Ako môžete rozvíjať svoje päťročné dieťa?

Každé dieťa je jedinečné a vyvíja sa svojím tempom. Vývin dieťaťa je ovplyvnený prostredím, v ktorom vyrastá a skúsenosťami, ktoré sú mu dopriate.
Každé dieťa je jedinečné a vyvíja sa svojím tempom. Vývin dieťaťa je ovplyvnený prostredím, v ktorom vyrastá a skúsenosťami, ktoré sú mu dopriate. / Foto: Bigstock

Vývin každého dieťaťa je jedinečný. Napriek tomu, že máme definované vývinové míľniky pre daný vek, nie všetky deti ich musia dosiahnuť v rovnakom čase a rovnakým spôsobom. Pozrime sa, čo by podľa názorov odborníkov, malo päťročné dieťa ovládať.

 

V septembri pôjde veľa päťročných detí prvýkrát do materskej školy. Možno si dávate otázku, čo by vaše päťročné dieťa malo ovládať, ako by sa malo správať, čo by malo v určitých situáciách zvládnuť. Samozrejme, každé dieťa je jedinečné a vyvíja sa svojím tempom. Vývin dieťaťa je ovplyvnený prostredím, v ktorom vyrastá a skúsenosťami, ktoré sú mu dopriate. Uvedené informácie vnímajte ako orientačné body, ku ktorým by sa malo vaše dieťa vo veku päť rokov postupne približovať.

 

Sociálne a emocionálne zručnosti

Päť rokov znamená v živote malého človiečika určitý zlom. Dieťa začína byť pokojnejšie, nadobúda sebavedomie a môžete sa na neho spoľahnúť. Dieťa oveľa lepšie zvláda svoje pocity a sociálne situácie, je už oveľa nezávislejšie. Ak sa napr. hnevá, môže sa samo rozhodnúť, ako svoj hnev zvládne, či sa pôjde upokojiť do svojej izby alebo sa upokojí inak. Päťročné deti sú spoločenské a priateľstvá hľadajú už aj za hranicami svojej rodiny. Chcú sa s kamarátmi navštevovať a stretávať sa na ihriskách. Uprednostňujú zložitejšie hry plné fantázie a dramatickosti. Päťročné dieťa je veľmi milým spoločníkom, rado sa s ľuďmi rozpráva o všetkom možnom, zvažuje argumenty a pridáva k nim svoje vlastné názory, zaujíma sa nielen o seba, ale aj o ľudí okolo seba, snaží sa vcítiť do ich pocitov.Na dieťati si môžete všimnúť napríklad toto:

 

 • Rado robí radosť kamarátom.
 • Rado spieva, tancuje, a to aj s inými deťmi.
 • Preukazuje viac nezávislosti, je ochotné ísť sa pohrať k susedom, ku spolužiakovi zo škôlky (bez prítomnosti rodiča).
 • Čoraz častejšie súhlasí s pravidlami,ktoré stanovil niekto iný. Samozrejme, nie vždy je ochotné spolupracovať a neakceptuje pravidlá na sto percent.
 • Je ochotné sa podeliť a niekedy dáva priestor druhým.

 

Dieťa v piatich rokoch dokáže vyjadriť svoje pocity, ale občas pri ich identifikácii potrebuje pomoc. Má oveľa lepšiu kontrolu nad svojimi pocitmi a nečakaných výbuchov hnevu či smútku. Dieťa začína byť trpezlivejšie, no viac uvažuje , a tak môže začať prichádzať k menším nezhodám.

 

V tomto období precvičujte so svojím dieťaťom tieto sociálne zručnosti:

 

 • Doprajte dieťaťu dostatok kontaktov s deťmi, ale tiež s dospelými.
 • Vytvárajte mu podmienky na komunikáciu.
 • Rozširujte jeho záujmy.
 • Učte ho udržiavať zrakový kontakt a odpovedať na otázky.
 • Naučte ho adresu, kde býva.
 • Vytvárajte podmienky na rozvoj fantázie.

 

I keď na jednej strane je päťročné dieťa čím ďalej tým viac nezávislé, na druhej potrebuje aj naďalej veľa vašej lásky a pozornosti. Vaša láska a rodina sú tou najdôležitejšou vecou v živote dieťaťa. Potrebuje váš súhlas a ocenenie úspechov.

 

Reč a komunikácia

Päťročné deti väčšinou vyslovujú slová čisto, hovoria v rozvitých vetách a používajú gramatické pravidlá. V ich výslovnosti môžu byť ešte nejaké nedostatky – väčšinou sú to písmená R, L a sykavky, ktoré deti v tomto veku ešte trápia. Ak má vaše dieťa problém s výslovnosťou, v piatom roku je najvyšší čas začať to riešiť. Návštevu logopéda už neodkladajte, je dobré vstúpiť do školy už s bezproblémovou výslovnosťou. Päťročné deti majú bohatú slovnú zásobu, ktorá stále rýchlo rastie. Vedia počkať, až príde naň rad, ak sa rozprávajú viacerí. Sú schopné prerozprávať krátky príbeh. Vedia povedať svoje celé meno, priezvisko a tiež adresu, kde bývajú. Päťročné dieťa sa každý deň naučí približne 5 až 10 nových slov. Rast slovnej zásoby je v tomto veku taký rýchly, že mozog dieťaťa často premýšľa rýchlejšie, než môže povedať to, čo je v jeho mysli.

 

Ak máte však pocit, že dieťa nerado rozprávo, môžete vyskúšať nasledujúce jednoduché aktivity.

 

 • Trénujte s dieťaťom opisovanie obrázkov tak, aby vedelo  povedať súvisle 5 – 6 viet.
 • Podporte dieťa, aby rozprávalo o tom, čo zažilo napríklad počas dňa.
 • Motivujte ho k tomu, aby sa pokúsilo povedať, o čom bola rozprávka, film a podobne.
 • Motivujte ho, aby samo vymyslelo napríklad iný koniec rozprávky a podobne.
   

Myslenie

Rozsah pozornosti päťročného dieťaťa sa každý deň zvyšuje. Vie sa zamerať na určitú tému aj na dlhšiu dobu. Chápe jednoduché pojmy ako je dnes, zajtra, včera, pozná ročné obdobia, učí sa počítať. Niektoré deti vedia počítať do 10, iné do 20 alebo aj do 100.  Niektoré päťročné deti poznajú niektoré písmená. Mnohé dokonca v tomto veku dokážu napísať a prečítať svoje meno. Poznajú minimálne 4 farby a 3 tvary.  Päťročné dieťa vie povedať svoju adresu, ale aj to, kedy má narodeniny, mená rodičov, súrodencov a podobne. Je schopné splniť rôzne  pokyny. Pozná veci, ktoré sú súčasťou každodenného života, napr. peniaze, jedlo, domáce spotrebiče a poodobne. Pozná tiež pojmy „pod, nad, hore, dole, vpredu, vzadu, pred, za“. Je schopné triediť predmety podľa viacerých charakteristík. Napríklad rozumie takým pojmom ako: „veľké modré štvorce“ alebo „malé žlté trojuholníky“. Má dobre vyvinutú aj pozornosť. Vo veku 5 rokov dieťa dokáže  byť sústredené 10 – 12 minút. Dokáže zopakovať krátku básničku hneď po tom, ako ju počuje. Deti v tomto veku milujú rytmus. Rady tlieskajú do rytmu na pesničku, ktorú počúvajú. Ak chcete cielene rozvíjať svoje dieťa v tejto oblasti, vyskúšajte niektoré z nasledujúcich aktivít.

 

Povedzte svojmu dieťaťu, aby:

 • pomenovalo miestnosti, v ktorých sa pohybuje,
 • správne reagovalo na signály semafora,
 • vedelo rozlišovať ihličnatý a listnatý strom, pomenovalo ovocie, zeleninu,
 • poznalo niektoré zvieratá a vtáky,
 • poznalo hrdinov rozprávok,
 • rozlišovalo kladné a záporné postavy v rozprávke,
 • rozlíšilo kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník,
 • postavilo jednoduché útvary podľa predlohy,
 • vedelo umiestniť predmety podľa pokynu (pred, za, pod, nad,
 • medzi, prvý, posledný),
 • vedelo ukázať predmety, ktoré majú danú vlastnosť – tvar, farbu,
 • vedelo rozlíšiť pravú a ľavú stranu,
 • učte dieťa krátke básničky,
 • každý deň si spolu čítajte a aj encyklopédie či faktografické knihy,
 • ak to ešte nevie, naučte dieťa naspamäť meno, priezvisko, adresu, vek a dátum narodenín,
 • vysvetľujte dieťaťu jednoduché pravidlá a bezpečnostné pokyny.
 • zapojte dieťa do zložitejšej spoločenskej hry.
   

Hygienické návyky

Vo veku 5 rokov by ste mali s dieťaťom precvičovať:

 

 • samostatné používanie vreckovky,
 • samostatne sa obuť a vyzuť ešte bez zaviazania šnúrok,
 • samostatne používať lyžicu a postupne celý príbor.
 • samostatne poskladať a uložiť oblečenie na určené miesto,
 • narovnať vankúš a prikrývku po spaní,
 • naučte ho obliekať, umývať si zuby,
 • správne a bezpečne prenášať ľahké predmety.
   

Pohyb a jemná motorika

Dieťa má už natoľko koordinované pohyby a dokáže dobre udržať rovnováhu, že pravdepodobne zvládne aj jazdu na bicykli bez oporných koliesok.Tiež dokáže skákať cez švihadlo, zvládne prvé kroky na kolieskových i ľadových korčuliach, i jazdu na skateboarde. Dokáže skákať na jednej nohe, skúša skateboardy a pennyboardy, začínajú ho zaujímať tímové hry. Jemné motorické zručnosti dieťaťa sa zlepšujú, čo vedie k väčšej nezávislosti a môžete si všimnúť, že sa snaží alebo už aj dokáže zaviazať si šnúrky, zapnúť gombíky či učesať si vlasy.

 

Ako môžete svoje dieťa v tejto oblasti rozvíjať?

 

Využite každú príležitosť na improvizované hry, ktoré podporujú koordináciu ruky a oka (príprava na písanie). Kotúľajte guľôčky do jamky, hádžte fazuľky na určený cieľ, krúžky na tyč. Zo športov je vhodné hádzanie do nižšieho koša, zhadzovanie kolkov, biliard, bicklovanie, korčuľovanie, hra s loptou, tancovanie, plávanie. Pri rozvoji jemnej motoriky podporujte dieťa v činnostiach ako kreslenie, vymaľovávanie, strihanie, lepenie, skladanie, navliekanie korálikov, šitie. Nakreslite jednoduché tvary a nechajte dieťa vystrihovať ich. Naučte dieťa písať svoje krstné meno (veľkými tlačenými písmenami). Kreslite spoločne realistické obrázky – napríklad osobu s hlavou, očami, ústami, nosom, ušami, rukami aj nohami.

 


Zdroje:
Marie Vágnerová: Vývojová psychologie
Josef Langmeier Dana Krejčířová: Vývojová psychologie
Čítajte viac o téme: Vývoj dieťaťa
Zdieľať na facebooku