Pustite sa so žiakmi do predvianočných aktivít

Pustite sa so žiakmi do predvianočných aktivít
Pustite sa so žiakmi do predvianočných aktivít / Foto: Bigstock

Obdobie pred Vianocami ponúka čas a priestor aj na aktivity zamerané práve na toto obdobie. Na mnohých školách deti pripravujú vianočný program, v triedach si zdobia stromčeky, pripravujú darčeky pre spolužiakov či výrobky na vianočné trhy. Vianočnú atmosféru si môžu učitelia so žiakmi vychutnať aj priamo na vyučovacích hodinách vďaka rôznym aktivitám. Niektorými z nich sa určite môžete inšpirovať.

 

Vianočná vločka vďaky

Pripravte spolu s deťmi papierové vločky tak, aby mali v strede priestor na napísanie textu. Pretože Vianoce by nemali byť len o darčekoch a dostavání, skúste s deťmi vymyslieť vianočné vločky vďaky, súčasťou ktorých bude básnička alebo krátky text, v ktorom deti napíšu poďakovanie svojim rodičom za všetko, čo pre nich v tomto roku urobili. Vločky potom môžu dať rodičom pod stromček ako darček. Vďaka tejto aktivite sa deti dokážu sústrediť na iných a nielen na seba a uvedomujú si zároveň,  aké je dôležité v živote vedieť aj poďakovať .

 

Vianočné aktivity na oživenie vyučovania

Učiteľ musí na hodine preberať to, čo predpisuje učebný plán, a preto je samozrejmé, že sa nemôže niekoľko dní v decembri venovať len Vianociam. Ja som to vyriešila tak, že si z hodiny „ukradnem“ aspoň desať minúť a aby sa naše učenie nieslo v predvianočnom duchu, tak striedavo s deťmi robíme tieto činnosti:

  • čítame si krátke vianočné príbehy,
  • vysvetľujeme si vianočné pranostiky,
  • počúvame krátke vianočné rozprávky,
  • pozeráme vianočné rozprávky alebo rôzne motivačné videá,
  • vymýšľame novoročné vinše,
  • vyrábame vianočné pohľadnice,
  • píšeme krátke vianočné zamyslenia alebo básničky,
  • počúvame vianočné piesne a zamýšľame sa nad nimi.

 

Môj rok 2018

Pred vianočnými prázdninami môžete so staršími žiakmi vyskúšať aktivitu, ktorá spočíva v hodnotení roku 2018 a zameriava sa na  rozvoj samotného žiaka. Aktivitu si môže vyskúšať aj učiteľ. Žiakom môžete pripraviť pracovný list s týmito úlohami:

 

Čo som v roku 2018 vo svojom živote zmenil(a)? ................................................

Čo najdôležitejšie som sa naučil(a)?......................................................................

Ktoré nezabudnutiteľné miesto som navštívil(a)?..................................................

V čom som sa viditeľne zlepšil (a)?.......................................................................

Ktorá kniha ma najviac zaujala?............................................................................

Ktorá pieseň ma najviac  zaujala?..........................................................................

Ktorý film ma najviac zaujal?................................................................................

Aký najkrajší dobrý skutok som urobil(a)?............................................................

Čo najkrajšie som zažil(a)?....................................................................................

V čom som sa sklamal(a)?.....................................................................................

Čo by som už nikdy neurobil (a)?..........................................................................

Čo mi prinieslo najväčší pocit šťastia?...................................................................

Čo som chcel(a) urobiť, ale neurobil(a) som?........................................................

Za čo som najviac vďačný/ vďačná? ......................................................................

Moja najväčšia chyba spočíva  v tom, že: ..............................................................

Najväčšie ponaučenie som získal (a) v tom, že: ....................................................

 

Samozrejme, učiteľ si môže vymyslieť a doplniť svoje vlastné otázky podľa charakteru triedy, v ktorej učí.

Po napísaní odpovedí si môže učiteľ so žiakmi sadnúť do kruhu a môžu sa o tom, čo napísali porozprávať. Vhodné je, keď pracovný list vypracuje aj učiteľ a povie žiakom niečo aj zo svojho života. Žiakov to ešte viac motivuje k tomu, aby sa nebáli komunikovať a vyjadrovať svoje názory.

 

Čo som urobil(a) prvý raz v živote?

Na tieto otázky môžu deti odpovedať ústne v komunitnom kruhu alebo im môžete tiež pripraviť pracovný list.

Prvýkrát som si kúpil(a):..........................................................................................

Prvýkrát som daroval(a):..........................................................................................

Prvýkrát som ochutnal (a):.......................................................................................

Prvýkrát som navštívil(a):........................................................................................

Prvýkrát som urobil(a): ............................................................................................

Prvýkrát som povedal(a):.........................................................................................

Pvýkrát som počul(a):..............................................................................................

Prvýkrát som videl(a): .............................................................................................

Prvýkrát som sa odvážil(a): .....................................................................................

Prvýkrát som radosť našiel/našla v tom, že : ..........................................................

 

Po vypracovaní odpovedí pracujeme so žiakmi podobným spôsobom ako v predchádzajúcej úlohe.

Zdieľať na facebooku