Tajomstvá úspešných ľudí

  

Jediný spôsob, ako dlhodobo vydržať tvrdo pracovať, je milovať svoju prácu. Tvrdá práca, ktorá je zároveň zábavou, sa stáva ľahšou. Preto nepodceňujte volanie svojho srdca. Ak máte radi to, čo robíte a prinášate radosť a úžitok aj iným ľuďom, vtedy pokračujete vo svojej práci bez ohľadu na to, aké sú vaše šance. Nemyslite iba na peniaze. 
(Larry Ellison)

 

 

Podľa výskumov len 5% ľudí dosiahne v živote to, po čom túži. Mnoho ľudí má skončené prestížne školy, sú zamestnaní, v spoločnosti často aj uznávaní, ale oni sami sú nespokojní. Prečo tomu tak je? Podľa najnovších zistení peniaze, vysoké postavenie, množstvo titulov a funkcií nie sú zárukou pocitu skutočného naplnenia a šťastia. Väčšina ľudí, ktorí sa považujú za úspešných, hovoria, že za svoju spokojnosť vďačia tomu, že môžu robiť prácu, ktorá ich naozaj napĺňa a v ktorej sa môžu sebarealizovať. Čo teda odlišuje túto skupinu ľudí od ostatných?

 

1. Úspešných ľudí neovplyvňujú všeobecné názory

Výhoda úspešných ľudí spočíva v tom, že zostávajú sami sebou, dokážu ísť aj proti prúdu a často konajú inak ako ostatní. Práve toto je ich výhoda i keď sa niektorým môže zdať, že konajú divne. To, že zostávajú verní svojim cieľom a neschádzajú z vysnívanej cesty, im dáva väčšiu šancu uspieť. Je to určite lepšia alternatíva, ako sa dlhé hodiny zbytočne sťažovať  na diskusných fórach či pri pohári piva. Nechcite byť normálni. Normálny človek si oblečie najdrahšie šaty, ktoré si môže kúpiť zo svojho platu, sadne do auta, ktoré má na splátky, aby sa dostal do práce, ktorú nemá rád, ale potrebuje ju, aby mal na najlepšie šaty, na splátky na auto a hypotéku na byt, ktorý je aj tak celý deň prázdny. Pracuje len preto, aby si večer mohol povedať: „Som bohatý, na toto všetko mám! Buďte nenormálny. Pracujte dnes pre svoju budúcnosť, nie zajtra pre svoju prítomnosť.“(Ingvar Kamprad, majitel IKEA)

 

2. Úspešní ľudia poznajú svoje silné stránky

Človek by mal nepretržite skúmať sám seba a pri výbere povolania myslieť na schopnosti, v ktorých vyniká. Mnohí robia chybu práve v tom, že chcú vynikať v niečom, čo je napríklad módne, ale po rokoch zistia, že nenastúpili do správneho vlaku a prichádza znechutenie. Ak sa v živote zameriate na svoje silné stránky, stanete sa sebavedomejšími a sebavedomí ľudia sú aj úspešnejší. Hľadajte teda svoje silné stránky, záľuby, schopnosti a pokúste sa nájsť spôsob, ako ich využiť v práci, ktorá vám prinesie nielen zisk, ale aj radosť.

 

3. Úspešní ľudia vedia prekonávať strach

Mnoho ľudí  vykonáva prácu, ktorá ich nenapĺňa len preto, lebo sa boja zmeniť svoj stereotyp. Strach je len emócia, ktorá sa časom rozplynie, a preto nie je vhodné sa jej podriadiť. Je dobré sa naučiť strachu čeliť.

 

4. Úspešní ľudia počúvajú hlas svojho srdca

Ľudia, ktorí chcú v živote uspieť, mali by nasledovať svoju inšpiráciu. Mali by v tichu a v samote často premýšľať nad svojím poslaním. Vďaka takémuto prístupu často odhalíte v sebe sklony a schopnosti, ktoré vás môžu naštartovať k novým a zaujímavejším možnostiam. Mnohí z nás si to možno ani neuvedomujú, že stojíme na pokraji obrovského skoku v evolúcii ľudstva. „Aby sme dokázali urobiť tento skok, musí dôjsť k radikálnemu  posunu nášho hodnotového systému. Namiesto toho, aby sme neustále hľadali uspokojenie vo vonkajšom svete, ktorý nás dohnal iba k prílišnej súťaživosti a sebectvu, musíme začať hľadať toto uspokojenie skôr vo svojom vnútri.“ (Paul McKenna)

 

5. Úspešní ľudia konajú

Neúspešní ľudia zo svojho neúspechu často obviňujú iných ľudí, spoločnosť, okolnosti. Mnohí sa zase nesťažujú, čítajú množstvo motivačnej literatúry, rozprávajú o tom, čo podniknú. Najdôležitejšie sú však činy. Ak nie ste spokojní tam, kde ste, začnite konať. Dôležité je si uvedomiť, že úspech má tri piliere: túžbu, myšlienku a čin.

Bill Gates, citaty, úspech

 

6. Úspešní ľudia si uvedomujú svoju skutočnú pozíciu

Mnoho ľudí vedie veľmi úspešný a naplnený život. Má teda dôvod žiť spokojne s pocitom radosti. Ale niekedy tomu tak nie je. Prečo? Neúspešný človek má často pocit, že je neúspešný len preto, lebo sleduje reklamu a prezentáciu majetkov ľudí, ktorých vidí v televízii a porovnáva sa s nimi. Reklama sa snaží vyvolať v nás pocit potreby, túžbu vlastniť prístroje, veci a služby, ktoré vlastne v skutočnosti až tak nutne nepotrebujeme. Len tým, že vidíte, čo všetko by ste mohli mať, dostávate chuť  mať to. A v tej chvíli sa začínate cítiť menejcenní alebo neúspešní, pretože zistíte, koľko vecí nemôžete vlastniť. Človeku v tej chvíli ani nenapadne, že mnoho z tých veci vôbec nepotrebuje a túži po nich iba preto, že sa o to pričinila atraktívne vyrobená reklama.

 

7. Úspešní ľudia majú pocit vďačnosti

Ľudia veľmi často svoje výsledky nepovažujú za úspech, ale za samozrejmosť. V rýchlom tempe života si často ani neuvedomujú, čo všetko už vykonali, vybudovali a zrealizovali. Pocit vďačnosti, krátka analýza života a malé zastavenia v prúde dní vám môžu zmeniť pohľad na život. Pri takomto prístupe mnohí zisťujú, že vlastne prežívajú úspešný život a nemajú dôvod byť nespokojní.

 

8. Úspešní ľudia sú pozitívne naladení

Skutočne úspešní a spokojní ľudia majú pozitívny prístup k životu. Často chvália iných, vedia im odpustiť nedostatky, chápu ich cestu a vlastný vývin, doprajú im úspech, zdieľajú informácie, ktoré iným pomáhajú, neustále sa učia, majú pred sebou ciele, dokážu poďakovať za pomoc a nebránia sa vykonávať zmeny.

Úspech a pocit šťastia sú málokedy prejavom náhody, ktorá sa nám jednoducho pritrafí. I keď, samozrejme, výnimočne aj to sa môže stať. No najčastejšie sú zákonitým dôsledkom systematických zmien v uvažovaní a konaní.

citáty, úspech, winston churchill

 

Zdroj:

Libor Činka: Ovládnite svoj mozog

Paul McKenna: Zmeňte svoj život za sedem dní

Ivo Toman: O úspechu

Zdieľať na facebooku