Ako vniesť do života pozitívnu zmenu

  

Jediným účelom života je byť tým, čím sme, a stať sa tým, čím sa môžeme stať.
- Robert Luis Stevenson

 

Mnohí ľudia majú po celý život nepríjemný pocit z toho, že nevyužívajú naplno svoje schopnosti. Niekoho tieto pocity mimoriadne sužujú, ale zároveň sa bojí vybočiť zo zabehnutých koľají. Veľa ľudí tak hlboko uviazlo v stereotypoch každodenného života, že ani nechcú vidieť svoje alternatívne možnosti. Nikdy však nie je neskoro začať odznova.  Ak človek dobre pozná sám seba, urobil prvý krok na ceste napredovania. Dôležitým bodom je zistenie, aké miesto  má vo vašom živote práca. Niektorých ľudí práca obohacuje a napĺňa. Iní ľudia majú odlišné priority a  pracujú predovšetkým pre zárobok. Ich naplnenie pramení z iných aktivít: starajú sa o rodinu alebo sa venujú svojim záľubám. Stanovením priorít si môžete vytýčiť  špecifické ciele, ktoré vám pomôžu dosiahnuť naplnenie a začať s rozvojom. Skôr ako si môžete určiť priority, potrebujete mať jasnú predstavu o tom, aké sú vaše hodnoty. Nemecký psychológ Eduard Spranger identifikoval šesť základných životných hodnôt, resp. motívov, ktoré možno  využiť na určenie šiestich základných typov ľudí. Málokedy však je človek čistým typom, väčšinou dochádza ku kombinácii hodnôt. To, čo si myslíte  o nižšie uvedených  charakterových typoch, odráža hodnoty, ktoré sú pre vás v živote najdôležitejšie.

 

Ekonomický typ

Anna je praktická osoba a hovorí, že všetky veci by mali byť užitočné. Pracuje ako obchodná zástupkyňa a je veľmi rada, že jej práca je adekvátne ohodnotená. Všetky kroky, ktoré podniká, musia byť racionálne odôvodnené a aj umelecké diela v jej done musia mať komerčnú hodnotu. Uznávanie tohto typu svedčí o tom, že ste praktický človek s realistickým prístupom k životu. Nevyhľadávate skúsenosti pre ne samé, ale vážite si spoľahlivé výkony, ak sú potvrdené finančnou odmenou.

 

Religiózny typ

Eva pravidelne medituje a tvrdí, že jedine meditácia môže obohacovať život človeka. Verí vo vyššiu, duchovnejšiu stránku života, snaží sa pochopiť duchovnú podstatu ľudí. Ak si vyberiete tento typ, vážite si duševné zážitky, či už v rámci formálneho náboženstva alebo aj mimo neho.

 

Teoretický typ

Jozef je astronóm. Najviac zo všetkého potrebuje zistiť, ako funguje vesmír. Túži objaviť pravdu. Vo voľnom čase sa venuje geológii, analyzuje pôdne vzorky a zaujíma ho ekológia. Ak uprednostňujete tento typ, nadovšetko si vážite pravdivé informácie. Vaše ideálne JA je pravdepodobne intelektuálne, možno vedecké alebo filozofické.

citáty- eduworld.sk

 

Estetický typ

Karol je huslista. Je rád, že môže hrať v orchestri. Vo voľnom čase komponuje vlastné skladby. Miluje tiež poéziu a chodí často na výstavy obrazov. Aj v charakteroch ľudí hľadá ich skrytú krásu. Táto voľba ukazuje, že si vychutnávate každý moment svojho život a vážite si jeho krásu. Radi by ste venovali každý moment v živote radosti v jej rozmanitosti. Praktické uvažovanie vás niekedy unavuje.

 

Politický typ

Eduard mal vždy rád pocit moci a politickej angažovanosti. Už na vysokej škole pracoval v rôznych stranách a v študentských výboroch. Napĺňalo ho, keď svojimi prejavmi mohol ovplyvňovať ľudí. Ani po vysokej škole sa nechce vzdať politickej angažovanosti. Chce sa stať mestským poslancom. Pre tento typ je hlavnou hodnotou moc. Voľba tohto charakteru naznačuje, že postavenie a vplyv sú pre vás dôležité.

 

Sociálny typ

Katarína je láskavá a starostlivá osoba, ktorá úprimne miluje ľudí a vždy im ochotne pomáha. Pracuje ako zdravotná sestra. Táto voľba ukazuje, že je pre vás najvyššou hodnotou láska ostatných ľudí. Uspokojenie nachádzate v sebaobetovaní a obdivujete láskavosť.

Je úžasné, keď má človek pred sebou cieľ. Totiž,  omnoho väčšia tragédia ako nedosiahnuť cieľ, je nemať žiaden cieľ. Mať cieľ znamená,  že vieme, ktorým smerom máme kráčať, kde sa zastaviť a kde nie, ktoré situácie vyhľadávať a ktorým sa radšej vyhýbať. Keď máme pred sebou jasný cieľ, ľahšie sa nám kráča za šťastím. Keď si človek bližšie uvedomí, k akému typu inklinuje, môže mu to pomôcť nielen pri výbere povolania, ale aj pri výbere  aktivít, ktoré chce vykonávať vo voľnom čase. Čím sa človek lepšie pozná, tým má väčšiu šancu prežiť zmysluplnejší a šťastnejší život.

 

Zdroj: Kolektív autorov: Poznaj svoju osobnosť

Zdieľať na facebooku