Košickí stredoškoláci z filmovej školy sa dnes stretávajú s učiteľmi vo virtuálnych triedach

Študenti Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach.
Študenti Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach. / Foto: SŠUP filmová

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach má online vyučovanie každý deň. Vďaka čomu sa im v súčasných sťažených podmienkach darí fungovať takýmto spôsobom?

 

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach ako prvá na Slovensku začala s online vyučovaním. Keď riaditeľka školy PhDr. Jarmila Uhríková zistila, že vzhľadom na situáciu s koronovírusom sa nebude dať učiť v priestoroch školy, začala spolu s kolegami premýšľať nad tým, ako realizovať vyučovanie iným spôsobom. O pomoc poprosila bývalého absolventa školy Viktora Herrgotta, dnes šéfa produkčnej spoločnosti Auvid , ktorý prišiel s nápadom, ako vyučovanie uskutočniť. Vytvoril platformu pre online vzdelávanie, ktoré sa dá výborným spôsobom využívať v podmienakch školského vyučovania. „Podstata tohto vyučovania spočíva v tom, že na platforme, ktorá sa bežne používa pri televíznych prenosoch, spájame učiteľov a žiakov na diaľku. Každý učiteľ môže vidieť každého svojho študenta a študenti môžu vidieť svojho učiteľa,“ vysvetľuje Viktor Herrgott. Jarmila Uhríková ďalej vysvetľuje: „Každé ráno každý študent a tiež učiteľ dostane link a podľa stanoveného rozvrhu vstúpi do svojej virtuálnej triedy.“

 

Vyučovanie so stredoškolákmi onilne

 

Online vyučovanie spĺňa svoje poslanie v dvoch rovinách  

Riaditeľka školy veľmi citlivo zdôrazňuje, že v tejto neľahkej dobe učitelia by sa nemali snažiť len o to, aby odovzdávali svojim žiakom nové vedomosti, ale aby im aj ľudsky pomáhali zvládnuť toto atypické obdobie. „My učitelia sme tí, ktorí máme ísť žiakom vzorom. Musia vedieť, že nás majú, že my máme ich, musia cítiť, že sme spoločná komunita, že život beží ďalej. Aj vďaka takejto forme vyučovania majú určité istoty a majú niekoho, na koho sa môžu obrátiť. Pomáhame študentom nielen po vedomostnej stránke, ale aj v  ľudskej oblasti a práve túto nadstavbu online vzdelávanie ponúka a ja práve túto skutočnosť považujem za veľmi dôležitú,“ dodala.

 

Riaditeľka školy Jarmila Uhríková

 

Aj samotní žiaci si tento spôsob vyučovania pochvaľujú. Vyhovuje im hlavne preto, lebo nemusia cestovať každý týždeň na internát, môžu sa učiť v pohodlí domova, sú radi, že stihnú do konca školského roku prebrať učivo, sú vďační za priamy kontakt s učiteľmi, lebo sa ich môžu čokoľvek opýtať a dokonca tí uzavretejší zistili, že im robí menší problém komunikovať s učiteľmi a spolužiakmi takýmto spôsobom. Každá vyučovacia hodina trvá 45 minút a potom nasleduje desaťminútová prestávka.

 

Online výučba

 

Dobrý pocit z tejto formy vyučovania má aj Viktor Herrgott, ktorý je rád, že pomáhajú učiteľom a žiakom byť každý deň v kontakte a navzájom takto cítia vzájomnú blízkosť. Jedným z tých, ktorí pomáhajú učiteľom a študentom pri vzdelávaní, je aj Tomáš Koníček, ktorý virtuálnym triedam poskytuje technickú podporu. „Viem pracovať z domu, z kancelárie, ba  dokonca keby som chcel aj z telefónu či tabletu. Práca technickej podpory spočíva hlavne v tom, že dohliadame na plynulý chod celého vyučovania. Zabezpečujeme, aby každý učiteľ či študent mal čo najpríjemnejšie podmienky na učenie. Ak sa vyskytne nejaký problém, okamžite ho vyriešime. Dosť nám prácu uľahčujú aj samotní študenti, ktorí iniciatívne pomáhajú učiteľom. Dôležitou súčasťou našej práce je aj  dohľad nad prístupom študentov do jednotlivých  tried. Dávame pozor na to, či každý študent  je v tej  triede, v ktorej má byť a či všetko funguje. Dohliadame tiež na to, aby sa dodržiavala dĺžka každej vyučovacej hodiny. Zistil som, že študenti a učitelia nechcú končiť svoje hodiny a keby mohli, učili by sa najradšej  aj celý deň. Veľmi ich to baví,“ s úsmevom hovorí Tomáš.

 

Tomáš Koníček poskytuje študentom a učiteľom počas vyučovania technickú podporu.

 

Čo je potrebné na to, aby sa škola zmenila na virtuálnu?

Ako sme už spomínali, tento spôsob vzdelávania sa môže na SŠUP filmovej v Košiciach uskutočňovať aj vďaka pomoci produkčnej spoločnosti Auvid, a tak sme sa opýtali jej šéfa a zároveň bývalého absolventa Viktora Herrgotta, čo ho priviedlo už k spomínanému online vyučovaniu a položili sme mu niekoľko otázok.

 

Viktor Herrgott, autor projektu a konateľ produkčnej spoločnosti Auvid

 

Ako vznikol nápad s online vyučovaním v tej podobe, akú momentálne uskutočňujete?

Firma Auvid sa zaoberá hlavne priamymi prenosmi a záznamami z rôznych podujatí. Som absolvent Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach a kontakt so školou som ani po jej opustení neprerušil. V tejto situácii, ktorá je neľahká pre pedagógov, žiakov a aj ich rodičov, sme sa snažili vymyslieť niečo, čo všetkým pomôže. A tak v spolupráci s SŠUP  filmovou sme vymysleli platformu, ktorá sa stala akousi virtuálnou školou. Škola má svoje triedy, zborovňu, dokonca aj miestnosť pre našu psychologičku. Takmer 135 žiakov sa tak od minulého týždňa každý deň  stretáva na spoločných hodinách. Každý vo svojej triede. Od pondelka pribudli triedy aj pre takmer 40 žiakov pomaturitného štúdia. Naša firma počas celého vyučovania poskytuje  účastníkom technickú podporu a v prípade, že sa niečo stane, napríklad sa vypne kamera, okamžite zasiahneme. Mysleli sme aj na situácie „vis maior“ a v prípade napríklad výpadku internetu u pedagóga nastupuje jeho kolega, ktorý má v ten deň pohotovosť. Nesmierne nás potešila ochota pedagógov zapojiť sa do online vzdelávania a taktiež záujem žiakov. V prvý deň implementácie sme za necelú hodinu zaškolili učiteľov, ktorí boli pripravení na prvé online vzdelávanie tohto druhu na Slovensku, teda vzdelávanie, kde sa kamenná škola preniesla do virtuálneho priestoru. Skvelý je aj počet žiakov, ktorí sa zúčastňujú na vyučovaní. Takmer odpadli absencie a priemer dochádzky do virtuálnej školy je 95 percent žiakov.

 

Obohacuje vás v niečom tento spôsob práce?

V našej oblasti je každý projekt niečím zaujímavý a v niečom výnimočný. Sme veľmi vďační za akékoľvek nápady, podnety a máme radosť, ak sa nápad podarí pretaviť do reálnej podoby. Tento projekt bol aj pre nás výzvou, pretože sa priamo nezaoberáme takýmito IT technológiami, ale som hrdý na to, že máme v kolektíve šikovných kolegov, ktorí sa chytili tejto myšlienky a dokázali ju uviesť do praxe. Hlavným prínosom tohto projektu je to, že sme dokázali audiovizuálne spojiť na akúkoľvek diaľku študentov a pedagógov. Myslíme si, že to má veľký  zmysel a utvrdzujeme sa v tom každé ráno, keď vidíme pozitívne naladených a na vyučovanie pripravených študentov a ich pedagógov. V týchto neľahkých časoch je táto virtuálna škola, kde sa študenti môžu stretávať hocikedy, teda  aj po vyučovaní a doučovať sa alebo len tak sa rozprávať, istým záchytným bodom a oporou.

 

Ktorými ďalšími činnosťami sa zaoberáte vo vašej produkčnej spoločnosti?

Našou hlavnou náplňou je produkčná video činnosť, to znamená akákoľvek audiovizuálna tvorba, a to od prvého kontaktu s klientom a jeho ideou, až po finálne zhotovenie a propagáciu audiovizuálneho diela. Firma Auvid má viacero oblastí, v ktorých pôsobí,  ale jedna z tých nosných činností sú live prenosy z najrôznejších kultúrnych, športových či iných akcií a záznamy pre televízie. Taktiež sa zaoberáme audiovizuálnou výrobou pre lokálne a celoplošné televízne stanice ako aj tvorbou reklám alebo marketingových filmov pre najrôznejšie spoločnosti.

 

Plánujete v budúcnosti v súvislosti  s vyučovaním alebo v práci s deťmi a mládežou rozvíjať nejaké ďalšie projekty?

Vďaka tomu,  že úzko spolupracujeme so  SŠUP filmovou v Košiciach, plánujeme aj ďalšie aktivity, ako je napríklad duálne vzdelávanie alebo absolventská prax pre študentov u nás vo firme. Práve v týchto dňoch pracujeme na tvorbe projektu v rámci programu Erasmus+, ktorý má za cieľ prenos inovácií a výmenu osvedčených postupov. V projekte máme partnerské školy z Prahy a Fínska.  Zároveň sme veľmi radi, že spolupráca tohto druhu nám prináša každý rok nových potencionálnych spolupracovníkov, a tak máme možnosť už teraz spolupracovať možno s našimi budúcimi kolegami.

 

Súčasná situácia nám ukazuje, že momentálne nám na Slovensku chýba dostatočné množstvo kvalitných  edukačných online pomôcok vo forme napríklad aj rôznych videí. Nepremýšľate v súvislosti s touto situáciou nad výrobou takýchto pomôcok?

Áno, táto idea už bola otvorená, ale tým že prioritou je aj pre nás zdravie našich kolegov, snažíme sa čo najviac dodržiavať karanténu. Práve preto každý náš kolega pracuje z home office, aby sme zbytočne neboli vystavení nebezpečenstvám. Momentálne však v spolupráci s RTVS a so SŠUP filmovou pracujeme na cykle krátkych vyučovacích hodín, kde jedným z obsahov bude napríklad to, ako sa má správne natáčať mobilným telefónom. S touto témou prichádzame aj  preto, lebo už dlhodobo spolupracujeme so školou na Mobilfeste, čo je medzinárodný festival filmov natočených mobilným telefónom. Jeho prezidentom je populárny umelec Marián Čekovský. V minulom roku sa uskutočnil už piaty ročník tohto festivalu a tvorcovia prihlásili do súťaže celkovo 63 videí. V tomto období už  pripravujeme šiesty ročník a určite sa v stvárňovaných témach objaví aj to, čo práve prežívame. Zlomové situácie sú pre filmárov vždy zaujímavé.

Čítajte viac o téme: Rozhovory, Koronavírus
Zdieľať na facebooku