Prečo trénovať u detí poznávacie funkcie?

Do popredia sa dostáva trend kognitívnych tréningov, ktoré majú podporovať u detí pamäť, pozornosť alebo celkovú rýchlosť spracovania informácií.
Do popredia sa dostáva trend kognitívnych tréningov, ktoré majú podporovať u detí pamäť, pozornosť alebo celkovú rýchlosť spracovania informácií. / Foto: Bigstock

Kognitívne alebo poznávacie funkcie sú mozgové aktivity, ktoré dokážu spracovať informácie prichádzajúce do mozgu z vonkajšieho okolia. Prečo je dôležité ich u detí rozvíjať a ako na to?

 

Medzi kognitívne funkcie patrí predovšetkým pamäť, pozornosť, predstavivosť, priestorová orientácia, rozhodovanie a plánovanie.

Poznávacie funkcie nie sú samozrejmosťou a s pribúdajúcimi rokmi slabnú. V mnohých prípadoch je úpadok mozgových funkcií veľmi rýchly. Kvôli tejto skutočnosti sa stále viac dostáva do popredia trend kognitívnych tréningov, ktoré majú podporovať pamäť, pozornosť alebo celkovú rýchlosť spracovania informácií.

 

Najmenšie deti si trénujú mozog často najaktívnejšie

Správnym tréningom sa dá nielen predísť slabnutiu poznávacích funkcií, ale dajú sa aj posilniť. Nie je však dobré čakať do neskoršieho veku a ich posilňovaniu sa venovať až napríklad v dospelosti. Dobré je ich trénovať už s deťmi. Deti môžu krásne trénovať svoj mozog, pretože ten funguje ako sval, čím viac ho používame, tým lepšie funguje. Obdobie, z ktorého si nič nepamätáme, je v skutočnosti pre kapacitu našej pamäti rozhodujúce. Práve vtedy sa mozog cvičí, a to vďaka rozprávaniu, riekankám, ilustráciám a stále novým miestam a tváram. Všetko je takmer hotové už v čase, keď dieťa začína navštevovať materskú školu.

 

Troj a štvorročné deti

Dieťa vo veku troch až štyroch rokov  by malo vedieť zapamätať si vetu zloženú z troch až štyroch slov. Predškolák by mal zvládnuť zopakovať štyri náhodne zvolené čísla alebo vetu z piatich až šiestich slov. Všetky deti však nie sú rovnaké. Niektoré sa sústredia ľahko a vydržia sa venovať jednej činnosti pomerne dlhý čas, iné neustále odbiehanú od jednej hry ku druhej. Ostáva na rodičoch a pedagógoch, aby s deťmi tieto zručnosti trénovali. Učitelia upozorňujú na veľké rozdiely medzi deťmi, ktoré sú po tejto stránke stimulované a deťmi, ktoré stimulované nie sú. Je dôležité podporovať dieťa aj v aktívnom trávení voľných chvíľ, pestovať u neho lásku k športu a rozvíjať aj pohybové aktivity. Prínosom je pohyb na čerstvom vzduchu a  prechádzky do prírody.

 

Nástup do školy

Zvyšovaním kapacity pamäti sa zlepšuje schopnosť pohotovejšieho osvojenia si nových poznatkov. V období nástupu do základnej školy by dieťa malo byť schopné plne sa sústrediť približne 10 - 15 minút. Ak to nedokáže, ostáva ohrozená jeho schopnosť získavania nových informácií, ich zapamätávania si a tým aj schopnosť učiť sa. Úroveň koncentrácie tak priamo súvisí so školskou zrelosťou.

 

Tréning pomáha aj hyperaktívnym deťom

Detský mozog sa vyznačuje neuroplasticitou, čo znamená, že jednu zabehnutú cestu mozgových neurónov môžeme nahradiť inou. Táto schopnosť mozgu vekom klesá, ale detský mozog je schopný týmto spôsobom kompenzovať i veľké zásahy do mozgu. A práve tento tréning zmierňuje aj prejavy ADHD.

 

Ako trénovať detskú pamäť?

Detskú pamäť môžete trénovať rôznymi hrami alebo vhodnými otázkami. Deti cvičenie pamäti vnímajú ako hru. Často ani netušia, že tréningom pomáhajú svojmu mozgu.

 

Jednoduché otázky

Pýtajte sa dieťaťa na to, čo zažilo. Získate nielen informácie o tom, ako sa mu v škole darí, akí sú jeho spolužiaci, čo má v škole rado a naopak, čo sa mu tam nepáči, ale i trénujete jeho pamäť.

Použite napríklad tieto otázky:

Koľko vás dnes bolo v triede? Koľko spolužiakov chýbalo?

S kým si dnes sedel? Čo mal oblečené tvoj spolusediaci alebo  kamarát?

Koľko ste dnes mali  v škole hodín? Ako za sebou nasledovali?

Čo ste sa  dnes učili na prvej hodine... na druhej hodine... atď.

Čo mala na sebe oblečené pani učiteľka?

Ako ti  chutil obed? Čo ste mali na obed?

Čo si robil v školskom klube? Kto bol s tebou v školskom klube?

Tieto otázky môžete využívať aj pri spoločnom trávení voľného času.

Po prechádzke v prírode sa pýtajte: Aké stromy sme videli? Aké zvieratká sme videli?

Po návšteve kina sa pýtajte: O čom bol film? Ako sa volal hlavný hrdina?

 

Ukážte dieťaťu obrázok

Spoločne pomenujte čo najviac predmetov na obrázku. Obrázok schovajte a požiadajte dieťa, aby vymenovalo čo najviac predmetov, ktoré si zapamätalo.

 

Hrajte pexeso

Klasické pexeso je všetkým dobre známe. Je to zábavná a účinná forma trénovania pamäti a koncentrácie.

 

Rýmy

Pomaly a zreteľne recitujeme deťom neznáme verše. Najskôr dvojveršie, neskôr štvorveršie. Deti verše opakujú.

 

Ukrývanie predmetov

Na stole rozložte hračky. Nechajte dieťa, nech si ich dobre prehliadne. Potom ho požiadajte, aby zavrelo oči alebo sa otočilo. Jeden z predmetov presuňte alebo ukryte a nechajte dieťa hádať, ktorý predmet sa presunul alebo zmizol.

 

Kimove hry

Kimove hry sú zamerané na zlepšenie koncentrácie pozornosti, na sústredenosť, schopnosť vydržať istý čas v tichosti a nerušiť ostatných. Kimovky sú zaujímavé aj pre nepokojnejšie deti, ktoré môžu mať problém s vytrvaním pri jednej činnosti.

 

Zraková Kimovka

Potrebujete 10 - 30 (podľa veku dieťaťa) malých predmetov typu pero, guma, kameň, kocka z lega, postavička z kinderka, minca, šnúrka, korálka, kľúč, zápalky, figúrka z človeče nehnevaj sa, vreckovka ...

Úlohou je zapamätať si čo najväčší počet predmetov. Predmety položíme na stôl alebo na zem. Deti majú 1 - 2 minúty na to, aby si predmety obzerali. Potom  predmety zakryjeme a deti musia predmety, ktoré si zapamätali, povedať (väčší môžu napísať na papier). Väčšiu sústredenosť môžeme zabezpečiť tým, že pri tom, ako deti hovoria, čo si zapamätali, neodhalíme predmety naraz, ale ich vyťahujeme postupne.

 

Dotyková Kimovka

Potrebujete nepriehľadný sáčok, do ktorého vložíte napr.: lietadielko z Kinder vajca, fľaštičku tušu, strúhadlo, lepidlo v tyčinke, fixu.  Postačí 5 - 7 predmetov.

Dieťaťu podáte vrecko do ruky a počas 3 - 4 minút sa snaží hmatom zistiť, čo je jeho obsahom. Potom hovorí nahlas, čo si myslí, že tam bolo a my postupne vyťahujeme veci von a porovnávame s predpokladom  dieťaťa. Ak máte detí viac, môžu dostať každé svoje vrecko s rovnakým obsahom alebo jedno vrecko postupne dostane do rúk každé dieťa.

 

Zvuková Kimovka

Potrebujete krabičku napr. od kockového cukru, do ktorej uložíte predmet, napr. tri kancelárske spinky, zápalky, pásiky papiera, fazuľky ... Krabičku oblepíte, aby sa nedala otvoriť, ani do nej nazrieť.

Pripravenú krabičku dáte kolovať deťom, každý ňou môže zatriasť a sluchom sa snaží identifikovať, čo je vo vnútri. Keď krabička obíde kruh, opýtate sa detí na ich predpoklady a  až keď všetci povedia, otvoríte krabičku a ukážete jej obsah.

 

Obrázková Kimovka

Potrebujete 10 - 15 dvojíc obrázkov (20 - 30 kartičiek), na ktorých sú predmety, ktoré istým spôsobom k sebe patria, napr.: zubná kefka - zubná pasta, pohár s medom - včela, slnko - mesiac, kočík - bábätko, štetec - paleta s farbami ...

Deťom postupne ukazujete premiešané kartičky, každú necháte prezerať asi 5 sekúnd. Keď ukážete všetky kartičky, vyzvete ich, aby si na papier spísali všetky dvojice, ktoré si zapamätali. Teda nielen samostatný predmet, ale aj dvojicu, ku ktorej patrí. Na záver sa hráčov pýtate na ich skóre.

 

Aké bolo poradie?

Na stôl poukladajte do radu rôzne predmety. Dajte dieťaťu možnosť si poradie predmetov zapamätať. Následne mu/jej zaviažte ruky šatkou alebo mu/jej povedzte aby sa otočil/a chrbtom. Jeden predmet premiestnite. Úlohou dieťaťa je zistiť, ktorý predmet ste premiestnili.

Sluchová podoba tejto hry je:

Na papierik napíšte niekoľko slov v poradí, prečítajte ich dieťaťu. Jeho úlohou bude slová zopakovať. Takto sa môžete hrať aj s písmenami alebo číslicami.

 

Reprodukcia rozprávky, príbehu...

Prečítajte vášmu dieťaťu rozprávku tak, aby dieťa zaujala. Následne sa dieťaťa pýtajte na detaily v rozprávke, ako napríklad:

Koľko tam bolo trpaslíkov?

 

Ako sa volal hlavný hrdina?

 

Kde bývala ježibaba?

 

Obmenou môže byť prípad, kedy vám dieťa rozprávku zopakuje alebo z nej povie to najdôležitejšie.

 

Riekanky

Cvičiť pamäť môžete aj vďaka  riekankám. Ideálne je, ak kniha obsahuje aj farebné obrázky. Deťom ich najskôr pravidelne čítajte. Potom ich nechajte niektoré slová či slovné spojenia opakovať a následne aj dopĺňať.

 

Spoločenské tance

Deti milujú pohyb, tanec a tiež hudbu už od útleho veku. Naučiť sa základné kroky a spojiť ich do choreografie je výzva a zapamätať si ich prevedenie a postupnosť potrénuje ich mozgové bunky a zlepšuje koncentráciu a pamäť.

 

Zdravá strava

Dôležitým faktorom pre vývoj mozgu je tiež správna životospráva a zdravá strava.

 

Hádanky a hlavolamy

Existuje množstvo druhov hádaniek a hlavolamov, môžete si kúpiť knihy alebo časopisy, ktoré vám pomôžu. Úžasnou pomôckou na precvičenie pamäti sú aj rôzne osemsmerovky, krížovky a sudoku.

 

Dôležitá je aj predstavivosť a priestorová orientácia

Priestorová orientácia sa výborne trénuje skladačkami, kockami, kde musia deti stavať objekty z menších častí a rôzne vykrojených dielov. Aj kráľovská hra šachy rozvíja takmer všetky mozgové funkcie.

 

Mozog sa dá trénovať aj na počítači a mobile

Počítač a mobil môže staršie dieťa používať aj rozumne, ak ho to naučíte. V dnešnej dobe existuje množstvo aplikácií, ktoré sú určené na trénovanie mozgu.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
KOŠČ, L. Kapitoly zo všeobecnej psychológie: myslenie a inteligencia
LANGMEIER, J. – KREJČÍROVÁ, D.: Vývojová psychologie
VÁGNEROVÁ, M. : Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy
Zdieľať na facebooku