Ako naučiť dieťa, aby sa nehanbilo za svoje telo a malo k nemu zdravý vzťah?

To, aký vzťah k vlastnému telu sa u dieťaťa vytvorí, ako dokáže samo seba prijať a mať sa rado, v mnohom závisí na jeho rodičoch. Vo veľkej miere  záleží na tom, ako je v rodine zvykom posudzovať témy súvisiace s telom a zovňajškom vôbec.
To, aký vzťah k vlastnému telu sa u dieťaťa vytvorí, ako dokáže samo seba prijať a mať sa rado, v mnohom závisí na jeho rodičoch. Vo veľkej miere záleží na tom, ako je v rodine zvykom posudzovať témy súvisiace s telom a zovňajškom vôbec. / Foto: Bigstock

Väčšina rodičov si želá, aby ich dieťa vyrastalo ako sebaistý človek, ktorý sám seba prijíma a miluje ako celok, vrátane svojho tela. Ako to však docieliť v dobe, v ktorej vládne kult tela a na každom kroku sa dokonalosť tela preferuje ako jedna z najdôležitejších vecí?

 

To, aký vzťah k vlastnému telu sa u dieťaťa vytvorí, ako dokáže samo seba prijať a mať sa rado, v mnohom závisí na jeho rodičoch. Vo veľkej miere  záleží na tom, ako je v rodine zvykom posudzovať témy súvisiace s telom a zovňajškom vôbec. Je veľmi dôležité dieťaťu pomôcť utvoriť si k svojmu telu kladný vzťah. Vďaka tomu sa upevní jeho sebahodnotenie a bude to pre neho motiváciou k zdravému životnému štýlu. Negatívny vzťah k svojmu telu môže naopak viesť k zníženému sebavedomiu, depresiám, poruchám príjmu potravy, problémom s učením a k ​​nezdravému spôsobu života. Čo majú teda rodičia robiť pre to, aby deťom pomohli vybudovať pozitívny vzťah k svojmu telu?

 

Neposudzujte pred deťmi fyzické nedostatky iných ľudí

Deti sa vzťahu k vlastnému telu učia okrem iného počúvaním rozhovorov dospelých. Ak neustále počuva, ako dospelí v jeho okolí posudzujú niekoho fyzické nedostatky a kritizujú zovňajšok niekoho iného, ​​nadobudnú dojem, že ľudské telo jednoducho nemôže byť krásne samo o sebe. Pozerajú sa potom na seba do zrkadla a začínajú vyhľadávať nedostatky na svojom vlastnom tele. Je naozaj dôležité dávať si pozor na to, čo hovoríte o postave a hmotnosti v prítomnosti detí a vyhýbajte sa odsudzujúcim komentárom, aby ste svojim deťom mimovoľne nevsugerovali myšlienku, že hodnota človeka priamo súvisí len s jeho zovňajškom.

 

Nekritizujte vlastný zovňajšok

Rodičia by však pred deťmi nemali hodnotiť nielen cudzie, ale aj svoje vlastné fyzické nedostatky. Každý deň môžete svojmu dieťaťu hovoriť, že je krásne. Ak však bude počuť vás samotnú, ako svoje telo neustále kritizujete, je pravdepodobné, že sa bude posudzovať rovnako. Mohlo by to znížiť jeho sebadôveru či sebaúctu a spôsobiť, že si začne robiť starosti s tým, ako vyzerá. Nekritizujte svoju váhu, postavu a nekomentujte neustále, čo si môžete vzhľadom na svoju postavu obliecť alebo nie. Je dobré deťom ukazovať, že úctu si zaslúžia ľudia s akoukoľvek postavou. K tomu je nevyhnutné naučiť sa mať rád svoje telo a dávať si pozor na to, čo o ňom hovoríte v prítomnosti malých detí.

 

Ukazujte príklad pozitívneho vzťahu k vlastnému telu

Dôležité nie je len skoncovať s kritikou vlastnej postavy pred deťmi, ale tiež nahradiť každú negatívnu poznámku pozitívnym výrokom. Usmievajte sa na seba do zrkadla a zameriavajte sa aspoň na jednu vec denne, ktorú na sebe a na svojom vzhľade máte radi. Začnite nahlas hovoriť pozitívne veci o svojom tele. Ukázať pred dieťaťom pozitívny postoj k svojmu telu nie je vždy jednoduché, a to hlavne vtedy, ak ho jednoducho nemáte. Ak sa však pokúsite zvýšiť svoju spokojnosť s vlastným telom aspoň navonok, pomôžete aj svojmu dieťaťu mať pozitívnejší pohľad na jeho vlastné telo.

 

Vštepujte deťom aj iné hodnoty

Mnohí odborníci sú presvedčení, že je dobré  vyhnúť sa rozhovorom o tele a ukázať tým deťom, že existujú oveľa závažnejšie témy, o ktorých je potrebné diskutovať. Takto dávate deťom signál, že dôležité nie je to, ako človek vyzerá, ale že dôležité sú jeho činy a jeho konanie. Učte deti, aby si vážili a učili sa rozvíjať v sebe také osobné kvality, ktoré nesúvisia so zovňajškom, ale s tým, ako sa správajú. Nech sa napríklad učia umeniu byť dobrým kamarátom.

 

Hovorte napríklad  o tom, čo všetko ľudské telo dokáže

Učte deti, aby si vážili svoje telo pre jeho schopnosti, pre to, čo všetko vie a zvláda a nie pre to, ako vyzerá. Namiesto posudzovania váhy a hodnotenie postavy rozprávajte sa s deťmi o tom, aké je ľudské telo šikovné, čo všetko dokáže a ako sa v ňom deti cítia.

 

Buďte príkladom v zdravom stravovaní

Mnohým rodičom robí veľkú starosť, že dieťa sa málo pohybuje, málo športuje alebo sa nesprávne stravuje. Deti budú s oveľa väčšou ochotou jesť zdravé jedlo a viesť aktívny spôsob života, keď rodičia doma vytvoria atmosféru, ktorá to bude podporovať a sami pôjdu príkladom. Hovorte dieťaťu, že fyzická aktivita pomáha telu udržiavať si pružnosť a silu, že je príjemná, zlepšuje náladu a zbavuje človeka stresu. Učte ho vnímať signály hladu a nasýtenia, ktoré mu vysiela jeho organizmus.

 

Nedovoľte, aby iní ľudia na vaše deti prenášali svoje škodlivé myšlienky

Hoci sa doma snažíte uvedené body dodržiavať, vaše  dieťa sa môže s nezdravými názormi stretnúť u iných ľudí. Ak sa niekto v detskej prítomnosti začne negatívne vyjadrovať o ľuďoch, ktorí nie sú štíhli, je dôležité dieťaťu vysvetliť, prečo je to neprípustné. Nedovoľte, ak je to len trochu možné, príbuzným a známym hovoriť vtipy na adresu niekoho, kto je moletnejší alebo posudzovať niekoho fyzické nedostatky v prítomnosti dieťaťa.

 

Sledujte, čo dieťa číta a na čo sa pozerá

Zo všetkých strán na deti útočí agresívna reklama, nabádajúca k nasledovaniu občas úplne nereálnych a nedosiahnuteľných ideálov aj v oblasti váhy a postavy. Zamyslite sa nad tým, aké signály sa k vášmu dieťaťu dostávajú z médií. Čo číta? Na čo sa pozerá? Aké myšlienky ohľadom ľudskej postavy a vzhľadu sú mu vnucované? Snažte sa mu ponúkať také filmy a knihy, v ktorých vystupujú postavy najrôznejšie telesnej konštitúcie a v ktorých fyzická krása nemá rozhodujúci význam.

 

Učte dieťa  vážiť si odlišnosti

Aby u dieťaťa nevznikali komplexy menejcennosti pokiaľ ide o vlastné telo, musia mu rodičia ukazovať, že každý človek, bez ohľadu na jeho telesné zvláštnosti, je hodný úcty a že rozmanitosť je potrebné oceňovať. Nájdite pre deti príklady medzi ľuďmi rôznej telesnej stavby. Ukážte im úspešných, láskavých, ambicióznych a talentovaných ľudí, ktorí síce nie sú absolútne štíhli, ale aj napriek tomu v živote veľa dokázali a ľudia ich majú radi.

 

ZDROJE:
J. Machová- D. Kubátová: Výchova ke zdraví
Steve Biddulpha: Prečo sú šťastné deti šťastné
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Sebavedomie
Zdieľať na facebooku