Koncepcia, vďaka ktorej majú deti v škole skutočnú radosť

Hudba spravila v akademických výsledkoch detí veľký rozdiel.
Hudba spravila v akademických výsledkoch detí veľký rozdiel. / Foto: Bigstock

Žiaci anglickej školy v Bradforde sa vyšvihli z podpriemerných na vynikajúcich. Škola urobila jednoduchý krok. Posilnila hudobnú výchovu.


Základná škola Feversham Primary Academy v anglickom Bradforde sa pred ôsmimi rokmi objavovala v novinách skôr kvôli častým konfliktom a zlyhávajúcemu vzdelávaniu. V roku 2011 ju výsledky jej žiakov v testoch z čítania, písania a matematiky zaraďovali pod celonárodný priemer. Dnes patrí medzi desať percent základných škôl v krajine, ktoré dosiahli najvyšší progres a v priebehu pár rokov 74 percent detí dosahuje výsledky celonárodného priemeru. A to paradoxne aj napriek tomu, že pre 99 percent z vyše 500 detí, ktoré túto školu navštevujú, je angličtina druhým jazykom a polovica z nich prišla do školy s tým, že nevedeli ani slovo po anglicky.

 

Kedy nastala zmena?

Na základnej škole v anglickom Bradforde pridali deťom hodiny hudobnej výchovy. Každé dieťa má šesť hodín hudby týždenne. Tento postup nepatrí k tradičným. Školy sa totiž väčšinou snažia pridať predmety v oblastiach, ktoré sa môžu odraziť na výsledkoch detí v celonárodných testoch. Lepšie výsledky totiž znamenajú pre školu väčšiu prestíž. Čím väčšia prestíž, tým väčšia šanca, že si ďalší rodičia vyberú danú školu pre svoje deti. Takto to jednoducho funguje.

 

Škola so zlou povesťou

Nápad s posilnením hodín hudobnej výchovy presadil riaditeľ základnej školy Naveed Idrees. Najprv mala škola veľmi zlú povesť v súvislosti so  známkami a tiež správaním žiakov. Riaditeľ zaviedol hudobnú výchovu tri až šesťkrát do týždňa, a to tak, že učitelia piesne včlenili aj do iných predmetov. Pridal aj hodiny výtvarnej výchovy a tvorivej dramatiky. Riaditeľ priznal, že ho k ráznemu kroku dohnalo zúfalstvo. Škola mala zlé výsledky, strácala žiakov a tým pádom aj peniaze a možnosť prilákať nových, dobrých učiteľov. Morálka upadala a žiaci učenie neznášali. Mladý, nešťastný riaditeľ sa rozhodol uplatniť na svojej škole takzvanú Kodályho koncepciu. Zoltán Kotály bol najvýznamnejší maďarský hudobný pedagóg. Jeho výchova hudbou má viesť ku komplexnému rozvoju osobnosti. Zoltán Kodály povedal, že hudba má patriť všetkým. Tieto slová myslel tak vážne, že celý svoj život a tvorbu venoval nielen hudbe, ale aj hudobnej pedagogickej činnosti, snažil sa rozvíjať lásku k hudbe už od útleho veku detí. Veril, že čistá hudba, spev pomôže ľudskej duši v jej harmonickom rozvoji a prinesie krásu do života ľudí. Jeho význam a sláva dávno prekročili hranice Maďarska, a jeho metódy sú známe a používané po celom svete ako Kodályova metóda – výchova hudbou.

 

Aký to malo vplyv na žiakov?

Vďaka hudbe sa zlepšilo veľké menožstvo žiakov v testovaní. Po určitej dobe po spustení projektu malo až 74 percent žiakov priemerné až nadpriemerné výsledky v čítaní, písaní aj v matematike. Je to pritom viac ako celonárodný priemer, ktorý je 53 percent. Nikto to nečakal, pretože veľa žiakov v tejto škole pochádza z Indie, Bangladéša a Pakistanu a pribúdajú aj žiaci z iných krajín. Pre takmer všetkých je angličtina druhým jazykom a polovica ju vôbec neovláda. Zmenilo sa aj správanie žiakov. Napätie vystriedal spev a uvoľnenosť.

Najprv tomu nikto neveril. Spočiatku boli rodičia skeptickí. Mysleli si, že spievaním piesní sa nič nevyrieši. Pokroky, ktoré však urobili ich deti, rozptýlili ich obavy. Kedysi na koncoročné vystúpenia chodilo len zopár rodičov, teraz už hľadisko býva plné.

 

Ako vyzerá koncept učenia hudbou?

Na Bradfordskej základnej škole sa deti učia spočiatku podvedome, prostredníctvom hrania hudobných hier. Spoznávajú zákonitosti rytmu, učia sa znakovú reč. To im pomáha naučiť sa písať, čítať aj počítať. Učitelia si všimli aj to, že učenie sa pasáží zo Shakespeara naspamäť zlepšuje ich výsledky v písaní a čítaní. Veľa hlavne tichých detí nevie, ako prejaviť emócie. Nevedia, ako spracovávať negativitu. Pri hrách sa učia sociálne zručnosti, ako udržiavať očný kontakt, dať priestor iným. Hodina počúvania hudby zase deti v dobe tabletov a smartfónov učí koncentrovať sa. Dôraz na tvorivosť prinieslo zlepšenie výsledkov na celej škole a nielen tým hudobne nadaným.

Čítajte viac o téme: Hudba, Hudobná výchova
Zdieľať na facebooku