všímať a cielene, zodpovedne pracovať na týchto troch zásadných rozhodnutiach.

 

1. Vyberajte si, čomu budete venovať pozornosť

Denne sa mnohí snažia zaujať vašu pozornosť. Veď si len spomeňte koľko reklám najrozličnejšieho druhu od rána do večera na vás útočí. Človek musí byť naozaj veľmi silný, aby podľahol len tomu, čo má pre neho skutočný význam. Alebo nepodľahol ničomu a vyhľadáva si sám len to, čo je pre neho podstatné. Podľa toho, na čo sústreďujete svoju pozornosť, mení sa smer energie vo vašom organizme. Následne sa mení aj váš obraz sveta a v konečnom dôsledku postupne aj váš život. Je dobré sledovať si vlastné myšlienky. Na čo obvykle myslíte? Viac na to, čo máte alebo na to, čo nemáte? Pri čom sa najviac zastavujú vaše myšlienky? Človek namiesto neustáleho sťažovania môže pociťovať vďačnosť za svoje zdravie, rodinu, priateľov, vzdelanie, rozum. Takýmto spôsobom môže človek dosiahnuť vyššiu úroveň emocionálnej spokojnosti. Tiež je dôležité si všímať, či venujete väčšiu pozornosť tomu, čo dokážete ovplyvňovať alebo tomu, čo nie je pod vašou kontrolou. Ak človek venuje pozornosť predovšetkým tomu, čo nemôže kontrolovať a ovplyvniť, privádza si do života stále väčší stres. V tomto prípade je lepšie zmieriť sa s tým, že existujú veci, ktoré sa jednoducho ovplyvniť nedajú a sústrediť sa na to, čo môžete vylepšiť a na čom môžete pracovať.

 

2. Uvedomte si, že postoje k udalostiam ovplyvňujú vnímanie reality

Odborníci tvrdia, že to, ako sa človek cíti, nemá nič spoločného s udalosťami v živote alebo s množstvom peňazí, ktoré má človek na účte. Kvalita života je výsledkom vzťahu k životu. Keď vás niekto upozorní na chybu, urazíte sa alebo to beriete ako priateľskú pomoc na ceste vášho rastu? Keď musíte odísť z práce, vnímate to ako katastrofu alebo ako odrazový mostík k niečomu lepšiemu? Beriete problémy ako záťaž alebo ako skúšky, ktoré vám pomáhajú dozrievať a hľadať stále lepšie možnosti? Vnímanie reality a následné pocity zo života ovplyvňujú postoje k udalostiam. Stále viacej vedcov prichádza na to, že práve emócie ovplyvňujú život, a tak nastáva doba, keď by sme sa ich mali začať učiť riadiť vedome a rozumne.

 

3. Nebojte sa novej cesty

Keď sa človek zoznámi so zákonitosťami, ktoré určitým spôsobom vplývajú na jeho život, môže si vybrať. Buď bude kráčať po starej ceste, ktorá ho možno z kruhu, v ktorom sa točí, nevyvedie alebo sa odhodlá vstúpiť na novú cestu, ktorá prináša nádej na zmenu. Nová cesta ponúka jedinečné poznanie, že na jednu situáciu môže každý reagovať ináč. Je to spôsobené tým, aký je váš emocionálny stav. A tak, kým jedni sa stále rozčuľujú, hnevajú a túžia po pomste, iní sa na ten istý problém dívajú s nadhľadom, pokojne, s povzbudením, ba dokonca s túžbou vyriešiť ho.

 

Dôležité je predovšetkým poznanie, že si môžete vybrať a nikto vás do ničoho nenúti. Táto sloboda pri výbere postoja je pre súčasného človeka veľkým povzbudením a výhodou zároveň. Nie vždy v dejinách človek túto možnosť mal.

 


Zdroj: Anthony Robbins: Prebuďte svoju vnútornú silu

Zdieľať na facebooku