Psychologička Melissa Orlov: Tieto rady vám pomôžu zlepšiť život s partnerom

Problematikou správnej komunikácie sa zaoberá aj psychologička a manželská poradkyňa Melissa Orlov.
Problematikou správnej komunikácie sa zaoberá aj psychologička a manželská poradkyňa Melissa Orlov. / Foto: Bigstock

Komunikácia je vo vzťahoch kľúčová. Ak je dobrá, aj náš vzťah môže byť krásny a spoločnosť človeka, s ktorým si rozumieme, môže byť pohladením pre dušu. Obzvlášť dôležitá je komunikácia v partnerských vzťahoch, pretože s partnerom sme v kontakte denodenne a ak spolu komunikovať nedokážeme, nedá sa to prehliadnuť. Bez vzájomnej komunikácie začnú skôr či neskôr vznikať krízy, ktoré vzťah rozbijú. Komunikácia vo vzťahu je totiž prostriedok na to, aby ste si so svojím partnerom navzájom oznamovali svoje potreby. Váš vzťah potrebuje bežnú každodennú komunikáciu, pri ktorej sa s partnerom informujete o svojich zážitkoch, ktoré ste prežili počas dňa. V rámci tejto komunikácie by ste sa mali úprimne zaujímať o vášho partnera / partnerku. Snažte sa do neho / nej vcítiť, snažte sa mu / jej poradiť, ak to potrebuje. Alebo ho / ju len vypočujte. Aj to urobí pre psychickú pohodu človeka veľa a často to aj úplne stačí. Ak táto bežná komunikácia vo vzťahu chýba, partneri sa na seba pomaly ale isto prestávajú tešiť. Vytvára sa medzi nimi akási priepasť a začínajú sa jeden od druhého vzďaľovať. Bez komunikácie po nejakom čase zistia, že už vlastne so svojím partnerom len žijú vedľa seba, nie spolu. So svojím partnerom sa snažte aspoň dvakrát týždenne nájsť čas na to, aby ste sa spolu nezáväzne porozprávali. Zaujímajte sa o neho, na čo myslí, na čo sa teší. Nie je vždy nutné niečo riešiť, proste si len medzi sebou podeľte o svoje názory a zážitky, a tak sa spoznávajte hlbšie. Nájdite si vždy čas na úprimnú komunikáciu. Vďaka nej bude váš vzťah prekvitať aj po mnohých spoločných rokoch.

Problematikou správnej komunikácie sa zaoberá aj psychologička a manželská poradkyňa Melissa Orlov a tá na zlepšenie komunikácie párom odporúča využívať nasledujúce  stratégie.

 

1. Správajte sa k sebe vždy úctivo

Vo vzťahoch často chýba úcta. A tá by mala byť aj súčasťou komunikácie, a to aj vtedy, keď máte na vec odlišný názor. Aj nesúhlasná komunikácia môže prebiehať s rešpektom, bez urážok alebo posmeškov. Bez prejavovania úcty či rešpektu sa partneri od seba vzďaľujú, stavajú si okolo seba pomyselný múr a tieto pocity často vedú aj k predčasnému ukončeniu komunikácie.

 

2. Po hádke sa snažte urobiť nápravu

Takmer v každom vzťahu dochádza občas k búrke. Po hádke by sa však mali partneri usilovať o nápravu a mali by sa vrátiť späť k bežnému fungovaniu vo vzťahu. Nápravu môžu dosiahnuť prostredníctvom ospravedlnenia, objatia a nájdenia spoločnej témy na rozhovor. Aj po hádke si musia partneri pamätať dôležitú vec a to je tá, že musia držať spolu.

 

3. Uvedomte si, že niektoré spory sa nedajú riešiť

Až 70 percent partnerských hádok je z dlhodobého hľadiska neriešiteľných. Napriek tomu sa k takýmto sporom páry stále vracajú, snažia sa ich znova prediskutovať a dospieť k nejakému riešeniu. Ak máte túto tendenciu, skúste zmeniť svoj postoj k problému. Neanalyzujte donekonečna tú istú tému. Buď prejavte súhlas, alebo nesúhlas, ale hlavne  sa pohnite ďalej. Melissa Orlov tiež navrhuje vytvoriť si systém, v ktorom raz za čas vyhrá ten z vás, ktorý je o svojej pravde v hádke na danú tému stopercentne presvedčený a druhý partner to bude proste akceptovať bez toho, aby si z toho robil ťažkú hlavu. Tento systém však funguje iba vtedy,  ak je odsúhlasený z oboch strán a využíva sa len  párkrát do roka.

 

4. Vážte si názor partnera rovnako ako ten svoj

Každý z partnerov má svoj vlastný názor. Dôležité je pamätať si, že názory partnera nie sú dobré alebo zlé,  ale sú jednoducho jeho. Názor každého  človeka sa formuje jednak  na základe prostredia, v ktorom vyrástol a tiež skúseností, ktoré prežil. Človek má  tendenciu považovať za správny iba svoj názor, pretože si myslí, že má zmysel a vidí v ňom logiku. Pre efektívnu komunikáciu je však dôležité vnímať ako opodstatnené aj názory druhého a pokúsiť sa pochopiť logiku, ktorú v nich vidí ten druhý.

 

5. Prijmite myšlienku, že každý je zodpovedný sám za seba

Veľa vecí, o ktorých s partnerom komunikujete, je zameraných práve na partnerovo správanie. Poukazujete na to, čo by mal robiť ináč alebo lepšie. Lepšie je však zamerať sa na vyjadrovanie svojich vlastných pocitov a myšlienok. Ak máte nejaký návrh k zlepšeniu partnerovho správania, povedzte to  ako nápad a nie ako požiadavku alebo rozkaz. Nikto predsa nemá rád, keď mu ten druhý rozkazuje, ako sa má správať. V zdravom vzťahu si partneri uvedomujú svoju odlišnosť, rešpektujú ju a snažia sa k lepšiemu správaniu motivovať, nie si ho navzájom prikazovať.

 

6. Precvičujte si aktívne počúvanie

Aktívne počúvať človek nevie vtedy, ak síce partnera pri komunikácii počúva, ale v hlave sa pripravuje, ako jeho argumenty vyvráti. Cieľom komunikácie by nemala byť aktivácia obranného správania, ale snaha byť otvorený k tomu, čo nám partner hovorí a aktívne hľadať pravdu v jeho názoroch. Namiesto vyvrátenia názorov partnera je vhodné sa spýtať, na základe akých skutkov alebo pohnútok k svojmu názoru dospel. Takéto správanie a takáto forma komunikácie prinesie do konverzácie oveľa vyššiu produktivitu.

Najlepšie zo všetkého je hľadať také cesty, ktoré vzťah upevnia a posunú ho vpred. Otvorený prístup k riešeniu problémov a zlepšenie komunikačných schopností v partnerstve vedie nielen k jednoduchšej komunikácií, ale najmä k postupnému utuženiu vzťahu s človekom, ktorého milujeme.

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Manželstvo
Zdieľať na facebooku