Čo má najväčší vplyv na formovanie postojov a hodnôt detí?

Počas svojho života deti stretávajú veľa  dobrých, ale aj zlých vzorov. Rodičia sú tí, ktorí majú rozhodujúci vplyv na ich najdôležitejšie hodnoty i riešenie konfliktov.
Počas svojho života deti stretávajú veľa dobrých, ale aj zlých vzorov. Rodičia sú tí, ktorí majú rozhodujúci vplyv na ich najdôležitejšie hodnoty i riešenie konfliktov. / Foto: Shutterstock

Kim Oates, skúsený austrálsky pediater a autor knihy Dvadsať rád rodičom, dlhodobým pozorovaním  a pri práci so svojimi  pacientmi prišiel na to, že vo väčšine prípadov najsilnejší vplyv na formovanie života detí mali ich rodičia. Netýka sa to profesie, materiálnych záležitostí alebo výberu partnera, ale formovania postojov a hodnôt.

Počas svojho života deti stretávajú veľa  dobrých, ale aj zlých vzorov. A  týka sa to reálnych i zobrazených vzorov. Hlavne v puberte sa stáva, že deti chcú napodobňovať rôzne vzory z televízie, ktoré neponúkajú tie najlepšie hodnoty. Nezúfajte, rodičia zostávajú vždy najmocnejším vzorom. Podobne je to aj s kamarátmi. Oni na vaše deti pôsobia hlavne v oblasti záujmov, obliekania, počúvania hudby či prezerania určitých stránok na internete. Z hľadiska formovania života to však nie sú až také dôležité veci. Rodičia majú vždy najsilnejší vplyv na svoje deti v oblasti základných hodnôt, ako sú čestnosť, spoľahlivosť, náboženské presvedčenie, súcit, charakternosť, vzdelanie, optimizmus, rešpekt, sebakontrola či prijateľné riešenie konfliktov. Deti  sa v určitých obdobiach svojho života od hodnôt, ktoré do nich rodičia vštepujú, odchýlia, ale ak je medzi dieťaťom a rodičmi silné puto, tým pevnejšie sú hodnoty v dieťati zakorenené a dieťa sa k nim po určitej dobe vracia, dodržuje ich a nielen o nich hovorí. Hlavne pri vštepovaní hodnôt je potrebné dodržiavať jednotu myšlienok, slov a skutkov. Nie je nič dôležitejšie pri výchove k hodnotám ako to, aby dieťa videlo, že rodičia to, na čo myslia, prenášajú do slov a slová, ktoré hovoria, prenášajú do skutkov.

 

Občasné zlyhanie nie je katastrofa

Ani jeden rodič nie je stopercentne dokonalý. Každý sa občas pomýli a urobí chybu. Občasné zlyhanie neznamená úplnú katastrofu, a to v prípade, že ak rodičia urobia chybu alebo sa nesprávne zachovajú, chybu si priznajú, ospravedlnia sa, napravia, čo sa dá a život ide ďalej správnym smerom. Takto by to malo fungovať, ak rodičom naozaj záleží na tom, aby boli pre deti naozaj dobrým vzorom.

 

Učte deti aj slovami

Okrem samotného príkladu v správaní aj slová sú dôležité, ak ich myslíte naozaj vážne. Nájdite si chvíľku času a príjemný priestor, napríklad na prechádzke lesom, na túre v horách, v cukrárni alebo len tak niekedy doma a porozprávajte sa  úprimne so svojím dieťaťom. Porozprávajte mu o svojich pocitoch a túžbach, o tom, ako by ste chceli, aby sa dieťa správalo, vysvetlite mu, čo pokladáte za dôležité a ak dieťa urobilo nejakú chybu, spoločne sa zamyslite nad následkami. Nezabúdajte počúvať aj názory dieťaťa. Ak ho vtiahnete do spoločnej diskusie, dosiahnete zmeny v jeho chovaní skôr, akoby ste mu len niečo prísne prikazovali.

Rozprávajte sa s deťmi tak, ako si prajete, aby sa ony rozprávali s inými ľuďmi

Všetci rodičia si prajú, aby ich deti boli zdvorilé, milé, rozprávali sa úprimne a slušne a brali do úvahy aj city iných ľudí. Ak sa však rodičia takýmto spôsobom s deťmi nerozprávajú, neustále kričia a niečo prikazujú, kritizujú, ohovárajú, vyhrážajú, by nemali byť prekvapení, keď takýmto spôsobom komunikujú aj ich deti.

 

Učte deti aj svojím konaním

Tým, že vás dieťa pozoruje, učí sa, ako si poradiť so stresom, smútkom, či ako sa radovať. Vaše dieťa si najviac všíma:

  • či hovoríte pravdu alebo ju použijete vtedy, keď sa vám to hodí,
  • či ste veľkorysý a láskavý alebo malicherný a egoistický,
  • či ste pracovitý,
  • či máte túžbu sa vzdelávať,
  • či ste zodpovedný,
  • či si viete priznať vinu a ospravedlniť sa,
  • či viete pokojne  a premyslene riešiť konflikty,
  • či máte pozitívny vzťah k životu alebo vám všetko vadí,
  • či ste zdvorilý alebo panovačný.

 

Zdravie nie je samozrejmosť

Ak chcete, aby si vaše dieťa osvojilo zdravé stravovacie návyky, stravujte sa zdravo aj vy. Ak nechcete, aby vaše dieťa niečo sústavne jedlo pri sledovaní televízie, nerobte to ani vy.

Sústavne vysvetľujte, prečo sú niektoré potraviny škodlivé. Buďte deťom vzorom aj v oblasti zdravého životného štýlu. Ak aj so svojím dieťaťom pravidelne cvičíte, pravdepodobne sa šport stane bežnou súčasťou života aj u vášho dieťaťa. A ako je to sa alkoholom a drogami? Alkohol by nemal byť stredobodom každej oslavy. Naučte deti oslavovať aj bez alkoholu. Keď si však predsa len vypijete príležitostne na oslavách, bude to vaše dieťa vnímať úplne ináč, ako keď pijete každý deň. Keď príde puberta a všetci kamaráti  vášho dieťaťa budú piť, nemusíte sa báť, že aj vaše dieťa tomuto podľahne. Ak ste boli vždy dobrým vzorom, nestane sa tak. Je dobré o tomto probléme diskutovať ešte skôr, ako dieťa budú kamaráti alkoholom ponúkať. Pripravte ho na to a dohodnite sa tiež, že v určitom veku mu dáte okúsiť alkohol vy sami, ak tak veľmi dieťa po tom túži. Mnoho mladých ľudí poriadne nevie, ako majú reagovať, keď sa ocitnú medzi vrstovníkmi v situácii, že im núkajú alkohol. Ak majú možnosť vopred si prediskutovať s rodičmi túto situáciu, cítia sa v týchto situáciách rozhodnejšie a bezpečnejšie.

 

Málokto sa dokáže zachovať správne vždy a za každej okolnosti. Samozrejme, ani jeden rodič nemusí byť takýto absolútne dokonalý. Ale dobrý rodič si uvedomuje, keď urobí chybu a pokúša sa ju napraviť. Nejde o to, či ste pre dieťa vzorom v každej maličkosti. Dôležité je, aby bol v poriadku celkový obraz o vás samotných.

 


Zdroj: Kim Oates: Dvadsať rád rodičom
Zdieľať na facebooku