Aj námaha v živote dieťaťa má svoj zmysel

Veľa dnešných rodičov sa snaži svoje deti posúvať na ceste k lepším výkonom. V dôsledku prehnanej snahy ich rodičov však na konci ich deti strácajú.
Veľa dnešných rodičov sa snaži svoje deti posúvať na ceste k lepším výkonom. V dôsledku prehnanej snahy ich rodičov však na konci ich deti strácajú. / Foto: Shutterstock

Dobrý život nie je život bez námahy.
Bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam, ktoré sú v živote podstatné.
(Erich Fromm)

Veľa rodičov túži byť  neustále blízko pri svojich deťoch, neustále im pomáhať prekonávať ťažkosti, s ktorými sa stretávajú, organizovať im množstvo aktivít a tak ich posúvať na ceste k lepším výkonom. Na tom by nebolo nič zlé, keby táto starostlivosť neprechádzala občas aj do extrémov. Postupne sa dokonca vytvoril nový typ rodičovstva, ktorý dostal prezývku helikoptérové rodičovstvo. Neskôr sa aj vedci začali zaoberať touto problematikou. Chceli zistiť, či je aktívnejší rodič zároveň aj lepším rodičom. Výskum sa robil päť rokov a bol založený na relatívne jednoduchom koncepte. Na začiatku vedci nechali sedemročné deti, aby riešili klasické puzzle. Rodičia nemali zakázané pomáhať. Deti potom rozdelili do skupín podľa toho, ako aktívne ich rodičia zasahovali do ich snahy. Či stále, alebo až keď si deti nevedeli dať rady, alebo vôbec. A následne počas päťročného obdobia sledovali, ako deti riešia rôzne situácie v živote. Výsledok bol opačný, ako by si helikoptéroví rodičia želali. Ich deti si podľa štúdie menej veria, sú prehnane sebakritické a trpia depresiami. Viac sa báli vlastného zlyhania, riskovania a skôr sa spoliehali na pomoc zvonka.

Z uvedeného vyplýva, že aj keď žijeme v dobe, v ktorej sa dá veľa vecí rýchlejšie a ľahšie zariadiť, keď rodičia majú viac možností, ako deťom pomôcť, táto skutočnosť by sa nemala preceňovať a aj v tomto smere by sme mali hľadať zlatú strednú cestu. A čo je najpodstatnejšie, nemali by sme zabúdať deťom vysvetľovať, že aj námaha má v život svoje opodstatnenie. Antonio Mazzi, psychológ, pedagóg, prezident talianskej nadácie Exodus Onlus, riaditeľ Opera don Calabria vo svojej knihe Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi uvádza niekoľko dôvodov, prečo je potrebné vysvetľovať deťom zmysel námahy.

 

1. Námaha pomáha uskutočňovať vlastné schopnosti

Keď práca začína prinášať ovocie, povzbudzuje nás to, aby sme vynakladali ešte viac síl, lebo prichádzame na nové možnosti. Úspech prináša sebavedomie a sebavedomie uľahčuje cestu k ďalším úspechom.

 

2. Námaha pomáha čeliť životu

Život nám každý deň ponúka to isté rozhodovanie: ustúpiť kvôli ťažkostiam alebo ich poraziť. Najlepšie nástroje, s akými môžeme narábať, je úmysel dať do toho všetko a zachovať si pozitívny postoj.

 

3. Námaha prináša dobrý pocit

Niet väčšieho uspokojenia ako to, čo skúsime, keď dokončíme nejakú úlohu s vedomím, že sme do nej vložili to najlepšie zo seba.

 

4. Námaha zjemňuje charakter

Usilovná a poctivá práca v nás formuje tie najlepšie vlastnosti.

 

5. Námahou si získavame úctu iných

Ak vytrvalo robíme to najlepšie, čo dokážeme, získame si obdiv a dôveru ľudí okolo nás.

 

6. Námaha posilňuje sebadôveru

Keď tvrdo pracujeme, získavme väčšiu sebadôveru. Či už je naše úsilie korunované úspechom, alebo nie, každý uskutočnený pokus na nás pôsobí pozitívne.

 

7. Námaha posilňuje význam toho, za čím ideme

Námaha, ktorú vykonávame, aby sme dosiahli nejaký cieľ, je jednou z najkrajších skúseností v živote.Kým vytvárame niečo nové, život je zaujímavý a príjemný. Výsledkom vytrvalého úsilia, bez zvaľovania viny na iných, je pocit vlastnej hodnoty.

 

8. Námaha sa stáva zvykom

Dobré zvyky tvoria základ úspechu. Najdôležitejšími sú: poctivosť, zdvorilosť a vytrvalosť.

 

9. Námaha je zdravá

Keď tvrdo pracujeme, pozitívne využívame naše telo a našu myseľ, a to je mimoriadne prospešné.

Dnes sú deti často bombardované rozličnými tvrdeniami, že k úspechu sa dá prísť skratkou prakticky v čomkoľvek. Napríklad, že sa pomocou zázračnej tabletky dá schudnúť za štrnásť dní dvadsať kilogramov, vďaka prevratnej učebnici sa naučia po anglicky za dva mesiace, vďaka nejakej SMS správe zbohatnú za pár minút tak, že už nikdy nebudú musieť nič robiť a podobne. Podstatou takýchto inzerátov a oznamov je hlavne to, že človek nemusí tvrdo pracovať, čakať a prinášať nejakú obeť. Pôsobením takýchto vplyvov sa mladí ľudia viac sústreďujú na spotrebu ako na produkciu niečoho hodnotného a na krátkodobé potešenia než na dlhodobé uspokojenia. No po čase prichádzajú na to, že život nefunguje tak, ako v televíznom seriáli. Neskôr sa k tomuto zisteniu pripája aj pocit prázdnoty, nudy a často aj útek k rôznym závislostiam.

A práve preto, aby sa deti vyhli spomínaným problémom, je veľmi potrebné odmalička ich viesť k pracovistosti, čestnosti,  k určitej námahe a k prekonávaniu prekážok vlastnými silami. Len vďaka týmto prístupom majú väčšiu šancu pociťovať dlhodobo ľudskú radosť.

 


ZDROJ: Antonio Mazzi: Ako dieťa pokaziť desiatimi ťahmi
Zdieľať na facebooku