Tri skvelé prístupy k životu, ktoré by ste mali určite využívať

  

Človek sa každé ráno budí s tým, že chce splniť určité ciele. Váš správny prístup pripraví priestor pre taký cieľ, ktorý chcete dosiahnuť. Vaše postoje k cieľom predstavujú spôsob, akým pristupujete k životu. A spôsob, akým pristupujete k životu určuje, či budete úspešní alebo nie. Existuje veľké množstvo prístupov, ale len niektoré prinášajú ľuďom nielen radosť, ale aj úspech. Viacerí odborníci z oblasti psychológie za najefektívnejšie pokladajú nasledujúce tri prístupy.

 

1.Premýšľajte nezaujate

Mnohí mladí ľudia, keď sa naučia pár vecí a majú za sebou niekoľko úspešných skúšok, nadobudnú dojem, že už všetko vedia, vstúpi do nich akási pýcha a pod jej vplyvom akoby si zatvárali vlastnú myseľ. Práve tento jav je veľmi nebezpečný, pretože brzdí mladého človeka v rozvoji a ten začína stagnovať. Nezaujatá myseľ nie je to isté ako  prázdna hlava. Je to akýsi kľúč k učeniu a osobnostnému rastu. Cieľom učenia nie je zaplniť myseľ, často aj zbytočnými informáciami, ale otvoriť ju pre neustále kritické prijímanie nových poznatkov. Totiž, čím viac poznatkov  si človek osvojí, tým viac by si mal začať uvedomovať, koľko toho ešte nevie. Práve v tomto tkvie podstata nezaujatosti.Vďaka nezaujatosti sa dokážete na veci pozerať z viacerých strán, máte väčšie pochopenie a uvedomujete si aj svoju nedokonalosť.

 

2. Premýšľajte samostatne

Dnes je veľmi moderné zaradiť sa niekam, byť súčasťou nejakej sociálnej skupiny, obliekať sa či počúvať takú  hudbu, ktorá je práve in. Určite to poznáte. Na jednej strane každý chce byť originálny a na druhej strane mnohí majú tendenciu nechať sa ovládať módnymi, hudobnými či filmovými trendmi, ktoré im hlboko zasahujú do života a často určujú zmysel dní. Paradoxné je, že práve v tejto dobe si naozaj môžete vyberať a hľadať vlastnú cestu, môžete si vyberať svoje vlastné myšlienky a hodnoty, ale málokto  túto možnosť naozaj využíva. Práve v tejto dobe môžete robiť správne a hodnotné veci. Vôbec nemusíte robiť to, čo ostatní. Nikde nie je napísané, že musíte žiť podľa názorov okolitého sveta. Nie je dobré nechávať iných za vás myslieť. Najšťastnejší sú tí, ktorí sú sami sebou a cítia vlastnú integritu.

 

3. Premýšľajte konštruktívne

Mnoho ľudí preferuje vo svojom živote pozitívne myslenie. Niektorí odborníci dávajú do popredia aj konštruktívne myslenie, ktoré je podobné pozitívnemu, ale berie do úvahy skutočnosť, že nikto nemôže myslieť úplne pozitívne stále. Tí, ktorí myslia konštruktívne, si uvedomujú aj svoje negatívne myšlienky, ale vedia ich spracovať a nenechajú sa nimi ovládať. Vážia si hlavne pozitívne myšlienky, ktoré správnym smerom ovplyvňujú ich charakter. Vedci hovoria, že ak má ľudská myseľ pracovať efektívne, musí dostávať užitočné informácie. Tí, ktorí pracujú konštruktívne, to vedia. Starostlivo triedia informácie a vyhýbajú sa braku. Výber vašich myšlienok úzko súvisí s osobným postojom a cieľmi.

Ak chcete byť sami sebou pokúste sa využívať v živote spomínané tri prístupy, ktoré môžu byť pre vás dobrou vstupnou bránou nielen k úspechu, ale i k vlastnej spokojnosti.

 

Zdroj: Hal Urban: To najdôležitejšie v živote

Zdieľať na facebooku