Články: Pre študentov
O projekte

Agresivita

Agresivita v škole. Čo ju u detí najčastejšie vyvoláva?

Agresivita v škole. Čo ju u detí najčastejšie vyvoláva?


Za agresívnymi reakciami žiakov sú často ukryté negatívne zážitky, nezrelí či ľahostajní rodičia alebo aj iné deti. Inak povedané, veľa záleží od toho, aký život dieťa žije. Normálne a zdravé dieťa, ktoré netrpí hmotným ani citovým nedostatkom, nebýva väčšinou agresívne bez príčiny. Čítaj ďalej
Hry, ktoré pomáhajú usmerňovať agresivitu detí

Hry, ktoré pomáhajú usmerňovať agresivitu detí


Hnev ťažko ovládajú aj mnohí dospelí, no pre deti to je ešte náročnejšie. Aj prostredníctvom nasledujúcich hier a aktivít môžete deťom pomôcť pracovať s ich pocitmi a zvládať ho lepšie. Čítaj ďalej