Štúdie potvrdili, že znaky psychopatie sa dajú odhaliť už v detstve

1 z 10 detí má podľa výskumu znaky psychopatie.
1 z 10 detí má podľa výskumu znaky psychopatie. / Foto: Pexels

Psychopatické rysy sa prejavujú už u detí. Vyplýva to z medzinárodných štúdií, ktoré uskutočnili austrálski i anglickí experti.

 

Austrálsky výskum

Vedecký tím pod vedením univerzity Nového Južného Walesu vyvinul diagnostický nástroj, vďaka ktorému zistili, že už velmi malé deti prejavujú  bezcitné reakcie, ktoré sú spojené so psychopatiou.

Výskumu sa zúčastnilo viac než 200 detí vo veku od troch do šesť rokov. U 10 percent detí vedci zistili bezcitné reakcie ako napríklad nedostatok ľútosti či vcítenia sa do pocitov iných ľudí.

 

Podľa Evy Kimonisovej, ktorá je jednou z autoriek štúdie, diagnostický nástroj umožní zaistiť skoršiu liečbu deťom, ktorým hrozí psychopatia. „Doteraz sme nemali k dispozícii spôsob, ako psychopatické rysy zistiť u malých detí. V tejto štúdii sme však využili diagnostické nástroje prispôsobené malým deťom. A čím skôr malé deti zdiagnostikujeme, tým skôr im môžeme pomôcť,“ upozornila Eva Kimonisová.

 

Diagnostika bola prispôsobená tak, aby dokázala jasne odlíšit deti neprejavujúce ľútosť a citové vcítenie, od detí s inými vývojovými poruchami, ako je napríklad autismus. Vďaka tejto skorej diagnostike sa môže predchádzať kriminálnemu správaniu detí v budúcnosti.

 

Anglický výskum

Podľa výskumu, ktorý sa uskutočnil na University College v Londýne, ak váš syn má tendenciu sa nesmiať, keď sa smejú ostatní, má vyššiu šancu, že sa v dospelosti stane psychopatom.

Profesor Essi Viding uvádza: „Vieme, že existujú určité deti, ktoré sú vystavené vyššiemu riziku rozvoja psychopatie a my sme preverili znaky, ktoré poukazujú na toto riziko."

 

Charakteristický znak psychopatie

Aj tento výskum potvrdil, že charakteristickým znakom psychopatie je nedostatok empatie a teda neschopnosť porozumieť emóciám iných na intuitívnej úrovni. Empatia vysvetľuje, prečo plačeme, keď ostatní, prečo zívame a samozrejme, aj prečo sa smejeme spolu s inými ľudskými bytosťami.

 

Priebeh štúdie

Vedci preto skúmali, či nedostatok empatie u maloletých môže naznačovať vývoj psychopatie. Skúmali chlapcov vo veku 11 - 16 rokov, pričom 62 z nich sa prejavovalo rušivým sociálnym správaním. Vzorku tvorila aj kontrolná skupina 30 chlapcov s normálnymi kognitívnymi schopnosťami. U chlapcov bolo sledované aj sociálne a ekonomické zázemie a tiež etnikum.

Chlapci boli pripojení na magnetickú rezonanciu a bol im prehrávaný skutočný smiech, falošný smiech a plač. Potom ich požiadali, aby zhodnotili, do akej miery sa chceli spojiť a pridať ku každému zvuku.

 

Z výsledkov vyplynulo, že chlapci, ktorí sa správali bezstarostne a prejavovali rušivé správanie, mali menšiu chuť smiať sa alebo reagovať na zvuk. Tým sa podporili aj predpoklady vedcov.

„Chlapci, ktorým hrozí psychopatia, majú znížené nervové a behaviorálne odpovede na smiech," skonštatovali autori štúdie.

 

Ako využiť poznatky zo štúdie?

Ak vaše dieťa vykazuje znaky psychopatie, je možné ich využiť v jeho prospech. Využiť sa dajú aj také vlastnosti ako nedostatok strachu, nedostatok empatie, schopnosť oddeliť sa od emócií, či slabý zmysel pre sebaobranu. Veľa chirurgov, špiónov, novinárov, dobrodruhov, horolezcov, vyjednávačov, generálnych riaditeľov a dokonca aj astronauti majú psychopatické tendencie, ktoré im umožňujú vykonávať ich profesiu tak, ako si iní nevedia ani predstaviť. Možno bude mať vaše dieťa také črty, ktoré nebudete považovať za pozitívne. To však neznamená, že ak prejavuje tieto znaky, tak nebude úspešné.

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku