Podľa akého správania spoznáte manipulátora?

Manipulátora môžete mať vo svojej blízkosti bez toho, aby ste si to vôbec uvedomovali. Výhody, ktoré vďaka vám získava, môžu byť rôzne.
Manipulátora môžete mať vo svojej blízkosti bez toho, aby ste si to vôbec uvedomovali. Výhody, ktoré vďaka vám získava, môžu byť rôzne. / Foto: Shutterstock

Považovali ste sa predtým za vyrovnanú osobnosť a teraz máte o sebe čoraz viac pochybností? Začínate vo svojom vnútri pochybovať o svojich schopnostiach, odborných vedomostiach alebo danostiach, vlastnostiach alebo profesijných kvalitách? Ste pod neustálym tlakom a v strese? Získavate dojem, že nedokážete vhodne komunikovať? Začínajú sa u vás objavovať aj rôznorodé fyzické problémy, napríklad poruchy spánku, búšenie srdca, dýchacie ťažkosti, bolesti hlavy, žalúdka, zvýšený krvný tlak, kŕče, závraty, kožné problémy alebo sa dokonca dostavujú i depresívne stavy? Ak ste na viaceré predchádzajúce otázky odpovedali kladne, pravdepodobne ste sa stali terčom psychickej manipulácie a neunikli ste manipulatívnym praktikám manipulátora.

Rozpoznať manipulátora je niekedy náročné. Manipulátor sa snaží vnútiť inej osobe myšlienky a názory, ktoré nie sú obeti vlastné a ktoré by dobrovoľne neprijala a získava výhodu voči nej bez toho, aby mala voľbu, či mu vyhovie, alebo nie. Obeť si často ani neuvedomuje, že je manipulovaná.

 

Manipulácia je využívanie nevedomosti, neistoty, dobromyseľnosti, naivity, strachu, slušnosti a ďalších viac pozitívnych než negatívnych citov a vlastností iných osôb s cieľom realizovať svoje vlastné, väčšinou utajené a skryté zámery, ciele a plány. Manipulátor môže mať viacero podôb, môže pôsobiť ako dobrý altruista, tvrdý diktátor alebo obeť potrebujúca vašu pomoc. Zaliečaním, chválami, prípadne vzbudzovaním pocitu viny sa vás snaží získať, hrá sa na kamaráta, na ktorého sa možno vždy spoľahnúť alebo úbožiatko, o ktoré sa treba starať. K správaniu ho motivuje zvnútornený obranný mechanizmus, ktorý využíva ako prostriedok na prežitie. Keďže spočiatku vystupuje presvedčivo, takmer každý mu bez odporu podľahne.

 

Manipulátor môže používať napríklad nasledujúce manipulatívne metódy:

  • využívanie ľudí ako nástrojov bez vlastnej vôle,
  • nerešpektovanie a obchádzanie slobodnej vôle iných,
  • podporovanie agresivity,
  • využívanie dôverčivosti,
  • radosť z utrpenia iných,
  • zákerné konanie,
  • klamstvo,
  • prijatie možnej trestnosti jednania,
  • predstieranie náklonnosti.

 

Manipulátor využíva aj špecifické formy správania, podľa ktorých by ste ho tiež mohli odhaliť:

1. Klame a prekrúca výroky iných.

2. Mení témy uprostred rozhovoru, na otázky odpovedá neurčito.

3. Jeho spôsob života a skutky nie sú v súlade s tým, čo hovorí.

4. Nevyjadruje jasne svoje potreby a žiadosti, pričom na druhej strane neberie ohľad na práva, potreby a želania druhých.

5. Je sebecký a egocentrický, neznáša kritiku.

6. Popiera úplne zrejmé skutočnosti a fakty.

7. Lichotí a zalieča sa, obdarováva a poskytuje službičky, len aby sa zapáčil, či dosiahol svoje.

8. Núti druhých konať na poslednú chvíľu, a to často veci, ktoré by pravdepodobne z vlastnej vôle nečinili.

9. Používa nepriame spôsoby komunikácie /telefón, písomné správy/ a vyhýba sa priamej komunikácii.

10. Prenáša zodpovednosť na druhých alebo sa zo svojej zodpovednosti vykrúti.

11. Navodzuje v ostatných pocity viny a výčitky svedomia, pričom sa dovoláva rodinných vzťahov, priateľstva, lásky, profesionality a pod.

12. Mení svoje názory, správanie a city podľa okolností, situácií a osôb, s ktorými je v styku, druhým však dáva najavo, že je neprípustné ich meniť.

13. Zneužíva a apeluje na rôzne morálne či etické zásady za účelom uspokojovania vlastných potrieb.

14. Spochybňuje schopnosti, kvality a osobnosť iných ľudí, hovorí o nich s dešpektom, nenápadne kritizuje.

15. Zameriava sa na slabé stránky a neznalosť druhých a snaží sa vyvolať dojem, že je vždy ten lepší.

16. Robí zo seba obeť, aby vyvolal ľútosť.

17. Presadzuje svoje plány, zámery a úmysly veľmi dôsledne, a to aj na úkor a škodu tých druhých.

18. Je závistlivý, skryto sa vyhráža, niekedy aj celkom otvorene vydiera.

19. Riadi sa heslom: „Rozdeľuj a panuj!“ Zasieva nezhody, intriguje, podnecuje podozrievavú atmosféru a je schopný rozvrátiť isté vzťahy.

20. Ľudia sa môžu v jeho prítomnosti cítiť stiesnene, nepríjemne, neslobodne, obmedzovaní, hovoria o ňom aj v jeho neprítomnosti.

I keď manipulátori tvoria len 3 percentá populácie, možno ich stretnúť na každom kroku. Môžu to byť naši známi, príbuzní, kolegovia v práci, ba dokonca dlhoroční partneri, dôverní priatelia, rodičia i vlastné deti.

 

Aké typy manipulatívnych osobností môžete stretnúť?

Poďme sa pozrieť aspoň na niektoré z nich.

 

Fascinujúci tajnostkár

Tento typ manipulátora využíva celý  register spôsobov, ako sa zapáčiť ľuďom a očarovať ich. Fascinácia jeho osobou je najnebezpečnejším prvkom a výsledkom jeho manipulatívneho konania. Pocit fascinácie vyvolávaný rôznorodými postupmi je oveľa rafinovanejší a nebezpečnejší než obyčajný obdiv prípadne nadšenie či úcta. Očarovať ľudí sa  mu darí dosiahnuť napríklad príťažlivým zovňajškom, šarmom, charizmatickým vyžarovaním, oblečením, doplnkami, šperkami, autom, perfektným vonkajším dojmom, príjemným a ľubozvučným hlasom, peknými a ladnými pohybmi, vonkajšou krásou, galantnosťou, milým chovaním, inteligenciou… Pozerá sa ostatným vždy do očí, neuhne pohľadom ani pri najväčšom klamstve. Kladie otázky, ktoré iných môžu zaskočiť. Sám odpovedá vyhýbavo a vytvára okolo seba dojem tajomnosti a záhadnosti. Berie si od ľudí presne to, čo sám chce, dáva však na oplátku len lichôtky, za ktoré sú mu jeho obete často ešte vďačné.

 

Altruistický veriteľ

Jeho pascou je láskavé dávanie až rozdávanie sa, ktoré však nie je vôbec také nezištné, ako na prvý pohľad vyzerá. Manipulovaným jedincom venuje veľa času, dáva im darčeky, podporuje ich, radí im, zahrňuje ich priazňou, predkladá im podnetné návrhy a riešenia. Všetko im  kúpi, požičia, urobí pre nich čokoľvek a oni o to ani nemusia žiadať. Očakáva však, že poznajú zákon reciprocity. Snaží sa vyťažiť čo najviac z pocitu dlhu. Čas a spôsob splácania si určuje sám, pričom mu v podstate nie je možné nič odmietnuť. Ak sa o to niekto pokúsi, okamžite mu naznačí, čo všetko kedy urobil a obetoval. Dokáže tak vyvolať v iných pocit , že sú mu niečo dlžní. No a dlžníci začnú pociťovať úzkosť a stiesnenosť, a tak často vracajú toho viac, ako dostali.

 

Vzdelanec

Jeho vplyv na osoby vo svojom okolí môže vzdelanec aplikovať len preto,že je vedecky dokázané, že väčšina ľudí automaticky reaguje priaznivo na uznávané autority. Manipulátor, ktorý svoju moc presadzuje určitou formou autority, je schopný ovládať jednotlivcov i skupiny a donútiť ich prijať to, čo chce on sám. Niekedy dokonca postačí i niektorý zo symbolov autority (titul, vedomosti, oblečenie, doplnky a pod.), na ktoré ľudia reagujú rovnako ako na autority skutočné. Preto potom nepochybujú o výrokoch a tvrdeniach osôb, ktoré za autority považujú alebo ktoré sa úspešne za autority vydávajú.

Vzdelanec ťaží z neznalosti ostatných. Uplatňuje prvky zvyšujúce jeho zdanlivú alebo skutočnú autoritu. Správanie, tón reči, intonácia, vystupovanie vyvolávajú dojem veľmi vzdelaného a skúseného človeka. Často pohŕda tými, ktorí nemajú rovnako hlboké poznatky ako on. Ak stretne niekoho múdrejšieho, ako je on, tak predstiera  prekvapenie, rozhorčenie, podráždenosť alebo sa komunikácii vyhýba. Keď sa vo vybranej téme vyzná, zmocní sa slova na dlhú dobu. Cituje mená, dátumy, fakty, miesta, odborné výrazy a poučky. Tvári sa, že je samozrejmosťou toto všetko ovládať. Takže nakoniec dosiahne čo chce a navyše sa všetci zainteresovaní cítia nekompetentní, menejcenní, nedostatočne vzdelaní a takmer hlúpi.

 

Tichá voda

Tento typ manipulátora je taký nenápadný, že si ho buď nevšimnete, prehliadnete, nerozoznáte, alebo na neho zabudnete. Pôsobí často nesmelo, mĺkvo, utiahnuto. Na verejnosti sa prejavuje nenápadne, občas až neisto. V záujme uskutočnenia svojich cieľov berie na seba podobu slabých, zraniteľných, podriadených, zakríknutých ľudí, zdanlivo volajúcich po ochrane a záštite. Najmenej zo všetkých manipulátorov si uvedomuje svoje manipulatívne sklony. Posudzuje a doslova súdi svoje okolie mlčaním a pohľadmi. V momentoch, keď potrebujete, aby vyjadril svoj názor, sa k ničomu nevyslovuje. K presadeniu vlastného postoja alebo ku kritike využíva skoro vždy inú osobu. Vlastné náhľady o niekom inom rozširuje nepriamo. Rozosieva nedôveru a nevidí, do akej miery spôsobuje nepríjemnú atmosféru a konflikty on sám. Jeho prítomnosť môže byť pre ostatných ťaživá, ale nemajú pre to žiadne logické, racionálne vysvetlenie.

 

Autokrat

Patrí do skupiny manipulátorov, ktorých najjednoduchšie odhalíte. Autokrat sa svojimi spôsobmi veľmi netají, hoci sa za manipulátora výslovne nepovažuje. Rozpoznáte ho podľa prudkosti, častej a ostrej kritiky na adresu druhých, slovného napádania osôb vo svojom okolí, agresívneho správania a autoritatívnosti. Pozitívne  sociálne správanie ako milý záujem, pozdrav, poďakovanie, pochvalu u neho často nevidíte. Občas je schopný povedať neúprimnú lichôtku, ale to len vtedy, ak mu ide o dosiahnutie vlastného egoistického cieľa. Obvykle má z neho okolie strach. Ten je príčinou, prečo sa mu napriek charakteru jeho správania podarí dosiahnuť vždy čo chce. Vyjsť sa s ním dá len ťažko a súžitie s ním je menšie či väčšie peklo. Ani mu nenapadne, že by z jeho strany išlo o manipuláciu, uvedomuje si však svoje zámery a autoritu. Nemá žiadne morálne zábrany ani výčitky svedomia či pocity viny. City sú preňho zbytočnou záťažou a prekážkou pracovnej výkonnosti.  Nie od seba, ale od ostatných vyžaduje prísnu disciplínu. Rád sa realizuje v zamestnaní, kde môže rozkazovať, rozhodovať, určovať, riadiť, a tak presadzovať svoju moc.

 

Sympaťák

Pôsobí dojmom milého, láskavého, usmievavého, prívetivého, pracovitého, schopného, inteligentného, vynaliezavého, zručného, napohľad výborného človeka, ktorý rád pomáha. Často si ho berieme za vzor, túžime sa mu podobať, snažíme sa dokonca získať jeho náklonnosť. Známosti a kontakty nadväzuje rýchlo a ľahko. Je verbálne zdatný a výrečný. Jeho manipulácia je nenápadná. Účelom je dobre zapôsobiť. Osoby, ktoré nemajú úplne jasno vo svojich vlastných citoch, prežívaní a potrebách, prípadne sú viac pasívne a naivné, ho nikdy neodhalia. Svoje hry a ovládacie metódy dokáže dokonale skryť spoločensky, morálne a eticky prijateľným správaním v akomkoľvek type vzťahu. Preto patrí k najnebezpečnejšej kategórii manipulátora.

 

V nasledujúcom článku si povieme o zásadách, pomocou ktorých sa môžeme brániť manipulácii.Zdroje:
Andreas Edmüller a Thomas Wilhelm :Veľká kniha manipulativních technik
Marián Béreš: Jak manipulovat s lidmi
Andreas Edmüller a Thomas Wilhelm: 27 manipulativních techník
Zdieľať na facebooku