Ako sa prejavujú čestní ľudia?

Čestní ľudia sú hnacím motorom spoločnosti.
Čestní ľudia sú hnacím motorom spoločnosti. / Foto: Pexels

Aj keď to tak možno na prvý pohľad nevyzerá, práve čestnosť i v dnešnej dobe patrí medzi najpotrebnejšie vlastnosti, pretože práve čestní ľudia pomáhajú v spoločnosti budovať krajší, lepší a radostnejší život.


Nemožno žiť príjemne,
ak sa nežije múdro, čestne a spravodlivo.

- Epikuros

 

Čestnosť  je medzi ľuďmi stále veľmi dôležitá. Keď o niekom povieme, že je čestný alebo poctivý, znamená to, že má jasne stanovené morálne zásady, ktorými sa v živote aj riadi. Čestnosť sa nedá jednoznačne definovať. U každého človeka sa môže prejavovať ináč. Je to určitý morálny kompas, ktorý ovplyvňuje výber hodnôt a presvedčení.

Čestnosť môžeme vnímať aj ako jednotu slov, myšlienok a činov. Je to zhoda medzi tým, čo hovoríme a čo robíme. Je to určitá potreba robiť to, čo sa viaže k  zvnútorneným hodnotám, ktoré sú etické a morálne.

Čestnosť sa dotýka samotného jadra správania, teda toho, čomu ľudia veria v hĺbke srdca. Je zakorenená hlboko v nás a nedá sa kúpiť. Neovplyvňuje ju vzdelanie, postavenie alebo množstvo peňazí. Buď existuje, alebo neexistuje. Človek, ktorý je čestný, to málokedy o sebe prehlasuje a naopak, nečestný sa tým chváli neustále.

Čestní ľudia  sú často vzorom iných. Sú plní sily a odhodlanosti žiť život podľa svojho presvedčenia a cieľa. Čestnosť dáva človeku viac energie. Čestní ľudia pôsobia väčšinou pokojne a vyrovnane. Komunikujú úprimne a otvorene, lebo nemusia nič skrývať. Existuje však ešte viac faktorov, podľa ktorých môžeme zistiť, že človek je čestný.

 

1. Sú autentickí

Čestní ľudia sú sami sebou. Na nič sa nehrajú, nie sú pyšní a netvária sa dôležito. Nevedú dvojitý život a nepretvarujú sa. Nikdy ich nevidíte klamať či podvádzať.

 

2. Vážia si druhých

Čestní ľudia si vážia  iných ľudí a vážia si aj to, čo robia. Nezneužívajú ich vo svoj prospech a neubližujú im slovami ani skutkami. Ak niekto pre nich niečo dobré urobí, veľmi si to vážia a nešetria vďakou.

 

3. Dokážu vysloviť slová uznania

Čestní ľudia si nikdy nenárokujú uznanie za niečo, o čo sa nezaslúžili. Naopak, chcú, aby uznanie bolo prejavené tomu, komu naozaj patrí. Ak im napríklad pomôžete s nejakou prácou, je takmer isté, že spomenú i vaše meno. Nemyslia len na vlastný zisk, popularitu a výhody.

 

4. Nikdy nikoho nevyužívajú

Čestní ľudia nikdy nikoho nevyužívajú vo svoj prospech. Práve naopak. Majú potešenie z toho, keď môžu niekomu pomôcť v ťažkej situácii alebo keď môžu niekomu pomôcť pri dosahovaní jeho cieľa. Pre čestného človeka je nemysliteľné, aby od iných žiadali  to, čo ich vyčerpáva alebo to, čo nie sú schopní zabezpečiť alebo uskutočniť.

 

5. Rešpektujú názor iného človeka

Čestní ľudia vedia, že každý človek je jedinečný a každý má právo na svoj názor. Nevyžadujú od iných, aby plnili len ich vôľu. Dávajú im na výber. Ak v rozhovore dôjde ku kolízii názorov, čestní ľudia budú v rozhovore pokračovať diplomatickým spôsobom alebo na odlišný názor nebudú reagovať nijako.

 

6. Na ľuďoch si všímajú hlavne dobré veci

Čestní ľudia si na druhých všímajú najmä to dobré. Táto ich vlastnosť pramení z  presvedčenia, že na svete je veľa čestných ľudí.

 

7. Sú empatickí

Čestní ľudia majú silnú intuíciu a empatiu, vďaka ktorej vedia rýchlo rozpoznať, že niečo nie je v poriadku. Ak sa druhým nedarí, pochopia to na prvý pohľad. A takmer vždy, ak je to len trochu možné, snažia sa druhým pomôcť.

 

8. Vedia prejavovať dôveru

Čestní ľudia sa snažia iným dôverovať, pretože veria, že na svete žije veľa dôveryhodných a dobrých ľudí. Nie sú však naivní. Vedia rýchlo odhaliť klamstvo. Ak ich oklamete, musíte počítať s tým, že vám už asi  len tak ľahko nebudú veriť. Budete ich musieť dlho presviedčať o svojej pravde.

 

9. Nerobí im problém ospravedlniť sa

Ak sa čestní ľudia nejakým spôsobom nezachovali k niekomu celkom správne, prídu a ospravedlnia sa ako prví. Vedia si priznať svoju chybu a snažia čo najskôr uviesť veci do poriadku.

 

10. Sú skromní

Pýcha je pre nich neznáme slovo. Konajú dobro bez toho, aby ich niekto za to chválil alebo často o tom niekde hovoril. Pre svoj spôsob života sú veľmi obľúbení. Čestní ľudia vždy pomáhajú druhým. Keď sa dozvedia, že niekomu v živote pomohli, vždy z toho majú veľkú radosť. Dáva to ich životu zmysel.

 

11. Sú veľmi láskaví

Vždy sú láskaví k niekomu, kto to práve potrebuje. Vedia, že prejavenie vľúdnosti a láskavosti ľuďom veľmi pomáha.  Keď na niekom vidno, že by potreboval trochu povzbudenia, čestní ľudia mu ho vždy dajú.

 

Zdroj: Pexels

Zdieľať na facebooku