4 fázy života podľa švajčiarskeho psychoanalytika Carla Junga

Podľa psychoterapeuta Carla Junga v živote prechádzame 4 fázami, ktoré nemajú s vekom nič spoločné.
Podľa psychoterapeuta Carla Junga v živote prechádzame 4 fázami, ktoré nemajú s vekom nič spoločné. / Zdroj: Pexels

Ako sme tomu porozumeli, jediným zmyslom ľudskej existencie je zapaľovať svetlo v temnotách obyčajného bytia.

- Carl Gustav Jung

Počas nášho života prechádzame mnohými etapami, získavame nové skúsenosti, meníme sa a formujeme. Niektorí ľudia sa menia viac, iní menej, ale nikto z nás nie je stále úplne rovnaký.

Podľa švajčiarskeho psychoterapeuta, lekára a zakladateľa analytickej psychológie, Carla Junga, sú v živote isté miľníky, no tie nemajú s vekom alebo úspechom nič spoločné. Po celý život sa môžeme pohybovať cez tieto etapy smerom dopredu, ale aj smerom dozadu. Môžeme sa však vrátiť aj do etapy, v ktorej sme už boli, pretože jednotlivé etapy sú spojené s tým, kým momentálne sme a aká je naša motivácia. Podľa Carla Junga prežívame v živote tieto štyri etapy:

 

ATLÉT

Prvou z fáz v našom živote je fáza, ktorá sa nazýva športovec alebo atlét. Je to fáza, v ktorej je človek najviac sebecký či egocentrický. Existuje veľa ľudí, ktorým sa ešte nikdy nepodarilo prejsť z tejto fázy do inej, prípadne sa často vracajú späť práve do tejto fázy. Zo všetkých etáp v etape atléta máme tendenciu byť najmenej zrelí. V  tejto fáze sme priam posadnutí naším fyzickým vzhľadom a tým ako dobre či zle vyzeráme. Táto fáza je veľmi narcistická alebo kritická.

 

BOJOVNÍK

Druhou z Jungových fáz života je fáza s názvom bojovník. Je to fáza, pri ktorej pociťujeme túžbu dobývať svet a berieme na seba čoraz väčšiu zodpovednosť. Začíname sa tiež viac orientovať na svoje ciele. Vidíme pred sebou  ciele, ktoré môžeme dosiahnuť, a tak sa pomaly dostávame z predchádzajúcej fázy, z fázy atléta. Fáza bojovníka predstavuje všetky boje v našom živote, ktorým musíme čeliť už od ranej dospelosti. Táto fáza je taktiež najčastejšou fázou, kde si ľudia uvedomia priebeh celého života a hľadajú nové cesty. Prevažuje túžba veci meniť k lepšiemu. Fáza bojovníka je charakterizovaná tiež rôznymi trápeniami v našich životoch, a to hlavne vtedy, keď sme predčasne dospeli.

 

OPATROVNÍK

Keď sa skončí fáza bojovníka, začneme si klásť otázku: „Čo som urobil pre iných?” Naše zameranie sa posúva ďalej od našich osobných úspechov. Uberá sa smerom k dosiahnutiu cieľov, ktoré súvisia aj so životom iných ľudí. Táto fáza sa často prelína napríklad s rodičovstvom, pretože naším cieľom sa zrazu stáva poskytnutie lepšieho života pre naše deti. Pre mnohých z nás je fáza opatrovníka viac než len inklináciou k rodičovstvu, chceme zanechať v našom živote nejaký odkaz, nejakú stopu. Začíname premýšľať o tom, čo sme dosiahli a ako sa ešte môžeme posunúť vpred, a to nie len my, ale aj ostatní ľudia v našom živote. V tejto fáze sme oveľa viac rozumnejší a vyzretejší ako vo fáze predchádzajúcej.

 

Kde vládne láska, tam nie je snaha o moc; a kde prevláda moc, tam chýba láska. Jedno je tieňom druhého.

- Carl Gustav Jung

SPIRITUÁLNY ČLOVEK

Finálnou životnou fázou je fáza vedomia, ducha či spirituálna. V tejto fáze si uvedomujeme, že svet netvoria len materiálne veci, či už sú to peniaze, priatelia, majetok, úspechy alebo funkcie. Zrazu si uvedomujeme, že sme spirituálne či duchovné bytosti. Uvedomíme si, že sme dušami na ceste životom, ktorá nemá reálny začiatok ani koniec. Podľa Junga je spirituálna fáza  charakteristická pocitom „dostania sa von z našej mysle” a zameriavaním sa na to, čo sa stane, keď z nás prestanú byť fyzické osoby.

Zdieľať na facebooku