Láskaví rodičia majú najšťastnejšie deti

Láskavý prístup rodičov k dieťaťu od narodenia má na dieťa úžasné účinky.
Láskavý prístup rodičov k dieťaťu od narodenia má na dieťa úžasné účinky. / Foto: Shutterstock

Láskavý prístup rodičov k deťom od narodenia dokáže zlepšiť celý neskorší život detí. Podľa vedcov sú v živote šťastnejšie a vyrovnanejšie.

 

Mnoho ľudí v súčasnosti žije v strese  a mnohí majú  obavy i z toho, či správne postupujú pri výchove svojich detí, pretože často nevedia, ktoré kroky pri výchove sú tie najsprávanejšie. Život sprevádza množstvo pochybností. Odborníci však tvrdia, že jednou z najdôležitejších vecí, ktorú by sme mali  odovzdať svojim deťom , je láskavý prístup k nim.

Množstvo výskumov, ktoré boli urobené v uplynulom desaťročí, zdôrazňujú súvislosť medzi láskavosťou, ktorú deti prežili v detstve a zdravím i šťastím v v dospelosti. Vedci sú presvedčení, že láska a náklonnosť, ktorú rodičia vyjadrili svojim deťom, prináša pre tieto deti celoživotné pozitívne výsledky. Podľa Child Trends, poprednej neziskovej organizácie, ktorá skúma faktory, ktoré  pomáhajú zlepšovať  život a perspektívu detí, práve láskavosť rodičov pozitívne ovplyvňuje vyššiu sebaúctu detí, tiež ich výkonnosť v škole a komunikáciu medzi rodičmi a deťmi v neskoršom veku. Tieto deti mávajú v dospelosti i menej psychických problémov. Tiež bolo zistené, že deti, ktoré nemajú láskyplných rodičov, väčšinou mávajú nižšie sebavedomie, cítia sa viac odsudzené, často sa správajú nepriateľsky alebo agresívne.

 

Láskavosť matiek pomáha predchádzať úzkosti v dospelosti

Existuje množstvo štúdií, ktoré skúmajú vzťah medzi rodičovskou náklonnosťou a šťastím či úspechom detí. V roku 2010 vedci  na Duke University Medical School zistili, že deti, ktoré majú láskyplné a pozorné matky, v dospelosti sú šťastnejší a odolnejší.  Štúdia skúmala približne 500 ľudí, ktorí boli sledovaní od narodenia až do veku 30 rokov. Keď boli deti vo veku 8 mesiacov, psychológovia pozorovali a hodnotili úroveň citlivosti a pozornosti matky na päťbodovej stupnici, a to od nízkej úrovne náklonnosti až po veľmi vysokú. Takmer 10 percent  matiek malo nízku úroveň náklonnosti a láskavosti, 85 percent preukázalo normálne množstvo a asi 6 percent matiek vykazovalo vysokú úroveň náklonnosti a láskavosti. Neskôr o 30 rokov  sa podrobili výskumu tí istí, teraz už dospelí ľudia. Vedci skúmali ich emocionálne zdravie. Dospelí, ktorých matky vykazovali vysoký stupeň náklonnosti a láskavosti, boli oveľa menej vystresovaní a mali nižšiu úzkosť. Oveľa menej prejavovali aj nepriateľské sklony, strach a ďalšie psychosomatické príznaky. Vedci, ktorí sa podieľali na tejto štúdii, dospeli k záveru, že za tento pozitívny účinok môže mať vplyv  hormón oxytocín.

Oxytocín je chemická látka v mozgu uvoľnená v čase, keď človek cíti lásku a vzájomné spojenie. Ukázalo sa, že  tento hormón pomáha rodičom pripútať sa k svojim deťom a dodáva im pocit dôvery a podpory. Táto väzba s najväčšou pravdepodobnosťou pomáha nášmu mozgu produkovať a používať oxytocín, čo spôsobuje, že dieťa cíti viac pozitívnych emócií.

 

Láskavosť rodičov robí deti šťastnými

Štúdia z UCLA zistila, že bezpodmienečná láska a náklonnosť môže robiť deti emocionálne šťastnejšie. Deje sa to preto, lebo ich mozog sa mení v dôsledku  silnej  rodičovskej náklonnosti a láskavosti. Na druhej strane negatívny vplyv na deti zo strany rodičov, nedostatok  náklonnosti, ba dokonca zneužívanie ovplyvňuje deti ako duševne aj fyzicky. To môže viesť k mnohým  zdravotným a psychickým problémom počas ich života. Čo je naozaj fascinujúce, je to, že vedci si myslia, že rodičovská náklonnosť môže dostatočne chrániť deti aj pred škodlivými účinkami detského stresu.

Podobné výsledky boli zistené aj v štúdii z Univerzity v Notre Dame. Táto štúdia tiež potvrdila, že deti, ktoré boli vychovávané láskavými rodičmi, boli šťastnejšie v období dospelosti. Tento výskum bol robený na vzorke 600 ľudí.  Potvrdilo sa, že dospelí, ktorí uviedli, že prežívali láskavý prístup od rodičov v detstve, vykazujú menej depresie i úzkosti a boli celkovo súcitnejší. Tí, ktorí mali menej láskavých rodičov, často mali psychické problémy, cítili úzkosť v sociálnych situáciách a a mali aj horšie vzťahy s ľuďmi.

 

Vedci skúmali aj vplyv matkinej pokožky na dieťa

Dotyk matkinej pokožky na dieťa  pomáha utíšiť deti. Deti, ktoré sa môžu dotýkať matkinej pokožky, menej plačú a dlhšie spia. Ukázalo sa tiež, že tento dotyk posilňuje vývoj mozgu. Podľa výsledkov americkej štúdie deti, ktoré žili v zanedbanom prostredí a nemali dostatočný kontakt s rodičmi, mali vyššie hladiny stresového hormónu kortizolu ako tie, ktoré žili so svojimi rodičmi v láskyplnom vzťahu. Vedci sa domnievajú, že nedostatok fyzického kontaktu, napríklad v detských domovoch, je hlavným faktorom týchto fyzických zmien.

 

Napokon, o tomto hovoria aj mnohé výskumy, ktoré sa zaoberajú  účinkami masáží, ktoré sa robia deťom.  Hovoria o mnohých pozitívnych výhodách. Jednou z nich je napríklad znižovanie úzkosti u detí. Masáž je tiež dobrý spôsob, ktorý rodičom pomáha spojiť sa s dieťaťom nielen fyzicky, ale aj emocionálne. Štúdie ukázali, že dospelí, ktorí boli v detstve masírovaní svojimi rodičmi, lepšie zvládali stres v škole, pobyt v nemocnici a iné stresujúce udalosti.

 

Jednoduché spôsoby, pomocou ktorých môžete prejavovať láskavosť dieťaťu

  • od prvej chvíle vaše dieťa držte na rukách, hladkajte ho, dotýkajte sa jeho pokožky,
  • keď je dieťa staršie, robte spolu rôzne zábavné aktivity ( tancujte, objímajte sa, nezabudnite na bozky),
  • nezabúdajte na bozky a objatia pred odchodom do školy, po návrate domov a večer pred spaním,
  • ak vaše dieťa urobilo niečo zlé a vy ho karháte, položte mu pri tom ruku na rameno a na konci rozhovoru ho objímte, aby stále cítilo, že ho ľúbite,
  • ak sa vaše deti bijú, tak ich tiež objímte a povedzte im, že je lepšie sa objímať, ako biť.
Čítajte viac o téme: Šťastie
Zdieľať na facebooku