Ako by sa mali rozprávať rodičia s učiteľmi?

Ak rodič o niečo slušne požiada, učiteľ zväčša urobí všetko, čo je v jeho silách, aby dieťaťu pomohol. Stačí len uveriť tomu, že učitelia chcú deťom naozaj pomáhať vo všetkých oblastiach.
Ak rodič o niečo slušne požiada, učiteľ zväčša urobí všetko, čo je v jeho silách, aby dieťaťu pomohol. Stačí len uveriť tomu, že učitelia chcú deťom naozaj pomáhať vo všetkých oblastiach. / Foto: Bigstock

Pravidelná komunikácia s učiteľom má veľa výhod.Tá základná spočíva v tom, že ste o všetkom informovaní a neunikne vám žiadna nová informácia.

 

Dobrý vzťah s učiteľom vám pomôže pri výchove dieťaťa

Vždy je lepšie vnímať učiteľa pozitívne ako negatívne. Najlepšie je, keď ho vnímate ako partnera, ktorý vám pomáha pri výchove. Dobré vzťahy sú preto nadovšetko. Vaše dieťa  vďaka nim bude viac v škole spokojné. Snažte sa byť prví aktívni vy. Učiteľ tak vidí, že máte skutočný záujem o prácu v škole a určite sa vášmu záujmu poteší. Vytvorí si o vás pozitívny obraz a bude ochotnejší s vami úprimne komunikovať. Tiež často platí, že ak máte pozitívny vzťah k učiteľovi vy, tak ho má aj vaše dieťa. Najhoršie, čo môžete urobiť pre svoje dieťa, je to, že pred ním ohovárate učiteľa. Keď toto vaše dieťa počuje, nikdy ho nebude mať v úcte a postupne stratí aj záujem o učenie, lebo nadobudne pocit, že učiť sa vlastne nemá ani zmysel. Ak nadávate doma na učiteľa pred svojím dieťaťom, tak tam existuje len jedno riešenie, a to dať dieťa do inej triedy alebo do inej školy. Nemá zmysel, aby zostávalo v pôvodnej triede. Učiteľa, na ktorého rodičia nadavajú, nikdy dieťa  nebude vnímať pozitívne. Keď však vidí, že rodičia sa s učiteľom úprimne a pokojne rozprávajú, existuje veľká šanca, že aj ono bude učiteľovi dôverovať a škola ho bude ešte viac baviť. Ak vám učiteľ dá svoje telefónne číslo, nevolajte mu v neskorých večerných hodinách, ale ani počas vyučovania. Zistite si, do koľkej býva po vyučovaní v škole a pokúste sa mu zavolať v tomto časovom rozmedzí. Ideálne je, keď si prostredníctvom SMSky dohodnete čas na telefonickú konzultáciu.

 

Veľa sa pýtajte

V súčasnosti veľa učiteľov komunikuje s rodičmi cez mobil alebo na sociálnych sieťach, či prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Niektoré triedy majú zriadené vlastné blogy, na ktoré učitelia píšu rôzne oznamy a rodičia sa k problematike vyjadrujú v diskusii pod príspevkom. Možností je naozaj veľa. Vaše dieťa počas všedných dní viac času trávi s učiteľom ako s vami a niekedy si učiteľ všimne na dieťati určité zmeny v správaní alebo v učení skôr ako vy. Nemusíte vôbec čakať, kedy budú konzultačné hodiny či rodičovské združenie. Väčšina učiteľov ochotne odpovie na vaše otázky aj v iných termínoch. Ak máte prváčika, pokojne sa môžete opýtať aj na tie najobyčajnejšie veci. Napríklad:

 • Zapájalo sa dnes moje dieťa do aktivít na vyučovaní?
 • Hralo sa moje dieťa s ostatnými deťmi?
 • Akú malo dnes moje dieťa náladu?
 • Čo by som mal(a) so svojím dieťaťom dnes doma precvičiť?
 • Čo dnes moje dieťa v škole najviac zaujalo?

 

Často práve učiteľ pomôže rodičom odhaliť to, čo dieťa najviac zaujíma a baví. Toto poznanie potom pomáha pri výbere krúžkov.

 

Informujte učiteľa o živote vášho dieťaťa

Je dobré, keď hlavne učitelia, ktorí učia prvákov, vedia o žiakoch čo najviac. No a práve rodičia ich môžu veľmi dobre informovať. Učiteľov prvákov zaujíma okrem iného aj to:

 • ako dieťa doma oslovujete,
 • či je spoločenské alebo uzavreté do seba,
 • či má nejaké špeciálne zvyky, ktoré je potrebné rešpektovať, aby bolo šťastnejšie,
 • ktoré jedlo nemá vôbec rado,
 • učitelia potrebujú poznať zdravotný stav dieťaťa.

 

Veľa vecí človek v priebehu dňa pozabudne, a preto je dobré, keď máte zavedený špeciálny zošit, do ktorého si môžete písať otázky pre učiteľa. Tiež si do tohto zošita môžete zapísať, čo vám o dieťati povedal učiteľ.

 

Chodievajte na triedne schôdzky (rodičovské združenia)

Väčšinou štyrikrát do roka bývajú rôzne triedne schôdzky, konzultačné hodiny a podobne. Ak sa vám dá, určite ich navštevujte. Niektoré sú spojené aj s vystúpením žiakov, takže môžete aj takto sledovať svoje dieťa, ako napreduje v učení. Na niektorých školách organizujú aj športové dni či plesy pre rodičov a učiteľov. Práve na takýchto podujatiach spoznáte učiteľov ešte lepšie. Ak sa uskutočňujú rodičovské združenia vo všetkých triedach naraz a vy máte viac detí, tak sa rozdeľte tak, že do jednej triedy pôjdete vy a do ďalších otec, babka a podobne. Takto vám neunikne ani jedna informácia. Ak sa chcete s učiteľom poradiť o nejakom probléme, je dobré, keď máte premyslené aj vlastné riešenie. Nemusíte čakať len na to, čo povie učiteľ.

 

Čo robiť, keď nastane problém

Počas školskej dochádzky sa deti dostávajú aj do problémových situácií. Možno sa máte chuť sťažovať alebo potrebujete riešiť väčší problém a možno ste preto aj nahnevaní. Ako postupovať v takejto situácii?

 • aj keď ste rozčúlení a nahnevaní, snažte sa s učiteľom komunikovať slušne,
 • aj keď je problém veľký, snažte sa vytvoriť príjemnú atmosféru,
 • neskáčte učiteľovi do reči a nechajte mu priestor na to, aby mohol povedať svoj názor na vzniknutú situáciu,
 • pýtajte sa tiež, čo vy môžete urobiť pre to, aby sa situácia lepšie vyvíjala,
 • stretnutie si vopred dohodnite,
 • rozprávajte sa medzi štyrmi očami,
 • doma učiteľa pred dieťaťom nezhadzujte,
 • najprv konzultujte s učiteľom a až vtedy, ak problém neviete vyriešiť, požiadajte o pomoc riaditeľa školy.

 

Väčšina učiteľov omnoho radšej pomôže rodičovi, ktorý sa správa milo. Mnohí rodičia však prichádzajú za učiteľom ako za nepriateľom. Nemá to však zmysel, lebo cieľom rodičov aj učiteľov je to isté – úspech  a šťastie dieťaťa. Ak rodič o niečo slušne požiada, učiteľ zväčša urobí všetko, čo je v jeho silách, aby dieťaťu pomohol. Stačí len uveriť tomu, že učitelia chcú deťom naozaj pomáhať vo všetkých oblastiach. A väčšinou to robia s obrovským nasadením.

Čítajte viac o téme: Komunikácia
Zdieľať na facebooku