Zásady, ktoré používajú rodičia pri výchove zodpovedných a ohľaduplných detí

Rodičovstvo je zrkadlo, v ktorom uvidíte to najlepšie i najhoršie zo seba.
Rodičovstvo je zrkadlo, v ktorom uvidíte to najlepšie i najhoršie zo seba. / Foto: Big Stock

Mnohí psychológovia, rodinní terapeuti a vychovávatelia sa už dlhé roky zaoberajú tým, ktoré výchovné prostriedky sú najúčinnejšie. Mnohí z nich sa zhodujú v tom, že najdôležitejšie pravidlá pri výchove detí neplatia ani tak pre deti ako pre samotných rodičov. Začínajú prevzatím vlastnej zodpovednosti a končia vytvorením hlbokého spojenia. To ostatné je len pravidelný tréning. Veď sa aj hovorí, že rodičovstvo je zrkadlo, v ktorom uvidíte to najlepšie i najhoršie zo seba, najbohatšie i tie najdesivejšie chvíle života. (Myla a Jon Kabat-Zinnovci).

Chcete aj vy vychovať zodpovedné a ohľaduplné dieťa? Prečítajte si zásady, ktoré využívajú rodičia, ktorí sú svojimi deťmi spokojní.

 

Snažte sa  zvládnuť sami seba

Aby mohol rodič vychovať spokojné dieťa, musí byť hlavne on spokojný človek. A tak odborníci odporúčajú rodičom, aby sa o seba starali tak, aby svoje negatívne pocity neprenášali na svoje deti. Čím viac empatie venujete sami sebe, tým viac pochopenia a lásky budete mať aj voči deťom. Deti väčšinou opakujú všetko po svojich rodičoch. Čo urobíte vy, to urobia aj deti. Vychovať z detí takých ľudí, akí sa vám páčia a akých obdivujete, si vyžaduje prinajmenšom snažiť sa disponovať v živote takými povahovými vlastnosťami, ktoré u nich chcete dosiahnuť.

 

Vždy sa zastaňte svojho dieťaťa, nikdy to s ním nevzdávajte

Najlepšie je prijímať svoje dieťa také, aké je a reagujte na jeho skutočné potreby a nie na tie, ktoré by podľa vás malo mať. Každé dieťa si zaslúži aspoň jedného človeka, ktorý bude na sto percent na jeho strane. Každý výraz lásky, ktorý svojmu dieťaťu venujete, bude prínosom pre jeho vývoj. Vaše deti si zaslúžia vedieť, že i keď im nemôžete vždy vyhovieť alebo poskytnúť vytúžené uznanie, stále sú naplno hodné lásky a skvelé také, aké sú.

 

Najdôležitejšie tajomstvo rodičovstva – prísna disciplína nefunguje

Trest správanie dieťaťa vždy zhorší. To nejlepšie, čo môžete urobiť, ak chcete vychovať zodpovedné a ohľaduplné deti, je vyhnúť sa trestom. Namiesto trestania používajte láskavé vedenie dieťaťa a stanovte mu hranice správania. Buďte empatickí k pocitom detí. Empatia spolu so správnym  vedením a stanovením hraníc tvoria základ úspechu.

 

Vytvorte deťom miesto, kde môžu vyjadrovať svoje emócie a vy ich pozorne počúvajte

Ak chcete vychovať dieťa, ktoré dokáže zvládnuť svoje správanie, musí sa najprv naučiť zvládnuť emócie, ktoré určité správanie spúšťajú. A ak chcete, aby si dieťa vedelo poradiť so svojimi emóciami, musí vedieť, že existuje bezpečné miesto, napríklad vaša náruč, kde sa môže vyplakať. Malo by mať miesto, kde môže slobodne prejaviť najvnútornejšie pocity bez toho, aby niekto do neho kričal alebo mu zakázal jeho prejavy. Plač pôsobí uvoľňujúco. Keď nemôžete ochrániť svoje deti pred bolestivými zážitkami, potom je najlepšie byť s nimi plne prítomní a pomôcť im prejsť týmto procesom tak, že ich necháte precítiť vlastný smútok a sklamanie. Ale nielen plač je očisťujúci. Podobne pôsobí aj smiech.  Tým, že sa s deťmi hráte a smejete sa s nimi, podporujete tak v nich vyjadrenie strachu, obáv či iných emócií. Deti, ktorým rodičia pomáhajú  vyrovnať sa so silnými emóciami, kým sú ešte malé, neskôr sa naučia svoje emócie regulovať aj samy.

 

Pochopte, že dieťa sa snaží tak, ako najlepšie vie

Je dobré očakávať správanie, ktoré zodpovedá veku dieťaťa. Niekedy rodičia vyžadujú dokonalosť príliš skoro, a to ešte v období, keď dieťa vaše požiadavky nedokáže zvládnuť. Tiež je dobré ujasniť si priority vo výchove. Vaše dieťa sa formuje priamo pred vašimi očami a počas vývoja sa často prestáva nevhodne správať, pretože sa to tak vyvinie prirodzenou cestou a jeho dozrievaním. Je oveľa dôležitejšie, ako sa správa k súrodencom, ako keď má neporiadok v izbe.

 

Neberte si nič osobne

Ak dieťa urobí niečo zlé, bude pre vás oveľa jednoduchšie upokojiť sa, keď si uvedomíte, že vás rozčúlilo preto, lebo ste na niektoré veci precitlivení. Nejde ale o vás. Vaše dieťa je vo vývoji, učí sa a robí aj chyby. A aj pri robení chýb potrebuje vašu podporu. V tomto pomáha i zmysel pre humor. Práve ten vás môže zastaviť vo chvíli, keď si budete myslieť, že máte vo všetkom pravdu a budete chcieť ukázať svoju silu. Keď dieťa zasiahne vaše citlivé miesto, využite to ako príležitosť zistiť, čo sa pod tým miestom skrýva. Len tak vás to prestane ovládať.

 

Foto: Big Stock

Uvedomte si, že nevhodné správanie dieťaťa pramení z neuspokojenia niektorých jeho potrieb

Medzi základné poteby dieťaťa patrí spánok, jedlo, odpočinok, blízkosť, láska, zábava, poznanie a bezpečie. Povedzte dieťaťu vopred, aké správanie sa od neho vyžaduje. Učte ho postupne krok za krokom, aby dokázalo zvládnuť, čo sa od neho očakáva. Deti sa snažia byť úspešné, takže sa budú snažiť. Ak nechcú uspieť, tak pravdepodbne bude problém vo vzťahu a nie v správaní dieťaťa. Keď deti cítia, že majú s osobou, ktorá ich o niečo žiada, vytvorený vzťah, prebudí sa v nich inštikt spolupracovať a sú prirodzene naklonené podriadiť sa.

 

Dovoľte dieťaťu, aby vám ukázalo, čo potrebuje

Vnímajte svet dieťaťa nielen očami, ale aj srdcom.

 

Buďte prístupní zmenám

Buďte ochotní v prípade potreby sa aj meniť. Čo fungovalo včera, dnes už fungovať nemusí. Tak, ako sa mení vaše dieťa, mal by sa meniť aj váš rodičovský prístup. Odborníci tvrdia, že všetci máme dokonalé deti, ktoré nás učia presne to, čo sa aj my rodičia potrebujeme naučiť.

 

Nikdy neodopierajte dieťaťu vašu lásku

Hlavným dôvodom, prečo vaše deti s vami spolupracujú, je, že vás milujú a chcú byť prijímané. Z toho vyplýva, že základom každej výchovy je dobrý vzťah s dieťaťom. Keď máte s dieťaťom dobrý vzťah, máte na neho aj vplyv. Dieťa nič tak neposilňuje ako skutočný vzťah s rodičmi.

 


Zdroje:
Susan Stiffelman: Osvietený rodič
Kim Oates: Dvadsať rád rodičom
Laura Markhamová: AHA! Rodičovství
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi
Zdieľať na facebooku