Články: Pre študentov
O projekte

Príroda

V základnej škole v Jelšave majú žiaci záhradu, ktorá učí

V základnej škole v Jelšave majú žiaci záhradu, ktorá učí


Umožniť žiakom kontakt s prírodou a získavanie nových vedomostí i zručností hravou formou je hlavným zmyslom projektu Záhrada, ktorá učí, realizovaného v Základnej škole s materskou školou Jelšava v okrese Revúca. Financovali ho cez program Zelená škola a doteraz na vybudovanie jednotlivých stanovíšť preinvestovali 1800 eur. Čítaj ďalej
Ako prebúdzať u detí lásku k prírode pomocou hier

Ako prebúdzať u detí lásku k prírode pomocou hier


Deti potrebujú prírodu – kontakt so stromami, rastlinami, kameňmi a zvieratami, aby si vypestovali citlivý a láskyplný vzťah k nej. Môžete k tomu využiť aj niektoré z nasledujúcich hier. Čítaj ďalej