Knihy majú v detskom veku magickú moc. Využite ich silu!

  

Dnešné rodiny s deťmi majú oveľa viac možností ako využiť spolu voľný čas. Pribudli športoviská, parky, kúpaliská. V domácnostiach sa objavili počítače, internet, televízory s viacerými stanicami, elektronické hračky. Toto všetko je pre vývin dieťaťa veľmi dôležité. Dnešné deti aj vďaka týmto výdobytkom vedy sú technicky vyspelejšie, sebaistejšie, majú väčší rozhľad. Ale aj napriek týmto pozitívam pribúdajú deti, ktoré  majú problémy s čítaním, porozumením textu, s komunikáciou či vyjadrovaním názorov. Samozrejme veľa vecí ovplyvňuje genetika, zdedené vlastnosti či schopnosti. No mnohé môže ovplyvniť práve kniha a jej magické písmenká.


Premeňte hračku na pomocníka

Mnohé výskumy jasne hovoria o tom, že vďaka knihám nerozvíjame u našich detí len poznanie, ale aj city, empatiu a prežívanie reálneho sveta. Už v období od 3 do 6 rokov sú u dieťaťa vyvinuté všetky zložky psychiky – vnímanie, predstavivosť, pamäť, pozornosť a vôľa. V tomto veku je dieťa schopné sústrediť sa na rozprávanie a porozumieť mu. Prostredníctvom literárnych textov je rozvíjaná jeho intelektuálna, zmyslová a i emocionálna oblasť. Umelecké slovo je nenahraditeľné v obohacovaní slovnej zásoby a v porozumení textu. Rozprávkoví hrdinovia sa  často pre dieťa  stávajú vzorom. V tomto období dieťa vníma knihu ako hračku. Dokáže si k nej vytvoriť prirodzený a nenútený vzťah. Aby však túto „hračku“ dokázalo vhodne využiť vo svoj prospech, potrebuje dospelého človeka, ktorý mu bude v tomto svete prirodzeným sprievodcom. Tým najvhodnejším človekom je rodič. Čítanie od útleho detstva nemusí sprevádzať len samotné čítanie kníh, niekedy sa oveľa hodnotnejšie javí práca s textom, komunikácia o ňom, analýza konania postáv, hľadania dobra či odsudzovanie zla. Dieťa sa dokáže s postavou porovnávať, nachádzať vlastné prežívanie, konanie. Práve pri spoločnom čítaní rozprávok sa nám môže dieťa otvoriť a porozprávať nám o svojich radostiach a smútkoch. A na toto všetko potrebuje blízku osobu, najlepšie rodiča.


Vytrvalosť musí prichádzať od rodičov

Veľa mamičiek má mnoho plánov a energie, čo budú s novonarodeným dieťatkom robiť. Niektoré už pred samotným pôrodom svojmu dieťatku čítajú, spievajú či s ním komunikujú. Entuziazmus ich neopúšťa ani v prvých rokoch po narodení. S nadšením zoznamujú svoje ratolesti s písmenkami, s radosťou im čítajú rozprávky. Postupom času sa však nadšenie nenápadne vytráca. Dieťa zostáva s knihou buď osamotené, alebo ju úplne navždy odloží na poličku a vrhne sa na iné aktivity. No varovania psychológov i pedagógov jasne naznačujú, že aj v  mladšom či staršom školskom veku okrem čítania v škole aj čítanie v rodinách má svoj veľký význam. Možno si to neuvedomujeme, ale vedieť čítať, porozumieť textu, diskutovať o ňom, to je nenahraditeľný základ pre celý ďalší život. Čítanie rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje zvládnutie pravopisu, zlepšuje pozornosť na vyučovaní a v konečnom dôsledku dobrý a aktívny čitateľ má menšie problémy pri písaní vlastných textov. Buďte preto vytrvalí a snažte sa vytvoriť u detí v čítaní predovšetkým pravidelnosť.


Ako pri tom nezlyhať?

Čítajte vy sami. Najväčšou motiváciou pre dieťa je, keď vidí svoju mamu a otca doma čo najčastejšie s knihou v ruke. Pozitívny vzor je aj dnes ten najlepší výchovný prostriedok.

  1. Navštevujte pravidelne s deťmi kníhkupectvá. Ďalšia motivácia k čítaniu sa môže uskutočniť v kníhkupectve. Strávme tu pokojne aj niekoľko hodín. Dovoľme deťom nech si prezerajú knihy a nasávajú tú jedinečnú atmosféru. Ponechajme im dostatočný priestor na finálny výber knihy, ktorá ich zaujme.
  2. Navštevujte pravidelne s deťmi knižnice. Knihy sú dnes drahé a dokonca stále platí, že ani na internete nenájdete všetko. Dieťa musí cítiť, že rodič  čítaniu kníh pripisuje dôležitosť a nie je mu to ľahostajné.

Časom zistíme, že chlapcom sa páči, keď má kniha spád, dobrodružstvo a  bohatý dej. Zaujímajú ich fakty, záhady, sci- fi, mimozemšťania. Aj v beletrii majú túžbu dostať sa k nejakým informáciám. Výber knihy treba zladiť so záujmami dieťaťa. Malému futbalistovi môžeme kúpiť k lopte aj knihu o futbalistoch. Milovníkom zvieratiek, zase pribaľte knižku o tejto problematike.  Dnes nájdete knihy o témach od výmyslu sveta.

Dievčatá  zase v knihách rady sledujú osudy postáv, pekné príbehy. Majú rady dievčenské romány a rozprávky, tiež rôzne knihy o zvieratkách, filmových hrdinkách či speváčkach. Dôležité je, aby sa aj dieťa zúčastnilo na výbere knihy a nezabudnime si na pobyt v kníhkupectve (knižnici) vyhradiť dostatok času. Pred výberom knihy sa môžeme motivovať aj čítaním recenzií, aby sme dieťa vedeli pri finálnom výbere usmerniť.

 

Ak chceme pre naše deti urobiť maximu pri rozvoji emócií i poznávania, rozprávajme sa s ním čo najviac o prečítaných knihách. Stačia nám na to jednoduché otázky:

 

Čo sa ti na knihe páči?

Ako sa volá hlavná postava?

Aké problémy musí riešiť?

Ako sa kniha začína?

Ako sa skončila?

Ako by si ty knihu ukončil(a)?

Priniesla ti kniha niečo do života?

V akom prostredí (meste, dedine) sa odohráva dej?

Dozvedel(a) si sa niečo nové?

Čo by si ty urobil(a) ináč ako postava?

Pripomína ti rozprávka niečo z tvojho života?

Riešil si ty niekedy podobný problém?

Aké pocity si mal(a) po prečítaní knihy?

Koho ti bolo ľúto?

Je ti aj v reálnom živote a v tvojom okolí  niekoho ľúto?

Poznáš niekoho, kto je podobný hlavnej postave?

(Formuláciu otázky prispôsobujeme veku dieťaťa)

Ak je to možné, urobme z čítania v rodine každodenný rituál. Zapojme do čítania pri návšteve aj starých rodičov, vymedzme si príjemný priestor v byte práve na tieto spoločné činnosti.

Dnešný život je naozaj hektický, máme málo času a nie každý deň sa nám podarí svoje predsavzatia splniť. Ale v priebehu roka máme niekedy voľnejšie víkendy, sviatky a prázdniny. Práve vtedy môžeme s deťmi viacej čítať a diskutovať o knihách.  Dnešné deti sú veľmi vnímavé, nosia v sebe veľa nezodpovedaných otázok a často v sebe potláčajú city. Ak sa im nevytvorí priestor na dialóg, na sebareflexiu, čas na vypočutie ich názorov, nevypovedané radosti a hlavne bolesti sa v nich hlboko zakorenia a vytrysknú na povrch vtedy, keď to najmenej čakáme. Napríklad v puberte vo forme nevhodného správania.

A tak využívajme knihu nielen na jej čítanie, ale hlavne na komunikáciu súvisiacu s ňou. Je to výborná kamarátka pre rodičov a deti na ich vzájomné zblíženie. Rodičovské pochopenie a prijatie dieťaťa spolu s pevným objatím sú tým najlepším prostriedkom na ich kognitívny  aj emocionálny rozvoj.

 

Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi, Knihy pre deti
Zdieľať na facebooku