S čím sa stretávajú deti, ktoré hrajú Minecraft?

Centrum prevencie rizikovej virtuálnej komunikácie Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci skúmalo počítačovú hru Minecraft a jej vplyv na deti.
Centrum prevencie rizikovej virtuálnej komunikácie Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci skúmalo počítačovú hru Minecraft a jej vplyv na deti. / Foto: Minecraft

Určite ste už aj vy počuli o počítačovej hre Minecraft. Možno ju hrajú denne aj vaše deti. Centrum prevencie rizikovej virtuálnej komunikácie Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci sa rozhodlo pozrieť na túto obľúbenú detskú počítačovú hru bližšie. Skúmali, prečo deti Minecraft hrajú, čo ich k jeho hraniu priviedlo, koľko času v tomto prostredí trávia i to, čomu sa v ňom konkrétne venujú. V českom prostredí sa výskum s názvom Fenomén Minecraft uskutočnil v spolupráci s firmami Google a Vodafone. Do výskumu sa zapojilo 2300 aktívnych  detských hráčov zo všetkých krajov Českej republiky.

Počítačová hra Minecraft poskytuje otvorené prostredie s veľkým množstvom herných možností a prepracovaným ekosystémom. Deti tu môžu napr. stavať svoje obydlie, pestovať rastliny, chovať zvieratá a pod. Hra umožňuje deťom realizovať ich predstavy, sny, poskytuje im priestor na relaxáciu, vedie ich ku kooperácii a určitým spôsobom ich aj vzdeláva. Je vhodná už pre deti od 7 rokov. Toto sú pozitívne stránky hry. Na druhej strane je pre deti až natoľko príťažlivá, že dokáže veľmi rýchlo vyplniť ich voľný čas a potláča tak túžbu po iných aktivitách. Keď dieťa sedí pri počítači aj niekoľko hodín, tak nemá čas ani na učenie. Čo zistili vo svojom výskume Fenomén Minecraft?

 

Koľko času trávia deti pri hre?

Výsledky niekoľkomesačného výskumu ukázali, že deti trávia pri tejto hre nadmerné množstvo voľného času. Hoci ide o hru, ktorá je vhodná aj na vzdelávanie a rozvoj dieťaťa, aj pri nej by mali mať deti isté limity. Podľa zistení 23,68 percent detských hráčov trávi pri tejto hre viac než 11 hodín týždenne, 13,73 percent dokonca viac ako 16 hodín týždenne. Viac než 44 percent hráčov hrá Minecraft každý deň. 61,18 percent hráčom v hraní obmedzujú rodičia. Výskum priniesol aj zistenie, že 51,69 percent hráčov priviedli ku hraniu kamaráti, ktorí Minecraft tiež hrajú.

 

Aké hrozí deťom nebezpečenstvo ?

Tak ako v ostatných online prostrediach aj v Minecrafte sa pomerne veľký počet hráčov stáva obeťou rôznych druhov kybernetickej agresie, ktorá môže mať rôznu podobu.

 

1. Griefovanie

Griefovanie znamená to, že hráčom niekto zničil to, čo si v prostredí Minecraftu vytvorili.

 

2. Verbálna agresivita

V rámci verbálnej agresivity sa deti stretávajú hlavne s nadávkmi a urážkami.  Toto zažilo 31,93 percent hráčov. Vyhrážanie potvrdilo 16,46 percent hráčov a vydieranie 11,25 percent.

 

3. Zosmiešňovanie

6 percent hráčov zažilo situáciu, v ktorej niektorý zo spoluhráčov pri hre nahral niekoho iného a potom túto nahrávku zverejnil na internete, a tak verejne spoluhráča zosmiešnil. 5,45 percent hráčov potvrdilo, že spoluhráči chceli od nich fotografie, na ktorých by bol spoluhráč čiastočne alebo úplne vyzlečený.

 

4. Snaha získať kontakty a požiadanie  o reálne stretnutia

7,73 percent hráčov potvrdilo, že ich niekto volal na reálne stretnutie. Išlo by väčšinou o reálne stretnutia s neznámymi osobami. 23,75 percent detí zažilo situáciu, pri ktorej spoluhráči pýtali číslo mobilu, adresu domov, e-mail a podobne.

Pozitívnou informáciou však je, že viac ako 41 percent hráčov sa v prostredí Minecraftu nestretlo so žiadnou rizikovou formou komunikácie a žiadnym rizikovým javom. „Minecraft je teda herné prostredie, ktoré je v zásade veľmi bezpečné. Výskum ukázal, že situácie, v ktorých by sa dieťa stretlo s vážnymi formami kybernetickej agresie, sú skôr výnimočné a nie sú pre túto hru typické,“ zdôrazňuje Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci.

Kamil Kopecký tiež uvádza, že rodičia by mali dohliadať predovšetkým na presný časový limit, v rámci ktorého sa budú deti hrať. Vychádza hlavne z toho, že deti sa vo výskume priznali, že pri dlhom hraní sa u nich vyskytujú tieto problémy:

  • pálenie očí,
  • bolesti chrbtice,
  • bolesti rúk a zápästia,
  • bolesti hlavy,
  • poruchy stravovania,
  • rozmazané videnie,
  • poruchy spánku.

 

Rodičia by mali vedieť ochrániť svoje deti pred rizikami, ktoré na nich čakajú na internete. Pri vhodnej časovej dotácii a správnom výbere hry aj virtuálna realita poskytuje deťom veľa príležitostí na rozvoj kreativity a myslenia. Dieťa sa však musí venovať aj iným aktivitám, nesmie sa nechať pohltiť len internetom.

Čítajte viac o téme: Počítačové hry a aplikácie
Zdieľať na facebooku