Ako prebieha vyšetrenie školskej zrelosti?

Ako prebieha vyšetrenie školskej zrelosti?
Ako prebieha vyšetrenie školskej zrelosti? / Ilustračné foto: Bigstock

Kedykoľvek, keď cítite neistotu, že vaše dieťa nie je do školy zrelé, môžete uvažovať o vyšetrení školskej zrelosti. Môžete využiť napríklad služby pedagogicko-psychologických poradní, kde vám pomôžu detskí psychológovia alebo špeciálni pedagógovia. Títo odborníci majú lepší odhad, vidia vaše dieťa z iného uhla pohľadu a majú k dispozícii rôzne testy, ktoré bežne dávajú stovkám detí v predškolskom veku. Aj vďaka týmto testom vedia posúdiť školskú zrelosť vášho dieťaťa a môžu tiež porovnať, ako je na tom váš budúci prváčik vzhľadom k ostatným rovnako starým deťom. Tiež vám poradia, čo by bolo vhodné s dieťaťom doma precvičovať, akým spôsobom by ste mali s dieťaťom pracovať, aby bolo na školu dostatočne pripravené. Vyšetrenie školskej zrelosti má zmysel aj vtedy, ak chcete predčasne dať svoje dieťa do školy.

 

Ako sa na vyšetrenie objednať?

Do poradne nie je potrebné žiadne odporúčanie. Rodičia buď dieťa objednajú sami, alebo ho objedná základná či materská škola. Vyšetrenie prebieha v dopoludňajších hodinách, aby sa dieťa dokázalo dobre sústrediť. Trvá 60-90 minút. Na vyšetrenie príde dieťa s jedným z rodičom alebo s obidvomi rodičmi, pretože musia podpísať súhlas s vyšetrením, bez ktorého by vyšetrenie nebolo možné.

 

Čo sa deje počas vyšetrenia školskej zrelosti?

Ešte pred samotným vyšetrením sa psychológ alebo špeciálny pedagóg porozpráva s rodičmi, pretože potrebuje zapísať rodinnú anamnézu, pri ktorej sa zisťujú údaje o rodine a dieťati súvisiace so samotným vyšetrením. Ak však rodičia nechcú odpovedať na niektoré otázky, tak nemusia. Ale čím viac informácií zverejnia, tým je to lepšie pre odborníka. Všetky uvedené informácie sú dôverné a slúžia len ako súčasť vyšetrenia. Potom nasleduje vyšetrenie dieťaťa. To by malo prebiehať bez rodičov, ale ak dieťa nechce zostať s odborníkom samotné, vyšetrenie sa môže uskutočniť aj v prítomnosti rodičov. Psychológ alebo špeciálny pedagóg sa zameriava na rozumový vývoj a znalosti dieťaťa, na úroveň motoriky, schopnosť držať pero, úroveň kresby, sleduje reč, výslovnosť a slovnú zásobu. Tiež si všíma úroveň pozornosti, schopnosť sústrediť sa a pamäť. Zisťuje vyhranenosť či nevyhranenosť laterality. Zaujíma ho aj sociálna zrelosť dieťaťa, ako dokáže spolupracovať s neznámym človekom, ako sa správa bez rodičov, ako vie reagovať na pokyny.

Po vyšetrení vás odborník zoznámi s výsledkami vyšetrenia, ktoré nekončí len konštatovaním, či je dieťa zrelé alebo nezrelé. Mal by vám aj ukázať jednotlivé výsledky z testov. Tiež by vám mal všetko vysvetliť a odporučiť, čo máte ďalej s dieťaťom precvičovať. Mal by vám objasniť, v čom a prečo vidí dôvody na odklad. Ak dôvody na odklad nevidí, tiež by vám mal povedať prečo. Z vyšetrenia odborník napíše správu, ktorú rodičia dostanú. V poradni vám možno aj ponúknu materiály vhodné napríklad na precvičovanie jemnej motoriky alebo vám odporučia, ktoré činnosti by ste doma s dieťaťom mali precvičovať.

V súčasnosti takmer štvrtina detí nastupujúcich do prvej triedy má za sebou odklad. To znamená, že nastupujú do školy o rok neskôr. Začiatok školskej dochádzky môže byť odložený iba raz. Dnes rodiny odklad vnímajú ako bežný jav, ba dokonca niektorí rodičia ho vybavujú len kvôli tomu, aby si dieťa predĺžilo detstvo. Treba však dávať pozor na to, aby zbytočný odklad dieťaťu neublížil, aby sa v škôlke zbytočne nenudilo. A práve z týchto dôvodov odborníci musia vždy posúdiť, či je odklad vhodný alebo nie.

 

A čo v prípade, keď rodič s odkladom nesúhlasí?

K odkladu školskej dochádzky vás nikto nemôže nútiť. Aj keď vám ho v poradni odporučia, vy svoje dieťa do školy dať môžete. Ale rozhodne by ste sa nad odporučením mali zamyslieť, pretože dobrý štart do školy je veľmi dôležitý. Ak sa pokazí začiatok, chyby sa potom zle riešia. Mať odklad v dnešnej dobe už nie je žiadna hanba a odkladom dieťa vôbec nič nestratí.

 

Zdieľať na facebooku