Brandon Bays a jej terapia CESTA: Ako pomáha deťom odstraňovať emocionálne bloky a choroby?

Terapia CESTA, ktorú navrhla Brandon Bays, má zmobilizovať telo, aby sa začalo liečiť prirodzenou cestou.
Terapia CESTA, ktorú navrhla Brandon Bays, má zmobilizovať telo, aby sa začalo liečiť prirodzenou cestou. / Foto: Shutterstock

Brandon Bays je celosvetovo uznávanou pokrokovou učiteľkou v oblasti liečenia tela, mysle, duše a autorkou bestsellerov o metóde CESTA. Jej cieľom je pomôcť ľuďom nájsť a odstrániť rôzne emocionálne bloky, následne aj ochorenia a nájsť v každom poteciál, ktorý nemohol z rôznych príčin vyniknúť.

 

Keď Američanke Brandon Bays našli veľký nádor, vydala sa na výnimočnú cestu skúmania svojho tela a duše. Rozhodla sa odložiť operáciu a pokúsiť sa vyliečiť prirodzenou cestou. Do siedmich týždňov jej nádor zmizol. Brandon využila svoje vedomosti z oblasti liečiteľstva a vydala sa  hlboko do vlastnej duše, kde sa skrýva nekonečná múdrosť a schopnosť tela liečiť. Na základe vlastných skúseností potom zostavila návod na zistenie príčin psychických či fyzických problémov a postup ich následného prirodzeného liečenia. Svoje zistenia ponúkla verejnosti vo svojej knihe Cesta. Neskôr sa rozhodla, že využije svoje výnimočné a inšpirujúce terapeutické techniky aj pri liečení detí, a tak vznikla  kniha Cesta pre rodičov a deti, ktorá je pomôckou nielen pre rodičov, ale aj pre učiteľov, vychovávateľov, lekárov či pre každého, komu na deťoch skutočne záleží. Ponúka praktický návod, ako pomôcť deťom oslobodiť sa od traumatických zážitkov a nechať vyniknúť ich prirodzené schopnosti. Vďaka tejto knihe môžete pomôcť svojim deťom odstrániť ich emocionálne bloky a tiež  fyzické problémy.

 

V čom spočíva podstata metódy CESTA?

Terapia CESTA je celosvetovo uznávaná liečebná metóda, ktorá sa využíva vo viac ako 40 krajinách sveta. Vychádza z výskumov o bunkovej pamäti. Jej princíp spočíva v hľadaní kritických spomienok, ktoré prežil človek v minulosti a kvôli ktorým vznikli blokády v organizme a následne sa spustili rôzne druhy ochorení. Je vedecky dokázané, že mnohé  choroby súvisia s emóciami, ktoré keď potlačíme, tak sa uvoľňujú do tela chemické látky, ktoré zablokujú bunkové receptory. Bunky spolu navzájom komunikujú v celom tele. A keď časom prepukne choroba, tak je to v mieste, kde sú bunky zablokované. Metóda Cesta vám má pomôcť dostať sa do presného miesta, do tej bunkovej pamäti, kde je uzamknutá určitá emocionálna bolesť. Spolu s terapeutom si prejdete procesom uvoľnenia týchto uzamknutých pocitov a môže sa naštartovať uzdravujúci proces tela aj duše. Metóda Cesta venuje tiež veľký dôraz na prácu s mysľou, učí rozpoznávať a trvalo odstraňovať nezdravé, často podvedomé vzorce správania, ktoré nás negatívne ovplyvňujú. Vďaka terapii dochádza k hlbokému uvedomeniu, prečisteniu nezdravých vnútorných programov a k úplnému odpusteniu sebe aj druhým. Jedným z najkrajším vedľajších efektov Cesty je oslobodenie vnútorného potenciálu a otvorenie sa do svojej prirodzenosti. Metóda je určená dospelým aj deťom, chorým aj zdravým. Každému, kto chce niečo zmeniť vo svojom živote. Musí mať však ochotu sa pozrieť do svojho vnútra a mať odvahu byť konfrontovaný so svojimi emóciami a bolestivými spomienkami.

CESTA je hlboký duchovný a oslbodzujúci proces, ktorý ľuďom pomáha prebudiť ich skutočný potenciál. Dovoľuje ich skutočnému JA, ich pravej podstate zažiariť, naplno ju prežívať, odstrániť emocionálne problémy, negatívne presvedčenia, nevhodné sľuby a obmedzenia rôzneho druhu, ktoré blokujú. Vďaka CESTE často dochádza aj k fyzickému uzdraveniu.

 

Ako použiť CESTU pri práci s deťmi?

Všetky deti sa rodia ako dokonalé bytosti s obrovským potenciálom. Keď však v živote zažijú bolesť a problémy (napr. rozvod rodičov, problémy v škole, s učením, s kamarátmi), tak sa ich vrodené vyžarovanie prekryje a zahalí vrstvami emocionálnych blokov. A my dospelí ich potom často „škatuľkujeme“ a posudzujeme podľa správania, ktoré často vôbec nechápeme. Prisudzujeme im rôzne syndrómy a dívame sa na ne cez ne, a tak zabúdame na nádherné, žiarivé duše, ktoré sa v deťoch naozaj skrývajú. Svoje deti niekedy nevieme vnímať ako dokonalé, slobodné, prirodzene múdre  a nádherné bytosti. „Stanovovanie rôznych diagnóz deťom vôbec nepomáha a nerieši skutočnú príčinu problému,“ uvádza Brandon Bays.

Cesta pre deti poskytuje jednoduchý návod, ako deťom pomôcť nájsť stratenú sebadôveru, odstrániť vrstvy zranení, uzavrieť bolestivú udalosť a pozrieť sa na ňu z inej perspektívy. Pre deti bol vyvinutý dynamický proces, nakoľko sú flexibilné a hravé, a preto prechádzajú procesom rýchlo a ľahko a cestu do svojho vnútra berú ako dobrodružstvo. Autorka v prípade malých detí veľmi odporúča, aby procesom prešiel aj jeden z rodičov, najlepšie mama. Vo väčšine prípadov totiž pri odstránení problému u mamy dochádza k odstráneniu resp. výraznému zlepšeniu aj u dieťaťa. Brandon Bays upozorňuje, že existuje veľmi veľa prípradov, že ak si nejaký problém vyriešia rodičia, u maličkého dieťaťa dochádza k úplnému zmiznutiu problému, a to často zo dňa na deň.

Brandon Bays upozorňuje tiež na to, že: „Všetci prichádzame na tento svet s obrovským potenciálom, ale život sa proti nám často sprisahá, zahalí naše prirodzené vyžarovanie, zakryje našu odolnosť, zablokuje našu radosť a obrní nás voči láske. Napriek tomu stále cítime, že niekde pod povrchom sa skrýva skutočná krása, musíme iba násjť spôsob, ako ju odhaliť.

 

Jednotlivé kroky terapie CESTA vhodné na prácu s deťmi

Brandon Bays vo svojej knihe Cesta pre rodičov a deti odporúča, aby rodičia svoje deti liečili pomocou rozprávky, ktorú nazýva Liečivé dobrodružstvo pre deti. Táto rozprávka je vhodná pre deti od 5 do 7 rokov. Je napísaná ako „terapeutická metafora“, aby ju dieťa vnímalo na hlbokej podvedomej úrovni a ona tak v ňom mohla prebudiť proces liečenia. Každá veta v rozprávke je zostavená tak, že vo vašom dieťati zanecháva pozitívne pocity, takže aj keď uprostred príbehu zaspí, bude mať pocit, že ho obklopuje svetlo a napĺňa láska. Príbeh ja tiež veselý, nevtieravý a zábavný. Formulácie viet sú zostavené tak, že ak sa chce dieťa do príbehy aktívne zapojiť a chce hovoriť nahlas, tak to môže veľmi jednoducho urobiť. Ak rozprávať nechce, stačí, keď sa uvoľní a nechá celý príbeh odohrávať na podvedomej úrovni v jeho vlastnej predstavivosti. Či už bude procesom prechádzať aktívne alebo pasívne, liečivé dobrodružstvo bude mať pozitívne účinky. Celú rozprávku nájdete v knihe. V článku uvádzam základné kroky, s ktorými dieťa pracuje počas čítania rozprávky.

 

1. Dieťa si predstavuje, že leží na obláčiku a je obklopené pokojom a láskou.

 

2. V ďalšej fáze si dieťa predstavuje schodisko s desiatimi svetielkujúcimi schodmi, ktoré smerujú dolu. Dieťa postupne schádza po jednotlivých schodoch a stále je obklopené láskou a  svetlom. Intenzita sa stále zväčšuje.

 

3. Keď dieťa opustí schody, zjavia sa zázračné dvere, v ktorých stojí niekto výnimočný a čaká s otvorenou náručou. Dieťa si vyberie, kto to je. Môže to byť anjel, filmová postava, niekto z rodiny a podobne. Je to niekto, kto dieťa dokáže ochrániť, sprevádzať ho, vie dobre poradiť a pri kom sa cíti v bezpečí. Postava dieťaťu povie, že je  jeho sprievodcom  na úžasnej ceste po jeho vnútri.

 

4. Potom obaja vstúpia do raketoplánu. Sprievodca vysvetľuje dieťaťu, že raketoplán má zázračnú moc, pretože dokáže zaletieť do ktorejkoľvek časti tela. Riadi ho samotná múdrosť ľudského tela. Spoločne stlačia gombík s nápisom ŠTART.

 

5. Po pristátí si zoberú baterky a vystúpia z raketoplánu. Dieťa postupne zisťuje, kde pristáli. Môžu pristáť v brušku, v hrdle, v srdiečku... Postupne nájdu miesto, ktoré sa odlišuje od ostatných miest. Sprievodca drží dieťa za ruku, pozerajú sa zblízka na odlišné misto v tele. Zisťujú, čo to je. Sprievodca sa pýta, čo dieťa cíti. Snaží sa postupne zistiť, kedy cítilo a videlo niečo podobné ako v tejto chvíli. Dieťa by sa malo dostať k starej spomienke, ktorá bola určitým spôsobom traumatizujúce alebo nepríjemná. Vety v knihe ho k tomu dovedú. Dieťa ak chce, môže vyrozprávať celý príbeh, ktorý sa viaže ku spomienke.

 

6. Keď dieťa vyrozpráva celý príbeh, sprievodca mu navrhne, aby si ho v mysli nahralo do mobilu, do počítača alebo na DVD, a to kvôli tomu, aby si ho mohlo neskôr prehrať.

 

7. Idú k obrovskému, plápolajúcemu táborovému ohňu. Sprievodca povie dieťaťu, aby svoju spomeinku ešte raz prehralo na obrovskom plátne – na oblohe. Dieťa pri druhej spomienke na nepríjemnú udalosť sa už necíti zle, lebo cíti prítomnosť sprievodcu, ktorý je milý, citlivý a vyžaruje z neho láska. Dieťa si tiež uvedomuje, že je to stará spomienka, je z minulosti a už sa skončila.

 

8. Potom sprievodca povie dieťaťu, aby pozvalo malé dieťa zo spomienky a sadlo si k nim k ohňu. Dieťa si predstavuje, že pri ohni sedí ono v súčasnom veku, potom v mladšom veku (teda dieťa zo spomienky) a sprievodca.

 

9. Neskôr sprievodca povie: „Toto sú  zázračné balóniky. V každom z nich je úžasný dar, pomocou ktorého sa budeš cítiť výnimočne  dobre. Sú v nich také vlastnosti a schopnosti, ktoré ti pomôžu, aby si sa cítilo v starej spomienke lepšie.“

 

10. Dieťa si potom vyberie niekoľko z ponúknutých balónov, v ktorých sa skrývajú rôzne vlastnosti. Napríklad: láska, dôvera, súcit, schopnosť vedieť požiadať o pomoc, zmysel pre humor, nadhľad, komunikácia, sebaistota, radosť zo života ... Z každého balónika sa dieťa nadýchne.

 

11. Sprievodca vysvetlí dieťaťu, že všetky tieto balóniky môže používať vtedy, keď sa dostane do podobnej alebo aj inej situácie. Že podobné veci, teda tie, ktoré dieťa porozprávala v príbehu, sa v živote stávajú a je to normálne, lebo nás majú niečo naučiť.

 

12. Potom si dieťa tú istú scénu prehrá na oblohe, ale tak, že už použije vlastnosti z balónikov. Takže celá scéna sa zmení. Väčšinou dieťa s novými vlastnosťami vystupe sebaisto, odvážne alebo situáciu zmení na humornú.

 

13. Potom k ohňu pozve tých ľudí, ktorí boli súčasťou nepríjemnej situácie, ktorú v detstve zažilo a porozpráva detailne, čo sa stalo, čo cítilo, ako to všetko vtedy chápalo. Dieťa povie slová, ktoré by chcelo ľuďom povedať. Väčšinou rozpráva mame alebo otcovi, čo v tej nepríjemnej situácii cítilo.

 

14. Potom staršie JA komunikuje  s mladším  JA.  Sprievodca povie dieťaťu, aby zopakovalo nasledujúce vety: „Je mi ľúto, že si v minulosti zažilo také trápenie. Jednoducho si vtedy ešte nevedelo o týchto úžasných vlastnostiach a schopnostiach, nepoznalo si tieto silné a dobré vlastnosti a nevedelo si, že sú ukryté hlboko v tebe. Sľubujem ti, že už nikdy také trápenie nazažiješ, pretože odteraz môžeš používať všetky tieto vlastnosti a schopnosti, kedykoľvek ich budeš potrebovať. Od tejto chvíle už na teba budem dávať pozor ja. Vždy ťa budem chrániť. Ľúbim ťa.“ Mladšie a staršie JA splynie v jednu osobu.

 

15. Sprievodca potom povie: „Tak a teraz je načase, aby sa tvoja mamička premenila na čistú lásku, ktorá vyžaruje z nášho táborového ohňa.“ A keď sa tak stane, oheň zažiari ako slnko. Teraz už pri ňom sedí len staršie JA dieťaťa a sprievodca. Oheň sa zahasia a obidvaja sa ocitnú v raketopláne. Nastal čas rozlúčky. Sprievodca povie dieťaťu: „Ja tu budem na teba vždy čakať a aj s balónikmi. Dnes sa tvoja cesta skončila, ale začalo tvoje liečenie. A na takúto liečivú cestu sa môžeš vybrať vždy, keď budeš chcieť. Príď za mnou, keď to budeš potrebovať. Dovtedy ťa bude sprevádzať moja láska“ Dieťa potom stúpa po schodoch hore.

 

16. Ak všetko úspešne prebehne, dieťa by sa malo zbaviť starej emocionálnej záťaže a tiež by malo dôjsť k vyliečeniu tej časti tela, v ktorej bol problém.

 

 


Zdroj: Brandon Bays: Cesta pre rodičov a deti
Zdieľať na facebooku