Play Wisely – ucelená metóda rozvíjajúca schopnosti učenia a pohybu

Play Wisely – ucelená metóda rozvíjajúca schopnosti učenia a pohybu
Play Wisely – ucelená metóda rozvíjajúca schopnosti učenia a pohybu / Foto: Bigstock

Naším cieľom je vybudovať u každého dieťaťa mozgové a telesné sebevedomie, aby až neskôr prišlo na to, čomu se chce v živote venovat, čo ho baví a na čo má nadanie a aby mohlo naplno zrealizovať svoje sny.
- Patty Hannan – zakladatelka Play Wisely®

 

"Play Wisely, nazývané tiež múdre hranie, je unikátny výukový systém kombinujúci prácu s kognitívnymi kartami a štruktúrované pohybové aktivity, ktoré majú za cieľ podporiť optimálny vývin detí a pomôcť im plne využiť potenciál raného obdobia formovania neurónovej štruktúry mozgu,“ hovorí Světla Koubková, lektorka múdreho hrania. Metóda vznikla na základe výskumu pre NASA Johnson Centre v USA a je natoľko inovatívna, že bola v rámci Fóra raného vzdelávania prezentovaná na Oxfordskej Univerzite vo Veľkej Británii. Ide o prvú ucelenú metódu, ktorá rozvíja schopnosti učenia aj pohybu.

„Play Wisely predstavuje podnetnú zážitkovú hru, ktorá podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh od 4 mesiacov do 3 rokov a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania,“ upozorňuje rodičov Světla Koubková. Ak rodičia chcú, aby sa ich deti s touto metódou zoznámili, najideálnejšie je navštevovať kurzy, kde sa takýmto spôsobom pracuje.


Prečo je práve táto metóda taká účinná?

 

FORMUJE NERVOVÉ DRÁHY POČAS RANÉHO OBDOBIA

Cieľom je je aktivovať všetky mozgové bunky pre ich optimálnu činnosť a vytvoriť pevné neurónové spojenia, ktoré sa stanú základom mozgovej

a pohybovej obratnosti dieťaťa. Play Wisely ® trénuje nervovú sieť zodpovednú za presnú detekciu, spracovanie, koordináciu, definíciu a analýzu dát potrebnú pre dobré študijné a športové výkony. PlayWisely ® zhŕňa poznatky z najnovších výskumov a s ich pomocou stimuluje prirodzený rozvoj. Tiež ponúka deťom správne aktivity v správny čas s ohľadom na ich psychomotorický vývin, rozširuje zmyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociálný potenciál dieťaťa. Skúsenosti, ktoré bábätko alebo batoľa získa v prvých rokoch života, mení štruktúru jeho mozgu. Play Wisely ® je tiež skvelou prípravou na jasle i škôlku.

Program je určený nielen pre zdravé deti, ale dosahuje tiež výborné výsledky pri práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením ako je ľahšia forma Downovho syndómu, slabá koncentrácia a sústredenie, rôzne dysfunkcie alebo ľahšie formy autizmu.

 

VYUŽÍVA UNIKÁTNE POMÔCKY PRE MAXIMÁLNY ROZVOJ DIEŤAŤA

„Základ Play Wisely ® programu tvorí sada špeciálnych výukových kariet, ktoré sú kombináciou obrázkov, zvukov, slov, čísel, farieb, veľkostí a tvarov. V spojení s metódou orientácie v smeroch tvoria unikátny balíček aktivít prinášajúcich dieťaťu radosť z pohybu, poznávania a učenia sa,“ zdôrazňuje Světla Koubková. Play Wisely® využíva najnovšie vedecké poznatky o vývine dieťaťa a to najmä z oblasti psychofyziky a neurológie vyvinuté na základe výskumu pre NASA Johnson Center.

 

VYUŽÍVA UČENIE I ZÁBAVU

Výukový systém Play Wisely ® maximalizuje efektivitu učenia i zábavy. Program nestavia primárne na tradičných schopnostiach ako sú čítanie, písanie, počítanie a konkrétne športové zručnosti, ale skôr na rozvíjaní navigačných schopností a procesov, ktoré umožňujú tieto zručnosti účinne využívať. Program pomáha deťom zdokonaliť neurosenzorické zručnosti, ktoré neskôr využijú pri učení. Keď prídu na to, čo chcú robiť, čo ich baví alebo na čo majú nadanie, budú môcť plne zrealizovať svoje sny.

 

 

Metóda Play Wisely rozvíja viaceré schopnosti dieťaťa:

 

Prepojenie mozgu - prepojenie špecializovaných častí mozgu spracovávajúcich určité vlastnosti, ktoré spoločne napomáhajú interpretácii okolitého sveta.

Zaostrenie a spolupráca očí - oči pracujú v zhode a náležite sa zameriavajú na pozorovaný objekt.

Sledovanie pohybu - plynulé sledovanie podnetu pri pohybe.

Detekcia signálu - schopnosť zamerať sa len na jeden údaj a ostatné selektovať.

Bystrosť, postreh a sústredenie.

Rozlišovanie podnetov - schopnosť odlíšiť od seba jednotlivé podnety na základe minimálnych, sotva pozorovateľných indícii.

Orientácia v smeroch - uvedomenie si pozície a orientácie podnetov v priestore.

Koordinácia zmyslov - uvedomenie si skutočnosti, že pohyb, zvuky a vizuálne vnemy spolu úzko súvisia, a že si vďaka nim môžeme vytvárať očakávania vo vzťahu k objektom a dejom v okolitom svete.

Rýchlosť spracovania informácii.

Efektivita vstupu a výstupu dát - schopnosť koordinácie vhodných a efektívnych reakcií na konkrétne vstupné informácie.

 

Nielen deti, ale aj rodičia si z návštevy kurzov odnášajú veľa zážitkov a poznania. Napríklad sa dozvedia, ktoré aktivity pri výchove dieťaťa majú využívať a ktoré nie, vidia svoje deti pri hrách na rozvoj pohybu, jemnej motoriky, pozornosti, jazyka a aj na základe tohto pozorovania neskôr vedia odhadnúť nadanie svojho dieťaťa, pomocou hier prehlbujú svoj vzťah s dieťatkom, naučia sa s deťmi cvičiť cviky, ktoré podporujú správny vývoj pohybového aparátu a stretávajú sa s lektormi, ktorí sú ochotní im vždy poradiť.

 


ZDROJE: youtube.com, playwisely.cz
Zdieľať na facebooku