Ako vychovať problémové dieťa?

  

Detský  psychológ nedávno rozprával príbeh o jednom chlapcovi. Ten, keď mal desať rokov, vďaka svojmu správaniu sa zaradil do kategórie ťažko zvládnuteľných detí. Návštevy u psychológov či u špeciálnych pedagógov nepomáhali. Zúfalstvo sa v celej rodine  prehlbovalo.  Problémy sa stupňovali a z prostredia školy sa preniesli aj do sporov medzi deťmi v susedstve či na ulici. Matka tohto chlapca raz pozerala z okna na hrajúce sa deti. Strhla sa bitka. Jasne videla, že pôvodcom nebol jej syn, ale susedov. Sused aj ona zbehli na ulicu. Sused hneď začal kričať na jej syna. Inokedy by ho vzala za ruku a pokorne ho odtiahla domov, veď bola predsa zvyknutá, že všetko zlé robí vždy jej syn. Ale vtedy si ho prvýkrát pred všetkými zastala. A ešte ho na záver objala a povedala, že mu verí, že nebol pôvodcom bitky. Od toho dňa sa akoby zázrakom všetko zmenilo.

Až po rokoch si uvedomila, že stačilo jedno objatie a viera v jeho dobro. Netvrdí, že v určitom čase bol jej syn problémový, veď spoločne proti jeho „problémovosti“ bojovali, ale neskôr, keď sa už aj túžil polepšiť, akoby sa vždy niečo neprávom na neho nalepilo. Ľudia si akoby zvykli pripisovať vinu práve jemu. A ona tomu uverila.

Vinu za stupňujúce sa problémy s deťmi väčšinou pripisujeme spoločnosti, médiám a škole. No niekedy sa korene agresivity a arogancie ukrývajú v rodine. Nevhodné pôsobenie rodičov na deti spôsobuje ich neadekvátne správanie. Čo teda robiť, aby sme vychovali problémové dieťa?

 

1. Svojmu dieťaťu nič nezakazujte

Niektorí rodičia sú presvedčení o tom, že dieťa už od narodenia má všetko hneď vidieť, počuť a vnímať okolo seba. A tak im dovolia pozerať televízne stanice pre dospelých, na internete môžu otvárať stránky, ktoré sa im zapáčia, môžu počúvať rozhovory plné vulgarizmov, zúčastňujú  sa dospeláckych stretnutí, na ktorých tečie alkohol prúdom a rozprávajú sa vulgárne vtipy. Títo rodičia žijú v presvedčení, že informácie nie je potrebné selektovať, deti ich môžu absorbovať plnými dúškami. Veď čo, čím skôr sa pripravia na reálny život, tým lepšie.

 

2. Dávajte dieťaťu všetko, čo len chce

V materialistickom svete sú reklamou ľudia vedení k tomu, že naozaj všetko potrebujú. A veria aj tomu, že deti toho potrebujú najviac. A tak sa vo veľkom nakupuje. Často aj úplné zbytočnosti. Veď čo na tom. Deti u susedov najnovší model hračky majú tiež. Deti si veľmi ľahko zvyknú, že môžu veľa vecí mať a berú to potom ako samozrejmosť. Nemusia po ničom túžiť, snažiť sa, bojovať. A tak sa postupne vytráca radosť z očakávania či radosť z prijímania. Nastupuje zlosť, otupenosť, arogancia, agresia alebo apatia. Keď dieťaťu hneď všetko dáte, nemá sa na čo tešiť. A tiež nemá vytvorený priestor na formovanie vôľových vlastností.

3. Robte všetko za svoje dieťa

Poriaďte za neho izbu, napíšte mu projekt aj čitateľský denník, vymeňte mu knihy v školskej taške. Takto dieťa získa dojem, že nie je za nič zodpovedné. Za všetko predsa zodpovedá škola, rodičia, kamaráti a okolie.

 

4. Nikdy mu nehovorte, že robí niečo zle

Prehnane  a neodôvodnene ho chváľte. A ešte preháňajte pred celou rozvetvenou rodinou. Dieťa tak nadobudne pocit, že je neomylné. Čo už na tom, že si v živote nebude vedieť stanoviť reálne ciele a hranice? Čo na tom, že si nebude vedieť reálne vybrať strednú či vysokú školu a potom adekvátne zamestnanie?

 

5. Neuznávajte žiadne duchovné hodnoty

Žite len materialisticky, venujte sa hlavne nakupovaniu, navštevujte kiná, v ktorých hrajú len komerčné filmy, reštaurácie, zábavné parky. Zaoberajte sa len módnymi novinkami, komerčnou hudbou a bulvárnymi časopismi. Veď predsa divadlá, knihy a galérie nie sú nič pre vás. Veď v dnešnej dobe je stratou času formovať u detí vyššie city, túžbu po láske a dobre, skutočné hodnoty a vnímanie krásy v umeleckých dielach.

 

6. Rozprávajte sa minimálne a neprejavujte city

Na čo prejavovať city? Veď ak chcete pripraviť dieťa na život, musí byť hlavne drsné a priebojné. Tak, na čo strácať čas na objatia, sebapoznávanie, sebareflexiu, formovanie empatie, altruizmu a prosociálnosti? A ak sa už s dieťaťom rozprávať, tak hlavne o tom, kde majú aké zľavy na značkové veci, čo sa uvarí na večeru alebo poprípade ako sa dopracovať k tomu, ako byť krásnou modelkou, ktorá zarobí veľa peňazí. A tiež, ako sa dostať do takej školy, po absolvovaní ktorej sa dá získať lukratívne miesto s vysokým zárobkom a veľa sa nenarobiť.

 

7. Nevnímajte svoje dieťa reálne

A hlavne nezabudnite na to, že vaše dieťa nikdy nič zlé neurobilo. A ak sa aj niečo v škole zomlelo, vaše dieťa je v tom určite nevinne. Nezisťujte si objektívne informácie, verte len svojmu dieťaťu. A nezabudnite sa na iných sťažovať tak, aby to dieťa videlo a počulo. Takto ste na dobrej ceste k tomu, aby ani vaše dieťa nevedelo reálne zhodnotiť svoje správanie a názory.

 

Mnohí, ktorí pracujú s deťmi, často hovoria o tom, že sa stupňuje problémové správanie a agresivita. Odborníci už dlhú dobu hľadajú všetky možné i nemožné cesty, ktoré by  pomohli deťom nájsť pokoj a vyrovnanosť. Názory sú rôzne. Viaceré výskumy však  jednoznačne potvrdzujú, že len skutočný citlivý záujem o dieťa, reálny pohľad naň,  harmonické rodinné vzťahy, nekonečné úprimné rozhovory spojené so sebareflexiou a každodenné objatia sú tým najlepším liekom pre malé deti i deti v puberte.

Čítajte viac o téme: Problémové správanie, Nevýchova
Zdieľať na facebooku