Ako môže triedny učiteľ začleniť nového žiaka do kolektívu?

Veľkú úlohu v prijatí dieťaťa do triedy zohráva aj triedny učiteľ. Určite by nemal nechať dieťa nepovšimnuté.
Veľkú úlohu v prijatí dieťaťa do triedy zohráva aj triedny učiteľ. Určite by nemal nechať dieťa nepovšimnuté. / Zdroj: Bigstock

Školské roky by mali patriť k jedným z najkrajších období nášho života. No občas sa pritrafia aj určité problémy. A tie môžu súvisieť aj s tým, že sa napríklad rodina presťahuje alebo sa rozhodne dať svoje dieťa do inej školy. V súvislosti s nástupom do novej školy sa automaticky vynára otázka kolektívu. V ideálnom prípade si dieťa nájde cestu k budúcim kamarátom samo priamo v triede  alebo prostredníctvom organizovaných akcií, ako sú školské výlety, turistické alebo lyžiarske výcviky.

Občas sa však stáva, že s novými spolužiakmi sa nevie skamarátiť. Tieto pocity sa u detí  vyskytnú jednak preto, lebo im je ľúto za starými kamarátmi alebo to môže byť aj znak protestu, že ho rodičia  dali do inej školy. A tak by rodičia mali deti na odchod do inej školy poriadne pripraviť,  porozprávať sa s nimi o tom a vysvetliť im, že i v novom prostredí uričte nájdu tých, čo ich budú mať radi a budú mať podobné záujmy. Rodičia by mali deti motivovať, aby sa snažili novým kamarátom pomôcť a ukázali sa pred nimi v dobrom svetle. Tí ich potom ľahšie prijmú medzi seba.

Veľkú úlohu v tomto smere zohráva aj triedny učiteľ. Určite by nemal nechať dieťa nepovšimnuté a predstaviť ho hneď na začiatku celej triede. Taktiež by bolo dobré, aby mu vysvetlil celý systém, akým fungujú aj jeho spolužiaci a odstránil tak prípadné problémy.

 

Ako môže triedny učiteľ novému žiakovi pomôcť?

Údaje o novom žiakovi by si mal triedny učiteľ preštudovať skôr

Vedenie školy by malo niekoľko dní pred príchodom žiaka do školy oznámiť triednemu učiteľovi, že do jeho triedy príde nový žiak.  Triedny učiteľ by si mal teda skôr preštudovať údaje o novom žiakovi a popremýšľať nad tým, ako mu čo najlepšie pomôcť zaradiť sa do kolektívu. Nie je nič výnimočné, keď zavolá aj jeho bývalej triednej učiteľke a zistí, ktoré predmety má žiak rád alebo o čo má záujem.  Na základe týchto informácií môže pripraviť v triede nejaké podujatie alebo určité aktivity, ktoré by pozíciu žiaka posilnili. Môže to urobiť v rámci triednických hodín. Aby nedošlo k zbytočným problémom priamo v triede v deň príchodu nového žiaka, pripravte si lavicu, skrinku v šatni a všetky ďalšie pomôcky, ktoré bude nový žiak v nasledujúcich dňoch potrebovať. Aby žiak nemal pomôcky v inej farbe alebo v inom tvare, je dobré už na začiatku školského kúpiť o jednu či dve pomôcky viac a pripraviť sa tak  na spomínanú možnosť.

 

Triedny učiteľ by mal informovať spolužiakov

Málokedy sa stane, že nový žiak príde zo dňa na deň. Väčšinou sa vie o ňom v škole skôr. Hoci minulosť môže mať nový žiak akúkoľvek, triedny učiteľ by sa mal zamerať na pozitívne stránky žiaka a o tých informovať žiakov v triede. Nechajte žiakov, nech si o spolužiakovi urobia úsudok sami, rozprávajte o tom, aké má záľuby, odkiaľ pochádza a v ktorých predmetoch dosahuje dobrú úroveň. Určite neposkytujte informácie, ktoré by mohli spolužiakov ovplyvniť negatívne smerom k novému spolužiakovi.

 

Pripravte pekný deň príchodu

Triedny učiteľ by sa mal na prvý deň príchodu nového žiaka dostatočne pripraviť. Môže si práve na tento deň zaradiť aj triednickú hodinu alebo určitý čas využiť na predmete, ktorý vyučuje. Najprv by mal nového žiaka predstaviť a ak je ten nebojácny, môže zaradiť hodinu otázok a odpovedí. Určite budú spolužiaci na nového člena kolektívu zvedaví, a tak je dobré, keď sa nového spolužiaka opýtajú to, čo ich zaujíma. Samozrejme, triedny učiteľ sa snaží komunikáciu usmerňovať pozitívnym smerom. Potom sa môže nový žiak pýtať spolužiakov na rôzne veci súvisiace s nimi samotnými alebo s priebehom vyučovania na škole. Triedny učiteľ tiež môže poveriť dvoch žiakov, aby v rámci vyučovania ukázali novému spolužiakovi školu. Takto sa nový žiak nielen psychicky uvoľní, ale aj nadviaže kontakt s prvými spolužiami. V ďalšie dni títo dvaja spolužiaci ho môžu zoznámiť aj s inými učiteľmi, ktorí ho budú učiť. Ideálne by bolo, keby mu aj oni vysvetlili, čo budú od neho vyžadovať. Ak je žiak ustráchaný, bojí sa alebo mu je nepríjemne, tak triedny učiteľ presunie tieto aktivity na niektorý z ďalších dní.

 

Triedny učiteľ by mal hneď od začiatku spolupracovať aj s rodičmi

Dobré je ešte pred nástupom žiaka do školy stretnúť s rodičmi a priblížiť im základné pravidlá triedy, školský poriadok, spôsoby ospravedlňovania neprítomnosti, systém komunikácie so školou a učiteľmi.

 

Triedny učiteľ by mal sústavne sledovať vzťahy v triede

Príchod nového spolužiaka do triedy môže mať vplyv na zmenu vzťahov v triede. Ak nastanú problémy, triedny učiteľ by mal zistiť, či problémy spôsobil nový spolužiak alebo iní spolužiaci. Ak problémy pretrvávajú, tak by mal učiteľ zaradiť do činnosti viac hier a aktivít zameraných na formovanie vzťahov. Aj prostredníctvom hier sa môže urýchliť proces spoznávania sa. Mal by urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby sa žiaci mali radi. Nie je dobré situáciu zľahčovať alebo ju prehliadať, pretože problém môže prerásť do väčších rozmerov. Rovnako negatívne však môže pôsobiť aj neustále analyzovanie vzťahov v triede. Triedny učiteľ by mal vedieť vycítiť, či je problém zložitý alebo len umelo nafúknutý.

 

Dajte novému žiakovi pocítiť, že vám na ňom záleží

V prvé dni sa ho môžete opýtať na jeho pocity v škole pýtať denne, neskôr raz za týždeň. Ak sa chce rozprávať s vami častejšie, tak sa mu venujte. Neskôr aspoň raz za mesiac si spolu sadnite a spýtajte, či je všetko v poriadku.

Zdieľať na facebooku