Čím sa môžete inšpirovať u ľudí, ktorí sú vám sympatickí?

Ak chcete aj vy patriť medzi obľúbených ľudí, môžete sa zdokonaľovať v určitých spôsoboch správania, ktoré obľúbených ľudí robia obľúbenými.
Ak chcete aj vy patriť medzi obľúbených ľudí, môžete sa zdokonaľovať v určitých spôsoboch správania, ktoré obľúbených ľudí robia obľúbenými. / Foto: Shutterstock

Mnoho ľudí si myslí, že sympatickosť je vrodená a že sympatickí sú len krásni, spoločenskí a talentovaní ľudia. Ale to nie je pravda. Okrem týchto ľudí sa podľa výskumov ako sympatickí javia aj ľudia, ktorí sú prístupní, pokorní  a pozitívne naladení. Tieto a podobné kvality majú ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou. Okrem toho, že títo ľudia sú veľmi sympatickí, sú aj oveľa pracovitejší a aj lepšie finančne ohodnotení. A na rozdiel od vrodených, pevne daných vlastností, je emocionálna inteligenica (EQ) schopnosť, v ktorej sa pri určitej snahe môže zdokonaliť každý z nás. Ak chcete aj vy patriť medzi obľúbených, skúste sa zdokonaľovať v nasledujúcich spôsoboch správania.

 

1. Nepretvarujte sa

Úprimnosť je dôležitá. Nikto nemá rád falošných ľudí. Ľudia prirodzene idú za ľuďmi, ktorým môžu dôverovať. A je ťažké mať rád niekoho, o kom ani poriadne neviete, aký je to človek a aké má v sebe v skutočnosti pocity. Sympatickí ľudia vedia, kto sú. Nemusia nič predstierať. Ak sa sústredíte na to, čo vás motivuje a čo vás robí šťastnými, budete pôsobiť zaujímavejšie, než by ste sa správali tak, ako si myslíte, že je to pre ostatných zaujímavé.

 

2. Neodsudzujte iných

Ľudia si veľmi vážia aj nezaujatosť. Pokiaľ ste objektívni a vážite si aj názory iných, pôsobíte priateľsky. Nikto sa nechce baviť s človekom, ktorý už má dopredu pripravený názor a nie je vlastne ani ochotný počúvať. Táto vlastnosť je dôležitá hlavne v pracovnom prostredí. Vďaka tomuto sa skôr dostanete k novým myšlienkam a skúsenostiam. Aby sa človek dokázal zbaviť predsudkov, musí sa vedieť pozerať na svet aj očami iných ľudí. Stačí prestať vynášať súdy a snažiť sa pochopiť, prečo sú ľudia takí, akí sú.

 

3. Nevyhľadávajte pozornosť

Ľudia majú väčšinou odpor k tým, ktorí zúfalo túžia po pozornosti. Nemusíte byť výrazne extrovertní, aby vás ľudia mali radi. Stačí, keď budete priateľskí a ohľaduplní. Keď rozprávate priateľským tónom, zistíte, že ľudia sú k vám pozornejší a skôr ich aj na niečo prehovoríte, ako keď sa im len snažíte ukázať, že ste dôležití. Ak zažívate úspech, poďakujte všetkým, ktorí vám k tomuto úspechu pomohli. Dávate tým najavo, že dokážete byť vďační a skromní. A toto sú tiež dve veľmi sympatické vlastnosti.

 

4. Buďte dôslední

Pre ľudí je dôležité, aby vedeli, s kým majú tú česť a akú reakciu môžu od vás čakať. Aby ste boli dôslední a zásadoví, musíte byť aj spoľahliví a tiež si musíte dávať pozor na to, aby vaše zmeny nálady neovplyvnilo to, ako sa správate k ostatným ľuďom.

 

5. Snažte sa zanechávať skvelý prvý dojem

Mnohé výskumy naznačujú, že väčšina ľudí sa rozhodne, či sa im páčite alebo nie v priebehu prvých siedmich sekúnd od chvíle, keď vás spoznajú. Pozitívny prvý dojem je zviazaný aj s primeranou rečou tela. Vhodné je vzpriamené držanie tela, pevný stisk ruky a úsmev.

 

6. Oslovujte ľudí menom

Meno tvorí prirodzenú súčasť identity a keď ľudí pri rozhovore oslovujeme krstným menom, vyvoláva to u nich príjemný pocit.

 

7. Usmievajte sa

Ľudia prirodzene i podvedome napodobňujú reč tela človeka, s ktorým sa rozprávajú. Ak chcete, aby vás ľudia mali radi, usmievajte sa, keď sa s nimi rozprávate. Oni vám úsmev vrátia a okrem toho sa budú aj dobre cítiť.

 

8. Občas sa človeka dotknite

Ak sa v priebehu rozhovoru človeka dotknete, v jeho mozgu sa uvoľní oxytocín, vďaka ktorému si vás spojí s dôverou a ešte s ďalšími pozitívnymi pocitmi. K uvoľneniu oxytocínu stačí položiť ruku na rameno, objatie alebo potrasenie rukou. Je však dôležité, aby ste sa dotkli správneho človeka správnym spôsob a v správny čas. Nežiaduce a nevhodné dotyky majú opačný efekt.

 

9. Hľadajte rovnováhu medzi vášňou a zábavou

Sympatickí ľudia si dokážu udržať rovnováhu medzi zápalom pre prácu a schopnosťou užívať si život. Sú schopní veci dokončiť, obmedzujú ohováranie a táranie dve na tri, sústreďujú sa na zmysluplné rozhovory. Dávajú kolegom a priateľom najavo, že sú pre nich rovnako dôležití ako práca.

Sympatickí ľudia väčšinou podporujú harmóniu na pracovisku alebo v škole, pomáhajú ostatným stať sa lepšími ľuďmi a pôsobia ako ľudia, ktorí si užívajú život.

Zdieľať na facebooku