Ako dostať zo seba to najlepšie?


Bigstock

Kto by nechcel byť úspešný? No, hádam takmer každý.  Keď sa však pozeráme okolo seba, nevidíme okolo seba len úspešných ľudí. Často práve tých druhých vidíme viac. Možno si aj vy dávate otázku, čím to je a od čoho to vlastne záleží. Dôvodov je určite veľa. Aj tých objektívnych. Život je zo dňa na deň náročnejší a ľudia musia prekonávať čoraz viac prekážok na svojej ceste za šťastím. Správne, efektívne a zmysluplne sa uplatniť je čoraz náročnejšie. No okrem objektívnych príčin, prečo sa nám nedarí, existuje aj veľa subjektívnych, ktoré do určitej miery môžeme ovplyvniť. A tak je niekedy lepšie odhodiť závisť, ohováranie či lenivosť a pokúsiť sa využiť všeobecne známe pravdy, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť kvalitu života.

 

1. Neočakávajte, že všetko bude ľahké.

Hovorí sa, že nič výnimočné a krásne neprichádza ľahko. A trpezlivosť a pracovitosť je často jediné nástroje, pomocou ktorých sa môžete dopracovať k niečomu pozitívnemu a hodnotnému. Ak sa k niečomu, po čom veľmi túžite, dostanete ľahko, často potom bývate sklamaní. Toto sklamanie potom môže spustiť proces domotivácie a vzdávame sa. Človek sa musí vložiť do vecí, na ktorých mu naozaj záleží. Všetky skúšky, ktoré sme urobili bez väčšieho úsilia nám nikdy nedávajú skutočnú silu. Chuť pokračovať ďalej na svojej ceste rastu nám dávajú len skutočne prekonané prekážky a námaha, ktorú sme museli vynaložiť. Všetci tí, ktorí niečo dosiahli vďaka protekcii a známostiam, mnoho vecí po určitom čase vzdávajú alebo nenachádzajú skutočné životné naplnenie. Možno na prvý pohľad vyzerajú šťastne, ale keď ich spoznáte viac, zistíte, že ich vždy niečo trápi. A to je práve pochybovanie o sebe a vlastná nedôvera. Človek si predsa musí vážiť sám seba, musí vedieť, aké sú jeho schopnosti, čo vlastne dokáže. Vtedy nachádza skutočné šťastie. Vtedy spoznáva reálny rozdiel medzi žitím a prežívaním. A preto je dobré mať v sebe odvahu robiť aj ťažké veci.

 

2. Prestaňte sa porovnávať s inými.

Realita je taká, že od materskej školy sa deti porovnávajú aj napriek tomu, že psychológovia vedia, že každé dieťa je jedinečné. A tak sa vlastne sústavne porovnáva neporovnateľné. Dlhé roky prežité v škole spôsobom nekonečného porovnávania sa v ľuďoch hlboko zakorenia a v dospelosti je potom veľmi ťažké zbaviť sa tohto nánosu. Podstata tohto nedokonalého zlozvyku spočíva v tom, že pokiaľ sa porovnávate s druhými, zameriavate svoju pozornosť ich smerom, teda mimo seba. Keď sa človek prestane porovnávať, objaví v sebe moc robiť to, na čom mu najviac záleží. Keď súperíte s inými, ste smutní a nehnevaní. Veď predsa nikoho nemôžete prekonať, keď každý prichádza na svet so svojím jedinečným poslaním. A tak by ste mali súperiť len sami so sebou. To vás posilňuje. A môže sa stať, že vďaka tomu, že človek prestane súperiť s inými, bude mať väčšiu chuť s nimi spolupracovať.

 

3. Nevnímajte nepríjemné veci osobne a dramaticky.

Niektorí ľudia vedia byť smutní už aj z toho, že im niekto neodpíše na e-mail alebo im nezavolá, či nepozve na návštevu. Tento zlý pocit im spôsobuje to, že si všetko berú osobne. Neuvedomujú si pri tom, že mnoho takýchto a podobných nedorozumení vzniká hlavne kvôli zaneprázdnenosti, povrchnosti a nesystematickosti v práci. Väčšinou to súvisí s tými druhými a nie s vami. Život človeka sa môže výrazne zmeniť, keď vypustí z hlavy všetky zbytočné klebety, domnienky, nereálne predstavy a zbytočnosti.

 

4. Správajte sa dobre aj k sebe a nielen k druhým.

Mnoho ľudí si myslí, že starať sa hlavne o seba je výrazom sebeckosti. Lenže, ako môžete byť dobrí k iným, keď si nevážite sami seba, keď sa nemáte radi? Nikto totiž nedokáže dať iným niečo, čo sám nemá. Ak budete pristupovať správne sami k sebe, vtedy máte šancu stať sa dobrými a príjemnými ľuďmi aj pre iných.

 

5. Zbavte sa predstavy, že nikdy nebudete mať dosť na to, aby ste mohli byť veľkorysí.

Človek v podstate nikdy nezdieľa pocit absolútneho nasýtenia. Stále po niečom túži. Veľkorysosť je nádherná vlastnosť. Zabraňuje tomu, aby materiálne veci a peniaze, ktoré vlastníme, vlastnili naše srdcia. Bráni tomu, aby ste sa stali otrokmi mamony. Veľkorysosť nepredstavuje len pomoc iným, ale  predstavuje aj proces oslobodzovania vás samých. Miera ľudskej veľkosti sa odjakživa merala tým, čo dokážete urobiť pre tých, ktorí momentálne nemôžu nič podobné urobiť pre nás. Veď si len predstavte ten nádherný pocit, keď vyzdvihnete človeka, ktorý to momentálne najviac potrebuje. A na toto všetko človek nepotrebuje ani veľa peňazí.

 

6. Učte sa vypúšťať z hlavy zbytočnosti.

Niekedy stres nevzniká vlastným pričinením, ale vplyvom okolia. Sú ľudia, ktorí dokážu vyrobiť drámu aj z ničoho a potom svojimi predstavami vedia nainfikovať celé pracovisko. Stačí semienko pochybností a všade naokolo vládne negatívna energia, strach a špekulácie. Toto všetko ľudí oberá o pozitívnu energiu. Podstata je v tom, že ak sa začnete veľmi vŕtať v negatívnych informáciách, ktoré ani nemusia byť podložené pravdou, nejaký ten problém sa v ten deň určite vyskytne. Pritiahnete ho svojou mysľou. Konštruktívne myšlienky vznikajú len v pokojnej mysli. A aby v mysli nastal pokoj, musíme z nej vypustiť všetky zbytočnosti. Preto si treba poriadne premyslieť, či má zmysel sa púšťať do zbytočných rozhovorov nasiaknutých negativitou alebo sa radšej zaoberať niečím konštruktívnym a tvorivým.

 

Takmer každý človek zápasí sám so sebou a túži sa dostávať vo svojom poznávaní a prežívaní života ďalej a vyššie. Usiluje sa o zmenu. A to je veľmi dôležité, pretože to znamená, že skutočne žije. Treba si však uvedomiť, že nedokážeme zmeniť nič, ak nezmeníme svoje myslenie. Veď celý náš život je cestou od nedokonalosti k dokonalosti, od neúspechu k úspechu, od zakomplexovanosti k sebadôvere. Dôležité je po tejto ceste vzostupu kráčať neustále, nezastať a byť sám sebou.

 


Zdroj: Brendon Burchard: Životný náboj 

 

Zdieľať na facebooku