Dylan Wiliam: 6 tajomstiev úspešnej a šťastnej triedy

Dylan Wiliam vyvracia aj niektoré zabehnuté presvedčenia o učení a fungovaní škôl.
Dylan Wiliam vyvracia aj niektoré zabehnuté presvedčenia o učení a fungovaní škôl. / Foto: Bigstock

Dylan WilliamsDylan Wiliam patrí v súčasnosti k najuznávanejším pedagógom. Začínal ako učiteľ matematiky, v triede mal veľa nemotivovaných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prednášel na Kings College a UCL v Londýne a preslávil sa v roku 1998 článkom Inside the Black Box, kde spolu s Paulom Blackem definoval, ako sa musí zmeniť vyučovanie, aby bolo efektívne. BBC o ňom natočila dva hodinové dokumenty. Britská vláda nechala preškolit väčšinu učiteľov ve Veľkej Británii. Jej cieľom bolo,  aby se zoznámili s metódami, ktoré Wiliam na základe dlhodobých vedeckých výzkumov označil za efektívne.

 

Dylan Wiliam tvrdí, že nie je potrebné, aby na pedagogických fakultách študovali tí najlepší a najšikovnejší žiaci. Keby sme mali čakať na takéto niečo, trvalo by to veľmi dlho. Odporúča, aby sa neustále zlepšovali tí učitelia, ktorých už máme. Väčšine učiteľov totiž nechýbajú poznatky, len potrebujú občas pomôcť v tom, ako ich uplatniť v praxi. Dylan Wiliam vraví: „ K tomu, aby sa človek stal dobrým učiteľom, úplne stačí, keď má rád deti, má chuť meniť životy mladých ľudí a dokáže motivovať tých, ktorých už nikto nemotivuje.“

 

Dylan Wiliam vyvracia aj niektoré zabehnuté presvedčenia. Nesúhlasí napríklad aj s tvrdením, že je potrebné zabezpečiť, aby sa každý žiak učil tak, ako mu to najviac vyhovuje. „ Výskumy ukazujú, že to, čo robíme trochu ináč, než je to pre nás prirodzené, si lepšie zapamätáme,“ upozorňuje známy pedagóg. Tiež hovorí, že cieľom každého učiteľa by malo byť to, aby dokázal zapojiť do procesu vyučovania každého žiaka a overiť si tiež, či rozumie učivu. Ak nerozumie, okamžite musí tejto skutočnosti prispôsobiť priebeh hodiny.

 

Pozrime sa ešte na ďalšie rady, ktoré môžu veľmi pomôcť každému učiteľovi.

 

1 | Odstráňte hlásenie

Dylan Wiliam hovorí: „V každej triede sa hlásia stále tí istí žiaci. Niekedy sú to dvaja, niekedy viacerí. Zvyšok triedy tak môže vypnúť alebo si pospať.“ Sú to práve hlásiace sa ruky, ktoré spôsobujú, že niektorí žiaci sú motivovaní a iní nie. „Do komunikácie so žiakmi je potrebné vniesť prvok náhody,“ upozorňuje. Vymyslel preto tzv. lízankovú metódu. Na paličky od lízaniek napísal mená žiakov a vyťahuje ich z obálky náhodne. Ale otázku položí zásadne predtým, než niekoho vylosuje. Chce, aby sa nad otázkou zamysleli všetci žiaci.

 

2 | Zaoberajte sa mierou porozumenia

Zelená farba predstavuje ÁNO – ROZUMIEM, žltá predstavuje NIE SOM SI ISTÝ a červená dáva učiteľovi najavo, že žiak učivu nerozumie. Učiteľ takto hneď vidí, s ktorými žiakmi musí ešte pracovať individuálne a ktoré môžu pracovať už samostatne.

 

3 |Tabuľky s odpoveďami

Existujú žiaci, ktorých demotivuje, keď majú šancu odpovedať len raz za hodinu. Kvôli takýmto žiakom Dylan Wiliam zaviedol malé tabuľky, na ktoré píšu všetci žiaci naraz odpoveď. Učiteľ tak hneď vie, ako je na tom každý žiak. Dôležité je však aj to, aby bola v triede vybudovaná taká atmosféra, v ktorej sa žiaci neboja odpovedať aj zle.

 

4 | Pohyb

Dylan Wiliam je presvedčený a výskumy to potvrdzujú, že vždy pred začiatkom vyučovania je potrebné si 15 minút zacvičiť. Ranná rozcvička zlepšuje koncentráciu žiakov počas celého dňa.

 

5 | Zrušenie známok

Je veľmi ťažké zaviesť celoplošné zrušenie známok, ale niekde už takto pracujú. Dylan Wiliam upozorňuje na to, že posadnutosť známkami neustále narastá a rodičia i niektorí učitelia si vôbec  neuvedomujú, že známka dáva len minimálne množstvo informácií. Každý žiak túži konkrétne vedieť, v čom sa má ešte zlepšiť. Preto Dylan Wiliam odporúča slovné hodnotenie.

 

6 |Spätná väzba

Spätnú väzbu potrebuje učiteľ i žiak. Dobrého učiteľa by malo zaujímať, čo si o jeho práci myslia žiaci.

Dylan Wiliam sa zaoberá aj fungovaním pamäti. Upozorňuje napríklad na to, dlhodobá pamäť je neobmedzená, ale krátkodobá pamäť má svoje limity. Odporúča učiteľom, aby dávali pozor na množstvo informácií, ktoré denne hovoria žiakom. Ich kapacita by mala byť obmedzená, aby im žiak dokázal dostatočne porozumieť.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku