Pomôžte deťom selektovať a dekódovať, čím nás bombardujú médiá

  

Dnešné deti vyrastajú v globálnom svete obklopené  médiami, pohltené informáciami a s neobmedzenými možnosťami zábavy. Internet, mobil, televízor, počítačové hry... Možností je veľa. Deťom do ich izieb bežne kupujeme vlastný televízor, počítač s pripojením na internet, mobil. Vieme ale, čo naše deti pozerajú, aké hry sa hrajú, na čo upriamujú svoj záujem? Voľná manipulácia s voľne prístupným  obsahom je často časovanou bombou, ktorá môže vybuchnúť v tej najnesprávnejšej chvíli. Médiá sa stávajú dôležitým socializačným faktorom, majú výrazný vplyv na správanie jedinca a spoločnosti, na utváranie životného štýlu a na kvalitu života vôbec. Pritom informácie, ktoré sú médiami ponúkané, majú rôznorodý charakter, preferujú rôzne názory, hodnoty a často v sebe ukrývajú manipulatívne zámery. Správne vyhodnotenie týchto informácií z hľadiska zámeru ich vzniku (informovať, presvedčiť, manipulovať, zabávať) a z hľadiska ich vzťahu k realite (vecná správnosť, logická argumentačná skladba, hodnotová platnosť) vyžaduje značnú prípravu. Ruku na srdce, kto však pripravuje naše deti v tomto smere? Rodičia sa často spoliehajú na školu, učitelia predpokladajú, že rodičia sa s deťmi o tejto problematike rozprávajú doma. V máloktorej škole  sa v súčasnosti vyučuje mediálna výchova ako samostatný vyučovací predmet. Väčšinou sa využíva ako prierezová téma na slovenskom jazyku, etickej alebo občianskej výchove. A to často nestačí. Je potrebné, aby sa aj rodičia tejto problematike venovali, s deťmi komunikovali, kontrovali ich. Ktoré nebezpečenstvá na deti vo svete médií číhajú?

 

1. Nevhodný obsah

Internet a televízia, ak sú využívané správne, môžu výrazným spôsobom obohatiť život dieťaťa. Vyhľadávanie informácií potrebných na vyučovanie, dieťaťu uľahčuje pochopiť učivo a rozširuje jeho vedomosti. No okrem tejto pozitívnej stránky mnohé televízie a internetové stránky môžu mať na deti aj negatívny vplyv. Hlavne na internete sa deti môžu bežne stretávať s informáciami, ktoré nie sú pre nich vhodné (diskriminácia, rasizmus, extrémizmus, násilie, sekty, sebapoškodzovanie, drogy, pornografia a iné). Ak sa stane, že dieťa na problémový obsah natrafí, nerobte paniku. Berte to tak, že práve nastal čas, aby ste svojmu dieťaťu vysvetlili veci, o ktorých ste sa ešte nerozprávali. Je vždy lepšie, keď bude počuť rozumnú odpoveď od rodičov, ako keby malo ďalšie informácie zháňať niekde inde. Chápajúci a milujúci rodič je tou najlepšou záchranou brzdou pre každé dieťa. Viac sa o nebezpečenstve internetu môžete dočítať v článku: Ako sa nestratiť vo svete internetu? Pomôcť môžu aj rodičia!

 

2. Nedostatok pohybu

Lekári dvíhajú varovný prst nad  nárastom obezity u detí. Výskumy ukázali, že tie deti, ktoré sedia pri televízore niekoľko hodín denne, trpia obezitou viac ako tie, ktoré sa venujú aj iným aktivitám. Sledovanie televízie vedie k sústavnému jedeniu preto, aby zamestnali ruky. Ale nielen to. Aj reklamy propagujúce sladkosti a kalorické nezdravé jedlo, nabádajú deti k tomu, aby odbiehali od televízora ku chladničke.

 

3. Stúpajúca agresivita a násilie

Neplatí síce rovnica, že deti, ktoré sledujú násilie v televízii, násilníkmi sa automaticky stávajú. Isté riziko tu však je. Podľa odborníkom nebezpečenstvo hrozí hlavne deťom z problémového sociálneho prostredia. Tam, kde sú problémy v rodine, nedostatok komunikácie, prijatia, lásky a  porozumenia, násilie sa stáva akcelerátorom problémového správania, ktoré často vyúsťuje do neprimeranej agresivity. Najrizikovejšou skupinou sú chlapci do 12 rokov z dysfunkčných rodín. Citlivejšie deti na násilie vo filme môžu reagovať úzkosťou, preceňovaním reálneho nebezpečenstva a neprimeraným strachom o seba a svojich najbližších. Preto je veľmi dôležité o násilí vo filmoch veľa a dôkladne s deťmi komunikovať alebo také filmy vôbec  nepozerať.

 

4. Deti a pornografia

Predovšetkým americké výskumy upozorňujú na to, že sledovanie pornografie v detskom veku skracuje detstvo, prebúdza predčasný záujem o sexualitu, deformuje predstavy o fungujúcich a zrelých vzťahoch, odpútava  od  činností, ktorým by sa deti mohli venovať a pozitívne tak formovať svoju osobnosť. Sledovanie týchto programov má na dievčatá negatívny dopad aj v tom, že si myslia, že žena musí byť len štíhla, a to spôsobuje u nich anorexiu a prehnaný záujem o plastické operácie. Samozrejme, dnešné deti kdekoľvek môžu naraziť na erotický obsah. Nedá sa tomu úplne vyhnúť a práve preto je veľmi potrebné o tomto fenoméne s deťmi otvorene a  vzhľadom na vek primerane komunikovať a upozorňovať  na nebezpečenstvá.

 

5. Deti a reklama

Je samozrejmé, že sa deti pri sledovaní svojho obľúbeného programu reklame nevyhnú. Trh je nastavený tak, že v najbližšej dobe sa to asi nezmení. Jediným riešením ostáva vyzbrojiť sa dávkou rodičovskej trpezlivosti a od malička deťom vysvetľovať mechanizmy pôsobenia reklamy. Keď sú ešte úplne malé, počas reklamy stíšte zvuk a povedzte im, že je to len reklama a skúste im počas nej niečo rozprávať alebo prečítať. Starším deťom je potrebné vysvetliť princípy fungovania reklamy a tiež im povedzte,  že nie je vhodné  veriť všetkému, čo vidia a počujú. A hlavne, buďte im príkladom. Nekupujte veci z reklamy, poprípade  reklamu vôbec nesledujte.

 

Dnes je bežné, že mamička dvojročného dieťaťa sa vychvaľuje susedkám, aké má šikovné dieťa, lebo si vie úplne samo prepínať programy na TV a pracuje aj s myškou na počítači. Často však bezcieľne, náhodne, neprimerane dlho. Dnešné deti sú naozaj šikovné a technicky zdatné. To je nepopierateľný fakt. Ale práve preto, že sa tak zbytočne skoro stávajú súčasťou mediálneho sveta, musíme všetci zbystriť pozornosť a prakticky od narodenia ich musíme premyslene pripravovať na vstup do tohto nebezpečného teritória. A hlavne deti nepodceňujme! Aj tie najmenšie vnímajú i tie veci, o ktorých si myslíme, že len nenápadne okolo nich prešli. A preto s nimi čo najčastejšie komunikujte, analyzujte videné obsahy, nezapínajte bezcieľne televízor, dohodnite si pravidlá, programy si vyberajte a hlavne im ponúkajte iný atraktívny program, ktorý by ich od médií odpútal. Čítajte, športujte, spievajte, kreslite, hrajte sa rôzne hry. Veď dieťa je šťastné hlavne v spoločnosti iných ľudí. Médiá spôsobujú okrem iného aj útek do samoty. A vy predsa chcete vychovať šťastné, spokojné a spoločenské bytosti so správnym postojom k svetu.

Ak sa chcete so svojimi staršími deťmi podrobnejšie zamyslieť nad  obsahom reklamy, pomôžu vám tieto otázky.

Otazky na dekonstrukciu medialneho obsahu

 Zdroje: medialnavychova.sk / rodinaamedia.ku.sk / Flickr.com

 

Čítajte viac o téme: Technológie
Zdieľať na facebooku