Hry, ktoré pomáhajú usmerňovať agresivitu detí

Hnev ťažko ovládajú aj mnohí dospelí, no pre deti to je ešte náročnejšie. Aj prostredníctvom nasledujúcich hier a aktivít môžete deťom pomôcť pracovať s ich pocitmi a zvládať ho lepšie.
Hnev ťažko ovládajú aj mnohí dospelí, no pre deti to je ešte náročnejšie. Aj prostredníctvom nasledujúcich hier a aktivít môžete deťom pomôcť pracovať s ich pocitmi a zvládať ho lepšie. / Foto: Bigstock

Hnev ťažko ovládajú aj mnohí dospelí, no pre deti to je ešte náročnejšie. Dôvody, prečo sa deti snažia riešiť konflikty násilím, bývajú rôzne. Vo všeobecnosti však agresivitu spôsobujú predovšetkým nasledujúce faktory:

 

 • sledovanie agresívnych filmov,
 • neustále hranie agresívnych počítačových hier aj niekoľko hodín denne,
 • keď deti málo komunikujú s rodičmi a na spracovanie emócií sú samy,
 • keď sú deti telesne alebo emocionálne  zanedbané,
 • keď deti prežívajú veľa času bez dozoru na ulici,
 • alkoholizmus alebo násilie v rodine,
 • agresivitu často spôsobuje aj výchova bez hraníc,
 • keď rodičia neuznávajú schopnosti svojich detí a nechvália ich,
 • keď chlapci potrebujú nájsť svoju vlastnú identitu a chýba im otec,
 • keď deti málo športujú,
 • keď prežívajú málo času vonku na čerstvom vzduchu,
 • keď deti pociťujú nedostatok lásky od rodičov.

 

Tak ako pri iných emóciách aj pri agresivite je potrebné deti učiť vnímať svoje pocity. Ak chceme deti učiť, aby svoje momentálne pocity a nálady neventilovali formou násilia, musia sa ich učiť vedome vnímať, hodnotiť a vyjadrovať sa k nim. K tomu potrebujú podporu dospelých, ktorí im rozumejú, vnímajú ich svet a ukazujú spôsoby, ako sa môžu so svojimi vlastnými pocitmi vysporiadať. Tým, že sa deti učia svoje pocity diferencovať a nepotláčať, spoznávajú ich význam. Takto sa lepšie učia vyrovnávať s problémami. Aj prostredníctvom nasledujúcich hier a aktivít môžete deťom pomôcť  pracovať s pocitmi. Môžete ich učiť vedome spoznávať, odlišovať a zdeľovať príjemné i nepríjemné pocity, ako sú napríklad radosť, láska, odpor, hnev, závisť, rozčúlenie či strach. Hravým spôsobom a v známom prostredí sa deti môžu učiť dôverovať svojim pocitom a vyjadrovať ich.

 

Hlas a držanie tela

Pomôcka: triangel

Ako sa mení držanie tela, keď sa zväčšuje zlosť? Ako pri tom znie vlastný hlas? Cvičenie žiakom pomáha odpovedať na tieto otázky. Uprostred sa postaví jeden žiak a vyjadrí pocit hnevu, a to pantomicky a zvukom súčasne. Potom zaznie triangel a žiak predvedie, ako sa cíti, keď sa jeho hnev ešte trochu zväčší. Keď zaznie triangel druhýkrát, predvedie, ako sa hnevá úplne najviac.

 

Čo prezradí bubienok?

Pomôcka: malý bubienok

Jeden žiak chodí dokola a  baubnuje. Podľa toho, ako sa cíti, môže bubnovať. Čím má v sebe viac hnevu, tým bubnuje hlasnejšie. Spolužiaci chviľku počúvajú, ako intenzitou bubnuje a podľa toho sa snžia odhaliť, akú má asi náladu.Ten žiak, ktorý uhádne, aký mal pocit, sa s ním vymení a ide bubnovať.

 

Okamžiky šťastia

Pomôcka: bubon

Žiaci chodia v rytme bubna tak dlho po miestnosti, kým bubnovanie neprestane. Potom si majú predstaviť situáciu, že sú veľmi šťastní. Keď po chvíľke počujú silný hlas bubna, môžu predviesť, aké sú šťastní. Môžu napríklad vyskakovať, radostne kričať alebo sa objímať. Potom opäť zaznie zvuk bubna a všetci utvoria kruh a spoločne diskutujú o nasledujúcich otázkach:

Čo ti spôsobuje veľkú radosť?

Ako dávaš najavo, keď si šťastný?

Čo môžeš urobiť, aby si mohol/mohla urobiť radosť ostatným?

 

Takto sa dnes cítim

Pomôcky:kartičky, na ktorých sú vyobrazené rôzne tváre

Kartičky položíme na stôl zadnou stranou. Potom poveríme jedného žiaka, aby dvíhal a ukazoval tváre na kartičkách.  Keď ukáže tvár napríklad s usmievavým smajlíkom, zdvihnú ruky tí žiaci, ktorí majú dnes dobrú náladu. Potom príde iný žiak, ktorý zdvihne kartičku napríklad s nahnevaným smajlíkom. Zdvihnú ruky tí žiaci, ktorí sú dnes nahnevaní. Takto aktivita pokračuje až dovtedy, kým sa nevystriedajú všetky kartičky.

 

Jablko a kameň

Pomôcky: jablko a kameň

Žiaci sedia v kruhu a každý opíše situáciu, o ktorej s radosťou informovali rodičov a pritom mali dobrý pocit v telom tele. Tento dobrý pocit je symbolizovaný tým, že dieťa, ktoré rozpráva, drží v ruke chutné, sladké jablko.

Druhé kolo rozprávania spočíva v tom, že žiaci rozprávajú o situáciii, ktorá im „ leží v žalúdku“ , ktorá ich trápi a sú z nej smutní. Pri tomto rozprávaní držia v ruke kameň. Spolužiaci  môžu jeden druhému svojimi nápadmi pomôcť tak, že mu poradia, čo môže urobiť lepšie, prípadne čomu by sa mal /mala v budúcnosti vyvarovať.

 

Vyzeráš veselo alebo smutno?

Pomôcky: líčidlá

Zažiť, keď sa niekto iný jedmne dotýka ich tváre líčidlami, je pre žiakov nevšený pocit a dosť sa pri tom aj pobavia a nasmejú. Zaujímavé je napríklad urobiť aktivitu, pri ktorej musí nalíčený žiak uhádnuť, akú náladu mu spolužiak na tvári líčidalmi „vykúzlil“, a to bez pohľadu do zrkadla. Podľa toho, či mu na tvár namaľuje slzy, či vysoko zdvihnuté obočie, môže vyzerať veselo alebo smutne. Po tom ako sa žiak snaží spoznať náladu vytvorenú líčidlami, môže si ju skontrolovať v zrkadle. Potom si môžu úlohy vymeniť.

 

Čo pociťuješ?

Pomôcky: zábavná hudba, rôzne piesne

Za zvukov zábavnej hudby deti tancujú. Keď hudba prestane hrať, dostanú pokyn od učiteľa, že majú urobiť určité gesto. Napríklad sa majú objať, urobiť grimasu, ukázať päsť, poklepať si po ramene, vyplaziť na seba jazyk alebo sa pohladiť po hlave. Keď sa aktivita skončí, žiaci si sadnú do kruhu a rozprávajú o tom, ako sa cítili a ako prežívali jednotlivé gestá. Povedia, pri ktorých sa cítili dobre a pri ktorých nie.

 

Ako na človeka pôsobia nadávky?

Deti porozrávajú, ktoré nadávky ich vedia najviac nehnevať, pri ktorých sú smutní alebo ich niečo mrzí. Medzi preciťovaním nadávok bývajú rozdiely. Pri rozhovre tak vidno, ktoré dieťa je aké citlivé. To, čo niekoho nahnevá, iné dieťa si nevšíma. Názory bývajú rôzne.

Urobme niečo dobré

Vďaka tejto aktivite sa žiaci naučia, čo robiť, ak je niekto v ich okolí smutný, nahnevaný, sklamaný alebo opustený. Žiaci sedia v kruhu na stoličkách. Jeden žiak sa postaví uprostred a znázorní nejakú negatívnu náladu, ktorú ostatní sledujú najprv bez komentára. Keď sa žiak posadí, spolužiaci hľadajú rôzne spôsoby, ako ho čo najrýchlejšie rozveseliť alebo mu navodiť dobrú náladu. Vymyslia niekoľko spôsobov. Potom žiak, ktorý predvádzal negatívnu náladu, povie, čo na neho pôsobilo najlepšie.

 

Hnevám sa, keď...

Pomôcka: lopta

Žiaci si sadnú do kruhu na zem tak, aby si  nohami mohli posúvať loptu. Hra sa začína tým, že žiak, pri ktorom je lopta, znázorní situáciu, pri ktorej dokáže byť nahnevaný. Potom odkopne loptu niekomu inému, ktorý tiež znázorní určitú situáciu. Keď sa všetci žiaci vystriedajú, môžu odpovedať na nasledujúce otázky:

Čo robíš, keď sa hneváš?

Ktoré spôsoby správania považuješ za správne a ktoré nie?

Existuje niekto, komu o svojom hneve môžeš porozprávať?

 


Zdroj: Andrea Erkert: Hry pro usměrňovaní agresivity
Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Agresivita
Zdieľať na facebooku