Ako prebúdzať u detí lásku k prírode pomocou hier

Deti potrebujú prírodu – kontakt so stromami, rastlinami, kameňmi a zvieratami, aby si vypestovali citlivý a láskyplný vzťah k nej.
Deti potrebujú prírodu – kontakt so stromami, rastlinami, kameňmi a zvieratami, aby si vypestovali citlivý a láskyplný vzťah k nej. / Zdroj: Shutterstock

Deti potrebujú prírodu – kontakt so stromami, rastlinami, kameňmi a zvieratami, aby si vypestovali citlivý a láskyplný vzťah k nej. Príroda nám ponúka veľké množstvo podnetov na spoločné hry a rozhovory. Pri nich môžeme pevne ukotviť  v deťoch zážitky súvisiace s prírodou. Dnes často chodia so žiakmi do prírody aj učitelia, a to napríklad v rámci rôznych vychádzok, do školy v prírode alebo na rôzne kurzy. Inokedy robia rôzne projekty alebo aktivity zamerané na Deň Zeme alebo Deň vody. Pri týchto príležitostiach môžete využiť aj niektoré z nasledujúcich hier a aktivít.

 

Ako si všímať farby a zvuky

Keď deťom rozprávame o krásach prírody, môžu nám veriť, ale aj nemusia. Najlepšie zo všetkého je, keď ich naučíte vnímať prírodu všetkými zmyslami.

 

Zrak:

Povedzte  žiakom, aby si na prechádzke v prírode všímali rôzne prírodniny, ktoré sú k dispozícii. Môžu to byť skalky, listy, konáriky, kvietky a podobne. Keď materiál nazbierajú, môžu si ho nalepiť na tvrdý výkres tak, aby bolo všetko farebne zladené. Inokedy môžete povedať žiakom, aby skúsili namaľovať obrázok pomocou farieb získaných z prírody. Napríklad im dovoľte maľovať trávou, malinami, jahodami, čučoriedkami a podobne.

 

Sluch:

Ďalší deň sa môžete zamerať na zvuky v prírode. Povedzte žiakom, nech si zavrú oči a nech počúvajú dve minúty zvuky v prírode. Potom ich vymenujú. Neskôr sa môžete prozprávať o tom, aké zvuky počujú v meste. Nech ich porovnajú so zvukmi v prírode. Ktoré sa im páčia viac? Môžu si tiež na mobil rôzne zvuky nahrať a vytvoriť si archív zvukov.

 

Čuch:

Povedzte žiakom, aby si do pripravených nádob (môžu to byť obaly z jogurtov) nazbierali rôzny materiál, ktorý nájdu v prírode. Potom im povedzte, aby všetky nádoby uložili na jedno miesto. Žiaci potom nosom čuchajú jednotlivé vône  či pachy a každý žiak si potom urobí rebríček troch najkrajších a troch najnepríjemnejších pachov.

 

Chuť:

Učiteľ pripraví do misiek černice, čučoriedky, malin, jahody...Povie žiakom, aby utvorili dvojice. Jeden z dvojice má zatvorené oči, druhý mu dáva ochutnávať jednotlivé plody. Ziak, ktorý má zatvorené oči, musí uhádnuť druh ovocia. Potom si úlohy vymenia.

 

Hmat:

Učiteľ povie žiakom, aby utvorili dvojice. Jeden žiak z dvojice má oči previazané šatkou. Spolužiak z dvojice ho privedie k niektorému stromu v lese, chvíľu pri ňom stoja, aby si ho žiak so šatkou na očiach mohol rukami preskúmať. Potom sa všetky dvojice vrátia na pôvodné miesto, odkiaľ sa vybrali ku stromom. Odviažu si šatky a ten žiak, ktorý mal oči previazané šatkou sa snaží podľa hmatu nájsť svoj strom.

 

Aktivity vhodné na Deň Zeme

Deň Zeme bol vyhlásený v roku 1970 v USA a jednalo sa o podporu takých požiadaviek ako: využitie obnoviteľných zdrojov energie, recyklácia odpadu, ochrana pôdy a ovzdušia. Na deň Zeme môžete so žiakmi urobiť nasledujúce aktivity:

  • vyčistiť potok,
  • merať PH dažďových zrážok,
  • môžete robiť štatistiku dopravnej situácie na hlavnej ceste,
  • môžete vyrábať vtáčie búdky a potom ich zaniesť do lesa,
  • zbierať odpadky v lese,
  • sadiť trávu, kvety, stromy.

 

Porovnanie výrobkov

Pripravíte si perá, baliaci papier a dvojice výrobkov, ktoré sa používajú na tú istú vec. Napríklad:

  • igelitová a plátená taška,
  • papierové a plátené vreckovky,
  • baterka na dobíjanie zo siete a baterka na monočlánky,
  • džús v plechovke a v sklenej fľaši.

 

Veci rozložte po zemi. Každá skupina žiakov si vyberie jednu dvojicu výrobkov. Pokúsi sa opísať, ako a z čoho boli jednotlivé výrobky vyrobené, koľko bolo potrebnej energie, odkiaľ sú suroviny, akú má výrobok životnosť a čo sa s ním deje, keď doslúži. Žiaci sa zamýšľajú aj nad tým, ktorý výrobok je k prírode šetrnejší.

 

Nakreslite si prírodnú rezerváciu

Najprv žiakom premietnite film o nejakej prírodnej rezervácii. Poprípade im ukážte fotografie. Potom sa porozprávajte o tom, čo videli a čo je súčasťou prírodnej rezervácie. Sústreďte sa aj na detaily. Potom žiakom povedzte, aby sa rozdelili do skupín a nech nakreslia svoju vlastnú prírodnú rezerváciu aj s popisom všetkého, čo sa v nej nachádza. Keď všetko napíšu a nakreslia, dohodnú sa, akým spôsobom chcú svoju rezerváciu chrániť napríklad pred znečisťovaním veľkým návalom turistov a podobne. Na záver sa jednotlivé skupiny predstavia so svojou prácou a svoje nápady  povedia spolužiakom.

 

Zelená konferencia

Povedzte žiakom, aby si vytvorili referáty vo forme posterov alebo prezentácií v MS PowerPointe na tému prírody. Môžu to byť referáty o zvieratkách, pohoriach, jazerách, moriach, riekach, o čomkoľvek, čo majú žiaci radi a čo sa im páči. Upozornite ich, aby využívali fotografie, grafy alebo tabuľky na porovnávanie určitých údajov. Stanovte im časový limit, napríklad 10 minút. V závere usporiadajte diskusiu na tému, ktorá žiakov najviac zaujala. Môžete si vyrobiť aj zborník príspevkov. Tejto téme sa môžete venovať celý deň.

 

Jednoduché hry, ktoré môžete použiť v prírode

Na jednorukú babu

Obyčajná naháňačka, len ten, kto naháňa ostatných, musí si jednou rukou pridŕžať miesto na tele, kde dostal babu.

 

Lavínová naháňačka

Treba trochu väčšie územie. Jeden hráč začne naháňať. Všetci, ktorým dal babu, stávajú sa postupne jeho pomocníkmi a pomáhajú mu chytať. Kto vydrží najdlhšie? Chytač a jeho pomocníci musia byť zreteľne odlíšení. Začnite hrať napríklad so šatkami na hlave a kto dostane babu, musí si šatku strčiť do vrecka.

 

Vyskoč na konár!

Žiaci sa hrajú pod osamelým stromom, ktorý má vodorovný konár dosiahnuteľný pri výskoku. Dvaja žiaci sa pod konár postavia a čakajú na signál. Keď učiteľ pískne, prvý sa má  čo najrýchlejšie zavesiť na konár, ale druhý mu v tom chce za každú cenu zabrániť. Učiteľ stopuje čas. Ak prvý visí na konári alebo uplynú 3 minúty, súboj končí. Po krátkom oddychu začína nové kolo so zmenenými úlohami.

 

Čísla v lese

V lese na území veľkom asi 20x20 metrov rozmiestnite malé kartičky s číslami 1-42 (môžete hrať aj s malými drevenými kolíkmi, zapichnutými do zeme, na ktorých je hore napísané číslo). Potom žiakom dovolíme 5 minút sa prechádzať po hernom území, aby si všímali, kde sa nachádza ktoré číslo. Potom všetci odídu von z lesa na štartovaciu čiaru, ktorá je vzdialená od kraja hracieho územia asi 20 metrov. Každé družstvo vytvorí zástup a jeho členovia budú behať pre číslované kartičky v tom poradí, v akom teraz stoja za čiarou.

Učiteľ zakričí nejaké číslo, a to je signál pre prvého bežca z každého družstva, aby utekal do lesa a našiel tam lístok s vyvolaným číslom skôr ako súperi a ukoristil ho pre svoje družstvo. Kto drží kartičku v ruke a zakričí „mám“ a stáva sa jej vlastníkom. Bežci sa vracajú naspäť na štartovú čiaru. Vedúci skontroluje, či má kartička ohlásené číslo a družstvo si ju necháva u seba ako trofej. Potom učiteľ vyvolá iné číslo a vyrazia hráči, ktorí sú na rade. Hra pokračuje dovtedy, kým žiaci  neprinesú všetky čísla. Víťazí družstvo, ktoré ich má najviac.

 

Stromová naháňačka

Ide o naháňačku vo vyznačenom priestore čistého lesa s vyššími stromami s hladkou kôrou (najlepšie buky, brezy). Jeden žiak naháňa. Kto sa chce uchrániť pred „babou“, musí vyskočiť na kmeň stromu a objať ho rukami i nohami. Je v bezpečí, pokiaľ má chodidlá nad zemou.

 

Džungľová naháňačka

Hrajte v husto zarastenom teréne, plnom kríkov, stromov, vysokej lesnej trávy, priehlbín... Vyznačte územie približne 50x50 metrov. Žiak, ktorý chytá, bude mať na hlave výrazne sfarbenú čiapku. Kto dostane „babu“, prevezme rolu chytača i čiapku, ktorú si musí hneď nasadiť na hlavu.

 


ZDROJ: Zdeněk Šimanovský, Barbara Šimanovská: Hry pro rozvoj zdravé osobnosti
Čítajte viac o téme: Príroda, Životné prostredie
Zdieľať na facebooku