Chcete zostať zvedaví? Trénujte si pamäť!

Naša pamäť je ako sval, ktorý je potrebné neustále trénovať, inak zakrpatie.
Naša pamäť je ako sval, ktorý je potrebné neustále trénovať, inak zakrpatie. / Foto: Bigstock

Naša pamäť je ako sval, ktorý je potrebné neustále trénovať, inak zakrpatie. A to by asi nikto nechcel. Dôležité je zostať zvedavý celý život. Pomôcť vám v tom môžu aj nasledujúce techniky.

 

Mozog by mal byť neustále aktívny. Z tohto dôvodu je potrebné, neustále ho prekvapovať niečím novým. Dobré je napríklad si nájsť také činnosti, ktoré vás bavia. Môže to byť čokoľvek. Učte sa jazyky, chodievajte do divadla, čítajte, cestujte, hrajte na nejaký hudobný nástroj. Dôležité sú aj spoločenské kontakty, ale aj to, aby ste  svoju pamäť neustále trénovali. Môžete vyskúšať niekoľko z nasledujúich techník.
 

Metóda NEANA

Jedná sa o veľmi efektívnu metódu. Metódu vymyslel David  Gruber a znamená NEŠTUDOVAŤ a NAŠTUDOVAŤ. Zmyslom celej metódy je, že mozgu poviete, že neštudujete. Poviete si, že sa stávate učiteľom, ktorý pre svojich žiakov pripravuje test. Otázky pripravte dokonale. Zároveň k nim píšte aj odpovede tak, ako by ste tvorili test s možnosťami A B C D. A takto postupujte stále ďalej a ďalej. Neštudujete v pravom slova zmysle, ale učivo sa hravo naučíte.
 

Metóda izby či častí tela

Metódu izby používajú niektorí rečníci alebo ľudia, ktorí majú výbornú vizuálnu pamäť. Všetko spočíva v tom, že si predstavíte izbu, ktorú veľmi dobre poznáte. Predstavíte si predmety, ktoré v nej sú. Priraďte si  jednotlivé témy učiva k určitým  veciam v izbe. Napríklad si povedzte, že idete na nákup a potrebujete kúpiť rožky, jablká, uhorky, olej, maslo ... Tak si tieto veci postupne predstavte, ako ležia v izbe na určitých veciach. A pokojne to môže byť aj absurdné priradenie. Olej môže byť  vyliaty  aj v nejakej nádobe, ktorá slúži na niečo úplne iné, rožky  môžu byť zabodnuté v kvetináči. Uvidíte, že si na všetko potom lepšie spomeniete. Niektorí ľudia toto aplikujú na časti svojho tela.

 

Metóda obrázkov – pamätanie si správneho poradia

Túto metódu môžete použiť vtedy, ak si potrebujete zapamätať niekoľko vecí, ktoré idú za sebou postupne. Teda niečo je prvé, druhé, tretie ... Vytvorte si  obrázky k číslam 0 – 9. S touto tabuľkou budete pracovať. Vytvoríte ju tak, že si predstavíte  predmet, ktorý je najviac podobný tvaru čísla. Napríklad  0 je podobná jazeru, 2 labuti  a podobne. Alebo k číslu priraďte vec, ktorú máte veľmi spojenú s daným číslom. Napríklad: 18 = vodičský preukaz, teda nakreslíte auto. Keď budete mať  tieto obrázky, mali by ste pamätať, ktoré obrázky máte pri ktorom čísle.

Akonáhle budete mať niekoľko vecí za sebou, ktoré si musíte zapamätať, priradíte ich vždy k obrázku pri čísle.
 

Robte si rýchle prehľady o knihách

Skôr, než začnete čítať knihu  od začiatku, urobte si prehľad, čo v nej je. Zistite si, čo poznáte a čo už čítať nemusíte alebo čo vám stačí prečítať len zbežne. Vyznačte si kapitoly, ktorým sa budete venovať podrobne.
 

Čítajte to, čo vás zaujíma

Predovšetkým študenti musia čítať aj také knihy, ktoré ich veľmi nebavia, ale kvôli skúške to urobiť musia. Pre mozog je však dôležité aj to, aby ste čítali s radosťou. Túto radosť si doprajte vždy, keď máte na to čas. Keď je čítanie radosťou, tak sa nestáva pre vás ďalšou úlohou dňa, ale niečím príjemným. Ak čítate knihy, ktoré vás v skutočnosti nezaujímajú, ale čítate ich preto, lebo ste počuli, že by bolo dobré ich prečítať, váš proces čítania sa spomalí. Vyhľadávajte knihy, ktoré vo vás vzbudzujú zvedavosť. Takéto knižky budete čítať rýchlo a s nadšením. Stanovenie cieľa vám pomôže zistiť, koľko strán by ste mali za deň alebo týždeň prečítať. Tým, že máte stanovený cieľ, dokážete sa lepšie sústrediť na konkrétne informácie, ktoré chcete v knihe hľadať. Ak vám na čítaní skutočne záleží, zaraďte si ho ako súčasť denného režimu.Ak sa stane súčasťou denného rituálu, nebudete musieť hľadať čas na čítanie, už budete presne vedieť, kedy nastal, lebo budete naň už zvyknutí. Čítajte aj medzi riadkami. Takéto čítanie je zvlášť užitočné pre čitateľov populárno-náučnej literatúry.  Namiesto toho, aby ste prečítali knihu na jeden dych, čítajte ju vo viacerých krokoch. Tak napríklad prvým krokom môže byť prelistovanie knihy, prečítanie obsahu a niektorých podnadpisov. Niekedy nie je potrebné knihu čítať detailne, pretože si potrebujete v knihe prečítať len niektoré informácie, takže je potom dôležité sústrediť sa na ne.
 

Metóda PQRST

Názov tejto metódy je odvodený od jednotlivých krokov, z ktorých sa skladá.

 • Preview (prehľad),
 • Question ( otázka),
 • Read (čítanie),
 • Self-recitation (opakovanie),
 • Test ( skúška).
   

Najprv je dôležité získať prehľad. Sledujte nadpisy kapitol, stručné súhrny, obrázky, tabuľky a podobne. Potom si napíšte otázky k textu a pokúste sa na ne odpovedať. Najprv sami a potom vo fáze čítania. Pri opakovaní si spomeňte na to najdôležitejšie z celého textu a následne sa otestujte. Vytvorte si vlastný text a takto sa pripravíte na test, ktorý budete neskôr písať v škole.
 

Metóda SQ4R

Táto metóda dostala svoj názov podľa jej jednotlivých fáz SQ4R a je to účinná stratégia, ktorá pomáha študentom získavať informácie z učebnice. Využívajú sa pri nej nasledujúce kroky:

 1. Survey (preskúmanie),
 2. Question (otázka),
 3. Read (čítanie),
 4. Reflect (premýšľanie),
 5. Recite (hlasné opakovanie),
 6. Review (rekapitulácia).
   

Metóda Cicero

Jej podstatou je vytvorenie takzvanej mentálnej cesty, čo je rad za sebou logicky zvolených objektov v známom prostredí. K týmto objektom si pomocou vizualizácie pripojíte informáciu, ktorú si chcete zapamätať. Inak povedané, ak si chcete niečo zapamätať, „uložte" si informáciu na konkrétne miesto, najlepšie také, ktoré veľmi dobre poznáte a ktoré sa nemení. Môžete si spomenúť na dobre známu cestu, napríklad  cestu z domu do práce. Predstavte si, že idete okolo svojho domu, potom cez park, známu ulicu... Zapamätané obrázky a asociácie si pripájajte k predmetom, ktoré stretávate na známej ceste. Takto vytvárate asociatívne spojenia. Informácie si môžete znova vyvolať predstavením ulice, domu, parku. Všetky informácie budú na miestach, kde ste ich predstavili. Vo všeobecnosti je metóda založená na tom, že k nejakej dôverne známej skupine informácií priradíme nové informácie pomocou vizualizácie. Pri spomínaní je potom ľahšie spomenúť si na jednotlivé časti dôverne známeho reťazca ako len na nové informácie. Vďaka tejto metóde je možné si zapamätať veľké množstvo nových informácií. Chce to len tréning a pravidelné využívanie metódy.
 

Metóda VIEM, CHCEM VEDIEŤ a DOZVEDEL SOM SA

Táto metóda vám pomôže určiť, čo už o téme viete, čo teda môžete preskočiť. Tiež vám pomáha určiť, čo od textu očakávate a čo sa potrebujete ešte dozvedieť. Súčasťou metódy je tiež jednoduchá tabuľka, do ktorej si zapíšete tri stĺpce: viem, chcem vedieť, dozvedel som sa. Pod VIEM si zapíšete to, čo už o téme viete. Pod CHCEM VEDIEŤ si pred čítaním napíšete, čo sa chcete dozvedieť. A pod názov DOZVEDEL SOM SA si po prečítaní napíšete, čo ste sa nové naučili, čo je potrebné znovu si prečítať a čo je potrebné hľadať aj v iných zdrojoch. Táto metóda navyše rozvíja kritické myslenie.
 


ZDROJE:
Gerhard Schmidt: Efektivní myšlení
Christiane Stenger: Nenechajte svůj mozek zahálet
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie, Mozog
Zdieľať na facebooku